Siedziba Regionu Rzeszowskiego

Siedziba Regionu Rzeszowskiego

Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”
ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów

NIP 813-12-88-922,  Regon 690407900
Nr konta: 96 1240 1792 1111 0000 1973 9078

Biuro Kontakt
Sekretariat
pok. 10, piętro I
Wioletta Feret 17 86 21 709 (centrala)
17 862-70-17
rzesz@solidarnosc.org.pl

fax 17 850-12-22
Przewodniczący ZR
pok. 10, piętro I
Roman Jakim
kom. 606 788 871
17 862-70-17
17 862-17-09 wew. 120
przew.rzesz@solidarnosc.org.pl
Za-ca przewodniczącego ZR
Sekretarz ZR
pok. 10, piętro I
Bogumiła Stec-Świderska
kom. 606 681 529
17 862-77-87
17 862-17-09 wew. 130
zprzew.rzesz@solidarnosc.org.pl
sekr.rzesz@solidarnosc.org.pl 
Skarbnik ZR
pok. 11, piętro I
Andrzej Filipczyk
kom. 608 588 625
17 850-14-41
17 862-17-09 wew. 111
skarbnik.rzesz@solidarnosc.org.pl
andrzej.filipczyk@wp.pl
Członek Prezydium ZR
pok. 14, piętro I
Czesław Knapik
kom. 668 197 670
17 862-92-75
17 862-17-09 wew. 114
cprez.rzesz@solidarnosc.org.pl
Biuro Wewnątrzzwiązkowe
pok. 16, piętro I
Teresa Wasylów 17 862-11-08
17 862-17-09 wew. 116
bwz.rzesz@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku
pok. 15, piętro I
Agnieszka Hryniewicka
kom. 607 413 096
17 850 14 43
17 862 17 09 wew. 115
drz.rzesz@solidarnosc.org.pl
Dział Prawno-Ekonomiczny
pok. 12, piętro I
Grażyna Mierzwa
Barbara Staszczak
17 850-14-34
17 850-14-32
17 862-17-09 wew. 112, 122
prawnicy.rzesz@solidarnosc.org.pl
Dział Prawno-Ekonomiczny
pok. 13, piętro I
Rafał Rzepecki 17 850-14-36
17 862-17-09 wew. 113
prawny.rzesz@solidarnosc.org.pl
Radca Prawny Monika Wojak deleg.lezajsk@solidarnosc.org.pl
mkk.lancut@solidarnosc.org.pl
Dział Informacji
pok. 19, piętro I
Monika Lubowicz-Bać 17 850-14-42
17 862-17-09 wew. 119
serwis.rzesz@solidarnosc.org.pl
Księgowość
pok. 17, piętro I
Irena Żuk 17 850-14-38
17 862-17-09 wew. 117
ksiegowosc.rzesz@solidarnosc.org.pl
Administracja-Kasa
pok. 18, piętro I
Zofia Mróz 17 850-14-33
17 862-17-09 wew. 118
kadry.rzesz@solidarnosc.org.pl
Archiwum
pok. 1, parter
Andrzej Płocica 17 850-14-39
17 862-17-09 wew. 101
press.rzesz@solidarnosc.org.pl
Regionalna Sekcja
Emerytów i Rencistów

pok. 5, parter
Jerzy Barciński, 783 531 936
wydawanie zniżek na PKP
codziennie od 11.00 do 13.00
17 862 17 09 wew. 105
rseir_solrzesz@wp.pl
Terenowa Komisja
Emerytów i Renicstów
pok. 5, parter
Jakub Malarski, 609 770 501
zebrania: drugi wtorek miesiąca o godz. 14.00
17 862 17 09 wew. 105
Komisja Indywidualnych
Członków „Solidarności”

pok. 9, parter
Zbigniew Sycz, 607 595 030
zebrania: pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17.00
17 862 17 09 wew. 109
syczzbigniew@o2.pl
Stowarzyszenie Osób
Represjonowanych

pok. 9, parter
Józef Konkel, Janusz Trybus
608 175 359
17 862 17 09 wew. 109
Regionalna Komisja Rewizyjna
pok. 7, parter
Tadeusz Tomaszewski
503 743 945
17 862 17 09 wew. 107
rkr.rzesz@solidarnosc.org.pl