Informacja dla pracodawcy

Informacja dla pracodawcy

6291491_666706137Każda jednostka organizacyjna (na mocy artykułu 251 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych) jest zobligowana przedstawiać co kwartał – według stanu na ostatni jego dzień – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale pracodawcy informację o łącznej liczbie członków tej organizacji, w tym liczbie członków będących pracownikami. Nie musi to być lista imienna, wystarczy przedstawienie konkretnych liczb.

 

Pliki do pobrania: