Fundusz Pomocy Bezrobotnym

Fundusz Pomocy Bezrobotnym

JAKI JEST CEL DZIAŁANIA FUNDUSZU POMOCY BEZROBOTNYM?

  1. Podstawowym celem Funduszu jest finansowe wspomaganie bezrobotnych członków NSZZ „Solidarność” znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej.
  2. Wypłaty świadczeń i zapomóg losowych.
  3. Jednorazowe dofinansowanie do kursów przekwalifikowujących w wysokości do 70% kosztów szkolenia na podstawie faktury.

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY PRZYSTĄPIĆ DO FPB?

  1. Decyzję o przystąpieniu do Funduszu podejmuje komisja zakładowa w formie uchwały.
  2. Przez pierwsze 6 miesięcy komisja przystępująca do FPB dokonuje wyłącznie wpłat  w celu zgromadzenia odpowiednich zasobów finansowych.
  3. Wszystkie komisje zakładowe przystępujące do FPB wpłacają co miesiąc na konto Funduszu po 10 groszy od każdego aktualnie pracującego członka związku.

Nr konta FPB: 62 1240 1792 1111 0000 1973 9108

Zachęcamy organizacje zakładowe do przystąpienia do FPB, który wspomaga finansowo bezrobotnych członków „S”. Wszelkich informacji udziela Andrzej Płocica, przewodniczący FPB.

Kontakt:
tel. 17 850-14-39
17 862-17-09
w. 101 (parter, pok. 1)

Pliki do pobrania