38. rocznica Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich. 24.02.2019

38. rocznica Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich. 24.02.2019

W rzeszowskiej katedrze uczczono 38. rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. Utorowały one drogę do rejestracji NSZZ RI „Solidarność”, nienaruszalności chłopskiej własności, zrównania praw rolników indywidualnych z prawami gospodarstw państwowych. Uroczystości zorganizował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” i duszpasterstwo rolników.
Na uroczystości do rzeszowskiej katedry związkowcy przyjechali ze sztandarami NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Rzeszowską „Solidarność” reprezentowały poczty sztandarowe Regionu oraz rzeszowskiej WSK. Modlili się za bohaterów – tych, którzy już odeszli i tych, którzy wciąż pamiętają, jak z odwagą chłopi stanęli do walki o honor polskiej wsi. To właśnie Porozumieniom Rzeszowsko – Ustrzyckim, zawartym w lutym 1981 między przedstawicielami komunistycznych władz a protestującymi członkami solidarnościowych organizacji rolniczych i przedstawicielami NSZZ „Solidarność”, polska wieś zawdzięcza powstanie i rejestrację NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
Zobacz relację TVP3 z uroczystości: >>>

*****************
Podpisane w nocy z 18 na 19 lutego 1981 roku w Rzeszowie (i – stąd nazwa – dzień później w Ustrzykach Dolnych) porozumienia kończyły trwający 50 dni strajk rolników z Podkarpacia.
Protest zaczął się od okupacji Urzędu Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych. W ślady bieszczadzkich kolegów kilka dni później poszli rolnicy z Rzeszowszczyzny, którzy – wspierani przez działaczy NSZZ Solidarność – zajęli budynek Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie.
Rolników okupujących ustrzycki urząd siłą usunęła milicja. Ten sam los czekał strajkujących w Rzeszowie. W połowie lutego zatwierdzono plan o wszystko mówiącym kryptonimie „Kret”, w ramach którego zamierzano brutalnie rozprawić się z rolnikami. Atak na strajkujących, których następnie planowano przewieźć do zakładu karnego w Załężu, miał przeprowadzić – wspomagany przez 420 milicjantów – pluton specjalny Służby Bezpieczeństwa. Na szczęście pacyfikacja rolników nie doszła do skutku.
Tym samym zamiast przelewu krwi, doszło do zawarcia porozumienie z rolnikami. Protestujący otrzymali żądane gwarancje nienaruszalności chłopskiej własności wraz z prawem do dziedziczenia, zrównanie w prawach rolników indywidualnych z rolnictwem państwowym i spółdzielczym, wreszcie zniesienie ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi.
Uznano prawa religijne, zgodzono się na wydawania zezwoleń na budowę kościołów i zapewnienie opieki duszpasterskiej w wojsku, więzieniach i na koloniach dla dzieci. Miano również zwiększyć nakład prasy katolickiej.
Pisząc o religijnych postulatach rolników trzeba podkreślić, że protest miał pełne poparcie duchowieństwo z ówczesnym ordynariuszem przemyskim abp. Ignacym Tokarczukiem na czele.
W Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych władze formalnie nie zgodziły się na powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowych Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Ten postulat wszedł w życie dopiero 12 maja 1981 roku, kiedy zarejestrowano rolniczy związek. Władze zdelegalizowały NSZZ RI „Solidarność” po wprowadzeniu stanu wojennego.

 

Nowsze wpisy
Starsze wpisy

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://http://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.