29. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność

29. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność

25266

Częstochowa, 24-25.10.2018 r. Delegaci XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność wybrali Piotra Dudę na trzecią kadencję Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
Piotr Duda był jedynym kandydatem na Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W głosowaniu 267 delegatów otrzymał 248 głosów.
Przewodniczący ma 56 lat i do związku wstąpił w 1980 roku. O sobie powiedział: – Ja się nie zmienię, jeżeli coś robię, to robię na maxa albo wcale. Przez ostatnie 8 lat, mimo że wiele kosztowało to mnie i moich współpracowników i dzięki wsparciu rodziny, która mieszka w Gliwicach, pracowałem na maxa. I teraz zrobię wszystko, abyśmy mogli wykonać tyle, ile udało się nam zrobić w kończącej się kadencji. Jedynym drogowskazem będzie dla mnie przyjęta uchwała programowa.

KZD wybrał również 56 członków Komisji Krajowej. Kandydowało 56 członków związku. Obok nich w skład KK wchodzą: przewodniczący Komisji Krajowej, wybrany w osobnym głosowaniu, Przewodniczący Zarządów Regionów, Przewodniczący Rad Krajowych Sekretariatów Branżowych, Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” kadencja 2018-2022

1.        Adamczyk Grzegorz    Śląsko-Opolski

2.        Adamowicz Grzegorz    Elbląski

3.        Bartosz Waldemar    Świętokrzyski

4.        Biegun Andrzej    Podbeskidzie

5.        Biś Bogdan    Śląsko-Dąbrowski

6.        Bogusławski Zbigniew    Piotrkowski

7.        Bogusz Marek     Podbeskidzie

8.        Boiński Marek      Wielkopolska

9.        Braszkiewicz Artur    Śląsko-Dąbrowski

10.        Brauer Bożena    Gdański

11.        Broda Włodzimierz    Zagłębie Miedziowe

12.        Bujara Alfred    S. Banków, Handlu i Ubezp.

13.        Burnat Andrzej    Płocki

14.        Dębczyński Janusz    Toruńsko Włocławski

15.        Domagała   Krzysztof    Dolny Śląsk

16.        Dopierała Adam    Wielkopolska

17.        Dośla Krzysztof    Gdański

18.        Dubiński Waldemar    Mazowsze

19.        Duda Piotr    Śląsko-Dąbrowski

20.        Dziki Józef    Warmińsko-Mazurski

21.        Formejster Eugeniusz    Podlaski

22.        Gadzicki Zbigniew    Dolny Śląsk

23.        Gałęzewski Roman    Gdański

24.        Gawronek Sebastian    Bydgoski

25.        Gliksman Adam    Małopolski

26.        Głowacki Stanisław    Świętokrzyski

27.        Goiński Jerzy    Śląsko-Dąbrowski

28.        Gonet Cecylia     Śląsk Opolski

29.        Grymel   Henryk    Śląsko-Dąbrowski

30.        Grzesik Jarosław    S.Górnictwa i Energetyki

31.        Grzeszek Wojciech    Małopolski

32.        Hutek Bogusław    Śląsko-Dąbrowski

33.        Ilnicki Wojciech    Jeleniogórski

34.        Iwanicki Grzegorz    Mazowsze

35.        Jakim Roman    Rzeszowski

36.        Jaworski Jerzy    Małopolska

37.        Jurek Mieczysław    Pomorze Zachodnie

38.        Jurgielewicz Bogusław    Dolny Śląsk

39.        Kaczmarek Andrzej    Ziemia Sandomierska

40.        Kimso Kazimierz    Dolny Śląsk

41.        Kolorz Dominik    Śląsko-Dąbrowski

42.        Kościk Andrzej     Gdański

43.        Kopeć Franciszek    Jeleniogórski

44.        Kowalski   Wojciech    Warmińsko-Mazurski

45.        Kozłowski   Sławomir    Śląsko-Dąbrowski

46.        Krasuski Wojciech    Świętokrzyski

47.        Krenc Waldemar    Ziemia Łódzka

48.        Kropiwnicki Andrzej    Mazowsze

49.        Król Marian    Środkowo-Wschodni

50.        Królikowski Wiesław    Koszaliński „Pobrzeże”

51.        Kubiak Bogdan    Sekretariat Transportu

52.        Kucharski Dariusz    S. Emerytów i Rencistów

53.        Kuchta Andrzej    Środkowo-Wschodni

54.        Kuszlewicz Zbigniew    S. Zas. Natur., Ochrony Środ. i Leśnictwa

55.        Lach Adam    Małopolska

56.        Lange Jarosław    Wielkopolska

57.        Łusiewicz Piotr    Wielkopolska

58.        Łącki Dariusz    Sekretariat Rolnictwa

59.        Majchrowicz Tadeusz    Podkarpacie

60.        Majchrzak Zbigniew    S. Bud. i Przem. Drzewnego

61.        Maszkiewicz Zdzisław    Ziemia Radomska

62.        Mądraszewski Dariusz    Pomorze Zachodnie

63.        Mechliński Maciej     Mazowsze

64.        Mechliński Radosław    Dolny Śląsk

65.        Miara Mirosław    Sekr.Przemysłu Chemicznego

66.        Miszczuk Barbara    Małopolski

67.        Motowidełko Bogusław    Zielonogórski

68.        Mozolewski Józef    Podlaski

69.        Murzyn Wiesław    Sekr. Kultury i Środków Przek.

70.        Nakonieczny Henryk    Śląsko-Dąbrowski

71.        Nowak Piotr    Śląsko-Dąbrowski

72.        Nowakowski Zdzisław    Koniński

73.        Nowicki Bogumił    Sekretariat Łączności

74.        Ochman Maria    Sekr. Ochrony Zdrowia

75.        Odyjas Edyta    Śląsko-Dąbrowski

76.        Olbryś Piotr    Wielkopolska

77.        Olszewski Bogdan    Gdański

78.        Orłowski Bogdan    Zagłębie Miedziowe

79.        Paczuski Dariusz    Mazowsze

80.        Pasieczny   Antoni    Środkowo-Wschodni

81.        Piegutkowski Andrzej    Mazowsze

82.        Pierzgalska Bożena     Zielonogórski

83.        Piórek Mirosław    Gdański

84.        Proksa Ryszard    Sekretariat Nauki i Oświaty

85.        Rusakiewicz Waldemar    Gorzowski

86.        Sikorski Zbigniew    S. Przemysłu Spożywczego

87.        Smoła Jerzy    Małopolska

88.        Sopata Waldemar    Śląsko-Dąbrowski

89.        Staniszewski   Michał    Ziemia Łódzka

90.        Strączyński Jacek    Częstochowski

91.        Stec Wiesława    Środkowo-Wschodni

92.        Szarek Bogusław    Zagłębie Miedziowe

93.        Szozda Bogdan    Sekretariat Metalowców

94.        Szpunar Paweł    Rzeszowski

95.        Szukała Stanisław    Słupski

96.        Szumlański Tadeusz    Małopolski

97.        Ścieśko Piotr     Ziemia Łódzka

98.        Walczak Leszek    Bydgoski

99.        Wawrzyszko Szymon    Ziemia Przemyska

100.        Wielgus Jerzy    Sekretariat Służb Publicznych

101.        Wójcik Tomasz    Dolny Śląsk

102.        Zieliński Krzysztof    Pomorze Zachodnie

103.        Zydorek Ewa    Wielkopolska

104.        Żurawski Jacek    Toruńsko-Włocławski

Komisja Krajowa jest władzą nadrzędną wobec zarządów regionów, rad sekretariatów i sekcji branżowych.

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://http://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.