Region Rzeszowski

Region Rzeszowski

Stanowisko nr 1/2006/2017
z 26 października 2017 r.

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” popiera żądania środowiska oświatowego zawartego w Stanowisku Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie ws. podwyżki płac. Środowisko oświatowe domaga się 15% podwyżki od 1 stycznia 2018 r., a nie jak proponuje Rząd rozłożenie jej na 3 lata po 5 %. Pierwszy wzrost płac od 1 kwietnia 2018 r. nie przyczyni się do poprawy sytuacji ekonomicznej pracowników oświaty, ponieważ pensje po podwyżkach będą nadal bliskie minimalnym stawkom, co najjaskrawiej widoczne będzie w zarobkach nauczycieli stażystów. Takie rozłożenie podwyżek oznacza realny wzrost wynagrodzeń jedynie od 2,5% do 3%, biorąc pod uwagę inflację. Wynagrodzenia nauczycieli są zamrożone od 2012 r., a to oznacza, że realne płace spadły przy średnim wzroście płac w tym okresie o 15,5%. Trzeba zauważyć, że realizacja reformy i nowe odpowiedzialne zadania spoczywają na barkach nauczycieli i pracownikach oświaty, co wiąże się z ogromnym wysiłkiem, zaangażowaniem i poświęceniem.
Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” popiera również żądania dotyczące podwyższenia wynagrodzeń pracowników nadzoru pedagogicznego zatrudnionych w kuratoriach oświaty oraz poprawy systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół, przedszkoli i placówek oświatowych przez zmianę:
– niekorzystnych dla nich zapisów w rozporządzeniu dotyczącym wynagradzania pracowników samorządowych i „wyjęcie” z minimalnego wynagrodzenia ustawowego dodatku za wysługę lat, by dodatek ten nie stanowił składnika minimalnego wynagrodzenia.

================================================================

UCHWAŁA NR 1/1962/2016
z dnia 21 marca 2016 r.

Za nami XXXV rocznica powstania NSZZ „Solidarność” i 26. Nocny Bieg Uliczny „Solidarności”, który nieodłącznie towarzyszył obchodom rocznicowym w Rzeszowie.
Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” po przeanalizowaniu różnych wniosków oraz wspólnej dyskusji postanawia, że od 2016 roku obchody powstania NSZZ „Solidarność” będą odbywać się wg innych zasad. Organizacja zostaje przeniesiona do terenowych struktur związku, przy czym obchody okrągłych rocznic (40,45, itd.) odbywać się będą w Rzeszowie.
Dziękujemy wszystkim, którzy angażowali się w organizację Nocnych Biegów Ulicznych „Solidarności”.

UCHWAŁA NR 6/1960/2016
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” postanawia zwołać na dzień 10 września 2016 r. Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.

UCHWAŁA NR 7/1961/2016
z dnia 25 lutego 2016 r.

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” postanawia dokonać zmian w składzie Regionalnej Komisji Wyborczej powołanej 26 września 2013 roku Uchwałą nr 4/1848/2013 i odwołuje z członka RKW: Bogusławę Budę, Urszulę Malińską, Alfreda Rysia, Marię Rzeźnikiewicz oraz powołuje: Annę Dziadek, Marka Hojło, Mariana Kokoszkę, Andrzeja Marczenię, Bogumiłę Stec-Świderską.
Wobec powyższych zmian skład osobowy Regionalnej Komisji  Wyborczej przedstawia się następująco:
Robert Bąk – członek
Andrzej Czochara – członek
Anna Dziadek – członek
Andrzej Filipczyk – przewodniczący RKW
Marek Hojło – członek
Czesław Knapik – członek
Marian Kokoszka – członek
Mieczysław Liber – członek
Andrzej Marczenia – członek
Jan Skowroński – członek
Bogumiła Stec-Świderska – członek
Marek Uberman – członek
STANOWISKO NR 1/1952/2016
z dnia 14 stycznia 2016 r.

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” w pełni popiera dążenia Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka zmierzające do uregulowania spraw związanych z uprawnieniami strażaków Lotniskowych Służb Ratowniczo-Gaśniczych i doprowadzenia do ich ujednolicenia w całej grupie pracowników służb ratowniczo-gaśniczych.

Stanowisko Nr 1/1945/2015
Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
z 19 listopada 2015 r.
ws. planów wygaszania produkcji w Fabryce Wódek „Polmos-Łańcut” SA w Łańcucie
Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z ogromnym zaskoczeniem i oburzeniem przyjął informację o planie wygaszania produkcji w Fabryce Wódek „Polmos-Łańcut” SA w Łańcucie.
Dla pracowników fabryki oraz mieszkańców Łańcuta, nie do przyjęcia jest propozycja w konsekwencji, zmierzająca do likwidacji fabryki, której tradycje sięgają ponad 250 lat.
Żądamy wycofania się z tej szkodliwej dla załogi i regionu decyzji oraz podjęcia działań zwiększających możliwości produkcyjne fabryki. Ponad 150 osobowa załoga, w swojej walce o zachowanie miejsc pracy, może liczyć na pełne poparcie „Solidarności” całego regionu.
W przypadku braku pozytywnej decyzji dotyczącej wycofania się z planowanych zamierzeń skorzystamy z naszych statutowych  i ustawowych uprawnień.

APEL NR 1/1939/2015
z 15 października 2015 r.
o udział w wyborach

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą do członków Związku oraz mieszkańców naszego regionu o liczny udział 25 października 2015 r. w wyborach parlamentarnych.
Po raz kolejny będziemy wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polski. Wybierzmy razem najlepszych kandydatów, którzy zagwarantują poszanowanie praw pracowniczych, zapewnią dobrą przyszłość naszej Ojczyźnie i zagwarantują rozwiązywanie problemów w duchu społecznej solidarności.
Potraktujmy 25 października jako święto demokracji i wybierzmy najlepszych kandydatów.

LIST DO PARLAMENTARZYSTÓW
z 15 października 2015 r.
ws. przemysłu lotniczego

Z wielkim uznaniem i szacunkiem odbieramy Pana/Pani zaangażowanie w obronę polskiego przemysłu zbrojeniowego i miejsc pracy w kontekście prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla Polskiej Armii. Chcieliśmy serdecznie podziękować za dotychczasowe działania i wypowiedzi. Korzystając z okazji pragniemy także przedstawić podstawowe argumenty, które zdecydowały, że konsorcjum PZL Mielec/Sikorsky Aircraft Corporation zdecydowało się zaoferować polskim siłom zbrojnym śmigłowiec S-70i Black Hawk i nadal podtrzymuje swoją ofertę, pomimo decyzji MON o wyborze do dalszego procedowania konkurencyjnej propozycji.

Czas dostaw

Wobec zmieniającego się na niekorzyść Polski układu geopolitycznego, w szczególności wojny na Ukrainie, Armia Polska potrzebuje jak najszybszych dostaw nowego sprzętu wojskowego, w tym śmigłowców wielozadaniowych, które zastąpią wysłużone, przestarzałe technologicznie maszyny posowieckie Mi-17, Mi-14 i Mi-8. Tempo dostaw było jednym z najważniejszych kryteriów w przetargu rozpisanym przez MON. Od 2010r. w Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu trwa pełnowymiarowa produkcja śmigłowców z rodziny Black Hawk, działa tu linia produkcyjna o przepustowości 24 statków powietrznych rocznie. Oznacza to, że w wypadku zamówienia śmigłowców Black Hawk przez polskie siły zbrojne fabryka jest w stanie dostarczyć pierwsze egzemplarze w ciągu 12 miesięcy, a nawet krócej. Obecnie konsorcjum Sikorsky/PZL Mielec jest gwarantem dostarczenia śmigłowców Wojsku Polskiemu w tak krótkim czasie. Nie są do tego potrzebne nowe inwestycje w infrastrukturę, kadrę inżynierską, czy know-how. Wszystko to już jest i czeka na zlecenie od rządu polskiego.

Długofalowy rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego
Po wykluczeniu Black Hawka z postępowania przetargowego PZL Mielec musiał poddać się restrukturyzacji. Inwestor – firma Sikorsky, światowy potentat śmigłowcowy – zainwestował w polską linię produkcyjną mając na uwadze, że Polskę czeka wielka wymiana przestarzałej poradzieckiej floty śmigłowcowej. Niestety, po negatywnej decyzji MON mielecka linia okazała się za duża. Trzeba było zredukować załogę o 25%. Ewentualna zmiana decyzji MON i zamówienie przez Wojsko Polskie śmigłowców w PZL Mielec pozwoli nie tylko powrócić do dawnego stanu zatrudnienia, ale także je zwiększać. Zamówienie da pracę nie tylko osobom zatrudnionym bezpośrednio w PZL, ale także firmach –kooperantach. W 2014 r było ich ponad 300. Perspektywa odbudowy i zwiększenia mocy produkcyjnych, a co za tym idzie zamówień u kooperantów jest tym silniejsza, że w niedługim czasie PZL zostanie przejęte przez największy koncern zbrojeniowy świata Lockheed Martin, jednego z głównych dostawców uzbrojenia dla sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Lockheed Martin wysoko ceni profesjonalizm i innowacyjność polskich inżynierów oraz  pracowników sektora lotniczego, zamierza zakorzenić się w Polsce na lata oferując Wojsku Polskiemu polski sprzęt amerykańskiego pochodzenia.

Black Hawk już służy Polsce
Śmigłowce Black Hawk są znakomicie znane polskim żołnierzom, choć nie w polskich, ale w amerykańskich barwach. W ramach misji Medevac wywoziły rannych Polaków podczas misji w Iraku i Afganistanie. Latali na nich polscy ratownicy medyczni, transportowały naszych żołnierzy oraz przedstawicieli rządu, dowoziły na miejsce operacji żołnierzy sił specjalnych, szczególnie GROM, pozostawiając po sobie jak najlepsze wspomnienia. Żaden inny śmigłowiec wojskowy nie ma takiego doświadczenia bojowego. Ponad 4000 Black Hawków latających obecnie w służbie 28 państw świata brało udział we wszystkich ważniejszych konfliktach zbrojnych ostatnich lat. Ciągłe modernizacje, zmiany i udogodnienia wprowadzane w Black Hawku, wypracowywane i wdrażane także przez polskich inżynierów z Mielca, są właśnie efektem doświadczeń z pola walki, a nie teoretycznych analiz w pracowniach projektowych.
Od 2014r. śmigłowce Black Hawk Armii Stanów Zjednoczonych są obecne w Polsce. Biorą u nas udział we wspólnych ćwiczeniach, w których polscy żołnierze trenują na nich desant z powietrza na bronione pozycje, ewakuację rannych, transport powietrzny na pole walki. Black Hawki pokazały swoje umiejętności na poligonach w Drawsku Pomorskim, Mirosławcu, Żaganiu, Nowej Dębie. Przez Polskę docierają na ćwiczenia na Łotwie i Ukrainie. Od czasu wzmożonej obecności wojsk amerykańskich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z konfliktem na Ukrainie, co najmniej 1000 polskich żołnierzy ćwiczyło z udziałem Black Hawków. Żaden inny śmigłowiec, niebędący na wyposażeniu polskich sił zbrojnych, nie był  tak intensywnie użytkowany w Polsce i przez polskich żołnierzy.

Sojusze
Przeprowadzone w sierpniu 2015 r. badania instytutu Pew pokazały, że spośród społeczeństw państw zachodu tylko Amerykanie byliby gotowi walczyć w wypadku wrogiej agresji na państwa Europy środkowo – wschodniej. Ani jedno społeczeństwo Europy zachodniej nie wykazało podobnej determinacji. Badania Pew oddają stan umysłów przeciętnych obywateli państw Zachodu oraz przekonania ich elit. Stany Zjednoczone nie tylko wyrażają chęć walki, ale także mają największy potencjał militarny do powstrzymania agresji na Polskę i inne państwa naszego regionu. W tym kontekście szczególnej wagi nabiera interoperacyjność sprzętu używanego przez Wojsko Polskie ze sprzętem sił zbrojnych USA. Jest ona niezbędna, by obie armie mogły działać wspólnie w pełnej symbiozie. Zapewnia ją najpełniej sprzęt amerykański, ale produkowany i rozwijany w Polsce z uwzględnieniem  specyficznych potrzeb Wojska Polskiego. Takim właśnie produktem jest mielecki Black Hawk. Może wejść do akcji bojowej (w razie potrzeby) praktycznie od razu po wprowadzeniu go na wyposażenie wojska i będzie w pełni interoperacyjny ze sprzętem i systemami elektronicznymi Stanów Zjednoczonych.
Eksperymentowanie z bezpieczeństwem państwa, w tym także w przypadku zakupów zbrojeniowych, uchodzi bezkarnie w czasie pokoju, w razie wojny mści się przegraną.

STANOWISKO NR 2/1938/2015
z dnia 14 września 2015 r.
ws. medialnych ataków na NSZZ „Solidarność”

W imieniu Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność, związkowców i sympatyków przekazujemy nasze pełne wsparcie dla obrony dobrego imienia  Związku na czele z  jego liderem Piotrem Dudą. Jesteśmy przekonani, że pseudodziennikarskie publikacje i próby zdyskredytowania NSZZ „Solidarność”, nie mają i nie będą miały żadnego wpływu na prawdę, o której głośnio mówimy. Przeciwnie – umocnią nas w dążeniu do tego, by obudzić w Polakach wiarę, że mogą wiele zmienić dzięki solidarności społecznej.Uważamy i popieramy decyzję, że zmasowane ataki na przewodniczącego NSZZ „Solidarność” powinny znaleźć swój finał w sądzie.

APEL NR 1/1914/2015
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
o udział w wyborach na Prezydenta RP

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w zbieranie podpisów poparcia pod kandydaturą Andrzeja Dudy na Prezydenta RP.
Jednocześnie apeluje o udział w wyborach 10 maja 2015 r. i oddanie głosu na Andrzeja Dudę, kandydata PiS na Prezydenta RP, którego program zawiera postulaty NSZZ „Solidarność”.

STANOWISKO NR 1/1902/2015
z dnia 13 lutego 2015 r.
ws. protestów w Polsce

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” udziela zdecydowanego poparcia grupom zawodowym, które w trosce o swoje rodziny, los swoich zakładów pracy i gospodarstw rolnych, także o los naszego kraju, prowadzą akcje protestacyjne i strajki.
Rozwiązanie postulatów protestujących jest konieczne w interesie Polaków i Państwa, dlatego wzywamy rząd RP do natychmiastowego podjęcia rozmów z reprezentującymi protestujących związkami zawodowymi. Wzywamy do podjęcia autentycznego dialogu i zaprzestania wszelkich prób prowokacji i konfrontacji.
Prowadzony atak medialny przeciw związkom zawodowym i zgłoszonym przez nas postulatom nie wpłynie na naszą gotowość do dalszych działań. Jesteśmy zdecydowani wobec powszechnej buty i arogancji rządzących, bronić wolności obywateli.
STANOWISKO NR 5/1906/2015
z dnia 13 lutego 2015 r.
ws. wyborów na Prezydenta RP

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” popiera kandydaturę Pana Andrzeja Dudy w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Regionu rozpoczyna zbieranie podpisów poparcia pod kandydaturą Andrzeja Dudy i apeluje do członków i sympatyków związku o czynne włączenie się w akcję.

Dokumenty przyjęte na posiedzeniu 26 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 4/1848/2013
ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” w celu zorganizowania wyborów władz statutowych Związku w regionie na kadencję 2014-2018 powołuje Regionalną Komisję Wyborczą, w skład której wchodzą członkowie Prezydium ZR (bez przewodniczącego ZR) oraz przewodniczący struktur terenowych. ZRRz powołuje Andrzeja Filipczyk na jej przewodniczącego.

Skład osobowy Regionalnej Komisji  Wyborczej:
Robert Bąk – członek
Bogusława Buda – członek
Andrzej Czochara – członek
Andrzej Filipczyk – przewodniczący RKW
Czesław Knapik – członek
Mieczysław Liber – członek
Urszula Malińska – członek
Jan Skowroński – członek
Alfred Ryś – członek
Maria Rzeźnikiewicz – członek
Marek Uberman – członek
Celina Wojnarowska – członek.

Regionalna Komisja Wyborcza Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” pełni swoje funkcje na okres kadencji 2014-2018 tj. do czasu powołania przez Zarząd Regionu nowego składu Komisji.
Zarząd Regionu upoważnia RKW Regionu Rzeszowskiego do podejmowania decyzji dotyczących wyrażania zgody na przeprowadzanie przez Komisje Zakładowe lub Zakładowe Komisje Wyborcze wyborów poza miejscem zebrania tzw. wyborów z urną.
Jednocześnie traci moc Uchwała ZR nr 2/1704/2009 z dnia 10.09.2009 r.

UCHWAŁA NR 5/1849/2013
ws. zasad wyboru delegatów na WZD Regionu Rzeszowskiego

1. Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” wyznacza następujące proporcje (klucz wyborczy) według których wybierani będą delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego w kadencji 2014-2018 roku:
• W organizacjach zakładowych zrzeszających od 40 do 80 członków związku wybierany jest 1 delegat (minimalny okręg wyborczy musi liczyć 40 członków związku).
• W organizacjach zakładowych liczących ponad 80 członków związku wybierany jest 1 delegat na każde rozpoczęte 80 członków (na 80 członków związku przypada 1 mandat delegata).

Dokładne proporcje podaje tabela poniżej:

40 do 80 członków – 1 delegat
81 do 160 członków – 2 delegatów
161 do 240 członków – 3 delegatów
241 do 320 członków – 4 delegatów
321 do 400 członków – 5 delegatów
401 do 480 członków – 6 delegatów
481 do 560 członków – 7 delegatów
561 do 640 członków – 8 delegatów
641 do 720 członków – 9 delegatów
721 do 800 członków – 10 delegatów
801 do 880 członków – 11 delegatów
881 do 960 członków – 12 delegatów
961 do 1040 członków – 13 delegatów
1041 do 1120 członków – 14 delegatów
1121 do 1200 członków – 15 delegatów
1201 do 1280 członków – 16 delegatów
1281 do 1360 członków – 17 delegatów
1361 do 1440 członków – 18 delegatów
1441 do 1520 członków – 19 delegatów
1521 do 1600 członków – 20 delegatów
1601 do 1680 członków – 21 delegatów
1681 do 1760 członków – 22 delegatów
1761 do 1840 członków – 23 delegatów
1841 do 1920 członków – 24 delegatów
1921 do 2000 członków – 25 delegatów
2001 do 2080 członków – 26 delegatów
2081 do 2160 członków – 27 delegatów
2161 do 2240 członków – 28 delegatów
2241 do 2320 członków – 29 delegatów
2321 do 2400 członków – 30 delegatów

2. Organizacje zakładowe liczące mniej niż 40 członków związku wyborów delegata dokonują poprzez zebrania elektorów.
Elektorzy są wybierani według klucza
• organizacje liczące 10 członków – 1 elektor
• od 11 do 20 członków – 2 elektorów
• od 21 do 30 członków – 3 elektorów
• od 31 do 39 członków – 4 elektorów

Elektorski okręg wyborczy, powstały w wyniku dobrowolnego połączenia organizacji zakładowych, chcących dokonać wyboru delegata, musi tworzyć co najmniej 40 członków związku, reprezentowanych przez elektorów.
W terminie do 14 marca 2014 r organizacje zakładowe wybierające elektorów zgłaszają na piśmie do Regionalnej Komisji Wyborczej propozycje okręgów wyborczych utworzonych
w wyniku dobrowolnego porozumienia między tymi organizacjami. Protokoły z zebrań wyborczych wybierających elektorów dostarczyć należy do ZR najpóźniej wraz ze zgłoszeniem terminu Zebrania Elektorów Wybory Delegatów w okręgach elektorskich winny zakończyć się 31 marca 2014 r.

3. Zarząd Regionu Rzeszowskiego wyznacza dzień 14 kwietnia 2014r. jako nieprzekraczalny termin rejestracji w Regionalnej Komisji Wyborczej protokołów z wyborów delegatów na WZD Regionu.

4. Zobowiązuje się organizacje zarejestrowane w Regionie Rzeszowskim NSZZ „S” do zgłoszenia w Regionalnej Komisji Wyborczej terminu mających się odbyć zebrań wyborczych nie później niż 14 dni przed ich rozpoczęciem.

——————————————————————————–

Dokumenty przyjęte na posiedzeniu 16 maja 2013 r.

STANOWISKO Nr 2/1840/2013
ws. zerwania umowy o współpracy z IPN  przez Polskie Radio Rzeszów S.A.

Zarząd Regionu protestuje przeciwko jednostronnemu rozwiązaniu umowy o współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie przez Prezesa Polskiego Radia Rzeszów S.A., które godzi w realizację misji publicznej tego medium.
Jednym z pozytywnych efektów wieloletniej współpracy Polskiego Radia Rzeszów S.A. z Instytutem Pamięci Narodowej jest audycja „Ślad pamięci”. Była ona emitowana co tydzień przez 6 lat. W około trzystu odcinkach tej audycji, w bardzo atrakcyjny sposób, prezentowano ważne wydarzenia dotyczące historii regionu.
W tym cyklu ukazywano sylwetki Polaków ratujących Żydów w okresie II wojny światowej odznaczonych potem medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, prezentowano wysiłek Polskiego Państwa Podziemnego na Podkarpaciu. „Ślad pamięci” towarzyszył na bieżąco badaniom prowadzonym w miejscu kaźni komunistycznej w lesie turzańskim niedaleko Sokołowa Młp., zwanym „Małym Katyniem”.
Audycja jest bardzo popularna w środowisku kombatantów osób związanych z „Solidarnością” i podziemiem niepodległościowym. Jest często słuchana poprzez stronę internetową Polskiego Radia Rzeszów przez Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, czy Australii.
„Ślad pamięci” i inne audycje powstałe dzięki dobrej współpracy pracowników rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej z redaktorami Polskiego Radia Rzeszów były bardzo wartościowym materiałem edukacyjnym wykorzystywanym przez młodzież i pedagogów w kształtowaniu postaw patriotycznych i edukacji historycznej.
Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności, między innymi „…współpraca z innymi organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie edukacji medialnej”. Przypominamy też, że „Jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowiązane tworzyć i rozpowszechniać audycje oświatowe dla szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych” (cyt. z ustawy o radiofonii i telewizji).
Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” oczekuje od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podjęcia działań, które pozwolą na utrzymanie emisji wartościowych programów edukacyjno-historycznych w Polskim Radio Rzeszów, szczególnie takich jak „Ślad pamięci”, tworzonych przy współpracy z kompetentnymi pracownikami z Instytutu Pamięci Narodowej.

——————————————————————————–

Dokumenty przyjęte na posiedzeniu 23 sierpnia 2012 r.

Stanowisko
ws. aktualnej sytuacji w Zakładach Chemicznych „Organika – Sarzyna” S. A. w Nowej Sarzynie

Region Rzeszowski NSZZ Solidarność wzywa Zarząd Zakładów Chemicznych „Organika -Sarzyna” S. A. do zaniechania działań zmierzających do rozwiązania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Wzywamy również Ciech S. A. do niezwłocznego odstąpienia od wprowadzenia zmian organizacyjnych w Grupie Ciech, w zakresie w którym stanowić będą naruszenie Pakietu Gwarancji Socjalnych Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S. A. Realizacja powyższych stanowić będzie w naszej ocenie naruszenie interesów i praw pracowników.
Region Rzeszowski NSZZ Solidarność będzie wspierał działania Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S. A. podejmowane w obronie interesów i praw jej członków.
Apelujemy do parlamentarzystów z koalicji rządzącej PO-PSL z naszego regionu o podjęcie skutecznej interwencji w tej sprawie u Ministra Skarbu Państwa.

——————————————————————————–

Dokumenty przyjęte na posiedzeniu 15 marca 2012 r.

Stanowisko
ws. nauczania religii w placówkach oświatowych

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” domaga się przywrócenia zapisu dotyczącego nauczania lekcji religii w rządowym ramowym planie nauczania.
Wycofanie tego zapisu w rozporządzeniu MEN jest naruszeniem Konkordatu z dnia 28 lipca 1993 roku, nakłada na  samorządy kolejne ciężary związane z edukacją bez środków finansowych na ten cel, spowoduje kolejną redukcję miejsc pracy w oświacie i przyniesie szkodliwe skutki dla procesu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

——————————————————————————–

Dokumenty przyjęte na posiedzeniu 16 lutego 2012 r.

Stanowisko
ws. konsolidacji Rejonów Energetycznych

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „ Solidarność” stanowczo protestuje przeciw planom konsolidacji Rejonów Energetycznych, podległych PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.  Jesteśmy zdecydowanie przeciwni planowanym zmianom, które doprowadzą do likwidacji Rejonów Energetycznych w Rzeszowie, Jaśle, Tarnobrzegu i Janowie Lubelskim. Skutkiem tych działań może być likwidacja miejsc pracy, a tym samym pogorszenie i tak już trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Uważamy, że planowane zmiany są bezzasadne, gdyż mogą spowodować obniżenie jakości świadczonych usług oraz pogorszą obsługę odbiorców energii elektrycznej i bezpieczeństwo energetyczne regionu.
Zarząd Regionu  Rzeszowskiego NSZZ „ Solidarność”  zdecydowanie popiera działania podjęte przez Międzyzakładowy Komitet Protestacyjny, powołany przez organizacje związkowe działające w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów i PGE Obrót S.A. Tak głębokie zmiany organizacyjne powinny być z pracownikami konsultowane. Wraz z Międzyzakładowym Komitetem Protestacyjnym żądamy  wstrzymania prac restrukturyzacyjnych do czasu spełnienia następujących postulatów:
1. Przekazania analiz dotyczących wpływu projektowanych zmian  na regionalne rynki pracy.
2. Przekazania analiz prawnych i ekonomicznych, argumentujących zasadność planowanych zmian wraz z przedstawieniem docelowego modelu Oddziału, ze szczególnym wyliczeniem skutków planowanych zmian.
3. Zobowiązania się Zarządu PGE Dystrybucja S.A. oraz Dyrektora Oddziału w Rzeszowie, że projektowane zmiany nie spowodują likwidacji  miejsc   oraz istotnego pogorszenia warunków pracy pracowników.

——————————————————————————–

Dokumenty przyjęte na posiedzeniu 15 września 2011 r.

APEL
ws. wyborów parlamentarnych

Zarząd Regionu apeluje do członków i sympatyków „Solidarności” z Regionu Rzeszowskiego o udział w wyborach parlamentarnych 9 października 2011 r. i oddanie głosu na kandydatów z listy Komitetu Wyborczego „Prawo i Sprawiedliwość”.
Wybierzmy tych kandydatów, którzy w dotychczasowej działalności wsparli realizację postulatów i programu NSZZ „Solidarność”, uwzględniali potrzeby pracowników oraz  najsłabszych grup społecznych, a w służbie publicznej kierowali się zasadami etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej.

——————————————————————————–

Dokumenty przyjęte na posiedzeniu 18 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA
ws. zmian do Regulaminu Funduszu Charytatywnego „Pomoc Solidarnym”

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” wprowadza zmiany do Regulaminu Funduszu Charytatywnego „Pomoc Solidarnym” Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.

Jednolity tekst po zmianach:

Par. 1
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie tworzy Fundusz Charytatywny „Pomoc Solidarnym” zwany dalej Funduszem.
Fundusz tworzony jest w celu udzielenia pomocy finansowej lub rzeczowej byłym działaczom NSZZ „Solidarność”, członkom NSZZ „Solidarność” i ich najbliższej rodzinie, w pierwszej kolejności represjonowanym i szykanowanym za działalność na rzecz NSZZ „Solidarność”, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji bytowej.
Par. 2
Fundusz może być tworzony z:
– Wkładu finansowego struktur Związku tj. Komisji Krajowej, Zarządu Regionu, Organizacji Związkowych
– Dotacji i darowizn od osób prawnych i fizycznych
– Dochodów od kapitału
Par. 3
Fundusz nie posiada osobowości prawnej i nie może prowadzić działalności gospodarczej.
Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym subkoncie. Niewykorzystane środki funduszu w danym roku pozostają do wykorzystania w roku następnym.
Par. 4
Wnioskodawcą udzielenia pomocy może być:
 Zarejestrowana w Regionie Rzeszowskim jednostka organizacyjna NSZZ „Solidarność”
 Członek Zarządu Regionu Rzeszowskiego
 Osoba zainteresowana otrzymaniem pomocy
Wypełniony wniosek, na formularzu aktualnie obowiązującym, musi być złożony do sekretariatu Zarządu Regionu.
Par. 5
Uprawniony w pierwszej kolejności do otrzymania pomocy ze środków zgromadzonych na Funduszu jest członek NSZZ „Solidarność”, którego Organizacja Związkowa wnosi wkład finansowy na rzecz Funduszu.
Par. 6
Wnioski w sprawie udzielania pomocy ze środków Funduszu rozpatruje Prezydium Zarządu Regionu.
Par. 7
Decyzje w sprawie udzielania pomocy, jej formie (finansowa, rzeczowa lub inna) i wysokości podejmuje Prezydium ZR.
Par. 8
Jednorazowa pomoc ze środków Funduszu nie może przekroczyć wysokości średniego wynagrodzenia za pracę w gospodarce za miesiąc poprzedzający udzielenie pomocy.
Par. 9
Prezydium Zarządu Regionu udziela bieżącej informacji Zarządowi Regionu o udzielonej pomocy.
Informacja składana w trakcie posiedzenia ZR w sprawozdaniu z pracy Prezydium musi zawierać: imię i nazwisko osoby której udzielono pomocy, powód udzielenia pomocy, wysokość i formę udzielonej pomocy.
Par. 10
Działalność Funduszu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego, oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku.
Par. 11
Środki pozostałe po ewentualnej likwidacji Funduszu przekazane zostaną na rzecz Regionalnego Funduszu Strajkowego.
Par. 12
W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu lub w spornych (w zakresie interpretacji) decyzje podejmuje Zarząd Regionu.

——————————————————————————–

Dokumenty przyjęte na posiedzeniu 12 maja 2011 r.

APEL
ws. uczestnictwa w manifestacji

W związku z organizowaną przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” ogólnopolską akcją protestacyjną pod hasłem „Polityka wasza – bieda nasza” i decyzją o zorganizowaniu 25 maja 2011 r. manifestacji w Rzeszowie, Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do członków Związku, a w szczególności do pełniących funkcje związkowe o niezawodne uczestnictwo w manifestacji, podczas której domagać się będziemy od rządu:
– czasowego obniżenia podatku akcyzowego na paliwo,
– skierowania dodatkowych środków na walkę z bezrobociem,
– podwyższenia kryteriów dochodowych upoważniających do świadczeń z pomocy społecznej oraz ich wzrostu.
Przypominamy, że statutowym obowiązkiem każdego członka, a w szczególności wybranego działacza Związku jest solidarne uczestnictwo w akcjach organizowanych przez Związek.
Jeżeli z powodów niezależnych nie jest możliwe uczestnictwo osoby sprawującej funkcję związkowe, apelujemy o zapewnienie w tym wypadku zastępstwa.

——————————————————————————–

Dokumenty przyjęte na posiedzeniu 17 lutego 2011 r.

STANOWISKO
ws. XXX rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

Mija 30 lat od podpisania Porozumień Rzeszowsko Ustrzyckich, które kończyły ponad 50-cio dniowy ogólnopolski strajk robotniczo-chłopski.
Jesienią 1980 roku działacze opozycji związani z polską wsią powołali niezależne związki zawodowe rolników indywidualnych, których władza PRL nie uznała.  Ogrom krzywd wyrządzonych rolnikom indywidualnym w okresie PRL, represje wobec działaczy opozycji na wsi oraz odmowa rejestracji niezależnego związku rolników, doprowadziły pod koniec 1980  roku do tzw. strajku chłopskiego w Ustrzykach Dolnych. W celu zwiększenia presji na ówczesne władze PRL, strajkujący chłopi dołączyli na początku stycznia 1981 roku do strajku okupacyjnego w Domu Kolejarza w Rzeszowie, zorganizowanego przez struktury regionalne NSZZ „Solidarność”. „Solidarność” pracownicza oraz Ogólnopolski Komitet Założycielski Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych wysunęli wspólne postulaty. Uzyskali poparcie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”, tysięcy członków „Solidarności”, mieszkańców Rzeszowa i innych miast, rolników z rzeszowszczyzny i całej Polski. Wsparcia duchowego udzieliło wielu księży, na czele z Metropolitą Przemyskim księdzem biskupem Ignacym Tokarczukiem.
Pomimo prób rozbicia strajku i oddziaływania na jego przebieg przez Służbę  Bezpieczeństwa PRL, strajkujący wytrwali. Wprawdzie nie uzyskali jeszcze oficjalnego uznania rolniczych związków zawodowych – rejestracja
NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych nastąpiła dopiero w maju 1981r. – jednak zmusili ówczesne władze m.in. do:
– zagwarantowania nienaruszalności chłopskiej własności i wolności w obrocie ziemią,
– zrównania praw rolników indywidualnych z prawami gospodarstw państwowych,
– poprawy zaopatrzenia wsi w sprzęt rolniczy,
– reformy systemu cen produktów rolnych,
– zrównanie praw socjalnych mieszkańców wsi i miast,
– korzystnych zmian w oświacie na wsi,
– uznania praw religijnych, zezwoleń na budowę kościołów, opieki duszpasterskiej w wojsku.

Po 30 latach aktualny pozostaje apel do rządzących o wsparcie dla rolnictwa, stworzenie warunków do rozwoju wsi i ekonomicznych podstaw prowadzenia działalności rolniczej.

Jak przed 30-tu laty tak i dzisiaj Polska wieś oczekuje na wiarygodnych reprezentantów i solidarności wśród rolników.

Solidarność z rolnikami zobowiązuje nas do sprzeciwu wobec zaniedbywania spraw wsi przez rządzących oraz dyskryminacji polskich rolników w Unii Europejskiej poprzez zaniżone dopłaty bezpośrednie.

Domagamy się od Rządu RP:

– prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju, która niweluje różnice między poziomem życia mieszkańców wsi i miast, Polski wschodniej i reszty kraju oraz Polski i krajów  Europy zachodniej;
– zwiększenia finansowania aktywnych form zwalczania bezrobocia (nakładów na staże, szkolenia i przekwalifikowanie) oraz placówek oświatowych w małych miastach i wioskach w celu powstrzymania likwidacji szkół i migracji młodzieży z obszarów wiejskich ;
– uznania spraw wsi i rolnictwa za jeden z priorytetów prezydencji polskiej w Unii Europejskiej;
– podjęcia działań w celu zrównania wysokości dopłat bezpośrednich do poziomu obowiązującego w krajach tzw. starej UE;

Bez rozwoju wsi nie ma rozwoju Polski!