KONGRES OSÓB REPRESJONOWANYCH, DZIAŁACZY SOLIDARNOŚCI I KOMBATANTÓW – Rzeszów, 8.12.2018 r.

KONGRES OSÓB REPRESJONOWANYCH, DZIAŁACZY SOLIDARNOŚCI I KOMBATANTÓW – Rzeszów, 8.12.2018 r.

8 grudnia 2018 r. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie odbył się uroczysty Kongres Osób Represjonowanych, Działaczy Solidarności i Kombatantów.
Wydarzenie to zorganizowane zostało przez wojewodę podkarpackiego Ewę Leniart, a patronatem honorowym objął je Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Współorganizatorami Kongresu byli Instytut Pamięci Narodowej oddział rzeszowski, Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” oraz Narodowy Bank Polski.
Celem przedsięwzięcia było podkreślenie szczególności roku jubileuszowego 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i uhonorowanie wszystkich Tych, którzy włączyli się w tworzenie niezawisłej Rzeczypospolitej.
Było to wyjątkowe spotkanie wszystkich żyjących osób represjonowanych, działaczy Solidarności i kombatantów. Założeniem Kongresu było wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej i zwiększenie świadomości Polaków na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową niezależnej państwowości polskiej. Była to również promocja narodowych wartości takich jak: wolność, solidarność, poszanowanie godności i praw człowieka. W ten sposób podkreślony został wysiłek wszystkich pokoleń Polaków prowadzący do odzyskania i utrzymania współczesnej niepodległości.

Pełna informacja o Kongresie:

https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/kongres-osob-represjonowanych-dzialaczy-solidarnosci-i-kombatantow-2/

Niezwykły Kongres po raz pierwszy po latach…
W  Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie odbył się  uroczysty Kongres Osób Represjonowanych, Działaczy Solidarności, Kombatantów. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia  była pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, a patronat honorowy nad kongresem objął obecny na uroczystości Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński,  współorganizatorami  byli również IPN Oddział w Rzeszowie, Region Rzeszowski NSZZ Solidarność oraz Narodowy Bank Polski.
Kongres miał na celu przede wszystkim spotkanie w roku 100 – lecia odzyskania Niepodległości  wszystkich tych, których działalność przyczyniła się do  odzyskania niezawisłej Rzeczypospolitej, jak i  zwiększenie świadomości Polaków na temat wydarzeń związanych z uzyskaniem i odbudową  polskiej państwowości. To spotkanie   po latach było  ważnym elementem wiążącym  postawy  i  poglądy ludzi zaangażowanych w działalność, dla której słowa kluczowe brzmią: odwaga,  wolność, sprawiedliwość poszanowanie godności i prawa człowieka.
Uczestnicy spotkania obejrzeli   wystawę  „Stan wojenny”, przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN, ukazującą  przebieg i realia stanu wojennego na Podkarpaciu. Pochodzące z regionalnych muzeów, bibliotek  i archiwów oraz ze zbiorów osób prywatnych eksponaty obrazowały sytuację internowanych w Załężu, Uhercach, Łupkowie, Nisku i Gołdapi,   prezentując równocześnie działalność  podziemnych struktur „Solidarności”.
Narodowy Bank Polski, podkreślając zasługi działaczy opozycji antykomunistycznej zaprezentował podczas spotkania  banknot kolekcjonerski z wizerunkiem Jana Pawła II.
Kongres zakończył koncert zespołu Pawła Steczkowskiego pt. „Pieśni internowanych”. W śpiew artystów (Ojczyzno ma,  Zielona wrona, Janek Wiśniewski) włączali się wielokrotnie uczestnicy kongresu. To pierwsze takie spotkanie, będące zarazem podziękowaniem dla opozycji za jej  czyny i świadectwo odwagi niesione w  walce o wolność Polski.
Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński powiedział:  Dziękuję tym, którzy więzieni, bici i internowani nie wyrzekli się swoich ideałów, lecz z podniesioną głową znosili upokorzenia.
Przewodniczący ZR Roman Jakim, odnosząc się do tych,  którzy włączyli się w trudną drogę tworzenia wolnej Polski w kontekście jej Jubileuszu  mówił, że mimo represji, internowania tysięcy  działaczy Solidarności oraz całego  szeregu bolesnych sankcji dla świata pracy i  kultury,  nie daliśmy się uciszyć ani zmiażdżyć, odważnie wystąpiliśmy przeciwko komunistycznej machinie. Zaapelował, aby  to spotkanie  skłaniało  do refleksji, że warto  wracać do historii, bo ta uczy, jak żyć teraz, jak szanować i rozwijać wolność, z takim trudem zdobytą. Pamięć jest częścią naszej tożsamości, naszej siły, a tę siłę trzeba budować- zakończył.
Bardzo miłym akcentem był prezent- niespodzianka, mała przywieszka w kształcie  biało-czerwonego opornika, nawiązująca do znanego nam  symbolu oporu w  stanie wojennym.

BSŚ

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://http://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.