Fundusz Charytatywny „Pomoc Solidarnym”

Fundusz Charytatywny „Pomoc Solidarnym”

Powstał z inicjatywy Wojciecha Buczaka, przewodniczącego Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.
Celem Funduszu jest udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej lub materialnej byłym i obecnym członkom Związku i ich rodzinom, represjonowanym i szykanowanym za działalność na rzecz „S”, znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej (materialnej lub zdrowotnej).

Fundusz zasilany jest wpłatami od byłych działaczy „S” oraz organizacji zakładowych „S”.

W kwietniu 2002 roku Walne Zebranie Delegatów „S” Regionu Rzeszowskiego zwróciło się do wszystkich organizacji zakładowych z apelem o przekazywanie raz w roku na rzecz Funduszu Charytatywnego „Pomoc Solidarnym” wpłaty w wysokości – 1 zł od członka „S”.

Nr konta: 15 1240 1792 1111 0000 1973 9081

Pliki do pobrania: