„Godny Wybór” – przywrócenie wieku emerytalnego – rozpoczęcie kampanii. Bryfing w Rzeszowie 18.05.2017 r.

„Godny Wybór” – przywrócenie wieku emerytalnego – rozpoczęcie kampanii. Bryfing w Rzeszowie 18.05.2017 r.