Sierpień Honorowego Krwiodawstwa

Sierpień Honorowego Krwiodawstwa

Podsumowanie akcji 2017 r.

Na apel Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie członkowie i sympatycy Związku oraz krwiodawcy i mieszkańcy powiatów naszego regionu oddawali krew w ramach sierpniowej akcji NSZZ „Solidarność”:
w siedzibie RCKiK w Rzeszowie – 345 osób;
w oddziale RCKiK w Mielcu – 68 osób;
w oddziale RCKiK w Leżajsku – 36 osób;
w akcji z krwiobusem w Harcie – 22 osoby.

W sumie 471 osób oddało aż 220 litrów najcenniejszego daru – własnej krwi. Dziękujemy.

Każdego roku apelujemy do członków NSZZ „Solidarność”, krwiodawców i wszystkich ludzi dobrej woli o podzielenie się, w ramach sierpniowej akcji, z osobami najbardziej potrzebującymi swoim najcenniejszym darem – własną krwią.

Sierpień Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarność” został ustanowiony w dowód pamięci i szacunku dla Ojca Świętego Jana Pawła II.

Włączając się w sierpniową akcję budujemy wspaniały pomnik naszego rodaka i wypełniamy Jego testament zawarty w słowach: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

plakat krew.cdr

Kto może oddać krew?
Dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 – 65 lat.
Wystarczy zgłosić się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie lub jego Oddziału Terenowego z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem.
Tam z pobranej próbki krwi, wykonuje się wstępne badania na podstawie których, łącznie z badaniem lekarskim ustala się czy kandydat na dawcę jest zdrowy, a tym samym czy może bez szkody dla siebie oddawać krew.
Jednorazowo pobiera się 450 ml krwi. Oddanie takiej ilości krwi nie jest szkodliwe dla zdrowia. Krwiodawca powinien jednak wiedzieć, że przerwa między kolejnymi pobraniami krwi nie może być krótsza niż 8 tygodni w przypadku mężczyzn i 12 tygodni w przypadku kobiet.
Do oddania krwi nie należy zgłaszać się na czczo, wskazany jest lekki, możliwie beztłuszczowy posiłek. Tuż przed oddaniem dawca lub kandydat na dawcę może otrzymać kawę lub herbatę; a po oddaniu krwi, ekwiwalent o wartości 4500 kcal. Sam zabieg pobrania krwi, który wykonuje fachowy pracownik służby krwi trwa kilka minut i jest niemal bezbolesny.

Pliki do pobrania: