Siedziba Regionu Rzeszowskiego

Siedziba Regionu Rzeszowskiego

Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”
ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów

NIP 813-12-88-922,  Regon 690407900
Nr konta: 96 1240 1792 1111 0000 1973 9078

Biuro Kontakt
Sekretariat
pok. 10, piętro I
Wioletta Feret 17 86 21 709 (centrala)
17 862-70-17
rzesz@solidarnosc.org.pl
fax 17 850-12-22
Przewodniczący ZR
pok. 10, piętro I
Roman Jakim
kom. 606 788 871
17 862-70-17
17 862-17-09 wew. 120
przew.rzesz@solidarnosc.org.pl
Za-ca przewodniczącego ZR
Sekretarz ZR
pok. 10, piętro I
Bogumiła Stec-Świderska
kom. 606 681 529
17 862-77-87
17 862-17-09 wew. 130
zprzew.rzesz@solidarnosc.org.pl
sekr.rzesz@solidarnosc.org.pl 
Skarbnik ZR
pok. 11, piętro I
Andrzej Filipczyk
kom. 608 588 625
17 850-14-41
17 862-17-09 wew. 111
skarbnik.rzesz@solidarnosc.org.pl
Dział Prawno-Ekonomiczny
pok. 12, piętro I

Grażyna Mierzwa

Barbara Staszczak

17 850-14-34, 17 862-17-09 w. 122
prawnik.rzesz@solidarnosc.org.pl
17 850-14-32, 17 662-1709 w. 112
prawnicy.rzesz@solidarnosc.org.pl
Dział Prawno-Ekonomiczny
pok. 13, piętro I
Rafał Rzepecki
Monika Wojak
17 850-14-36, 17 862-17-09 w. 113
17 850-14-44, 17 862-17-09 w. 123
prawny.rzesz@solidarnosc.org.pl
Dział Informacji
pok. 14, piętro I
Monika Lubowicz-Bać 17 850-14-42
17 862-17-09 wew. 114
serwis.rzesz@solidarnosc.org.pl
Biuro Wewnątrzzwiązkowe
pok. 16, piętro I
Teresa Wasylów 17 862-11-08
17 862-17-09 wew. 116
bwz.rzesz@solidarnosc.org.pl
Księgowość
pok. 17, piętro I
Irena Żuk 17 850-14-38
17 862-17-09 wew. 117
ksiegowosc.rzesz@solidarnosc.org.pl
Administracja-Kasa
pok. 18, piętro I
Zofia Mróz 17 850-14-33
17 862-17-09 wew. 118
kadry.rzesz@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku
pok. 19, piętro I
Natalia Ceglarz
Marek Bajda
Agnieszka Hryniewicka
17 862-92-75, 17 862-17-09 w. 119
17 850-14-43, 17 862-17-09 w. 129
607 413 096
drz.rzesz@solidarnosc.org.pl
Archiwum
pok. 1, parter
Andrzej Płocica 17 850-14-39
17 862-17-09 wew. 101
press.rzesz@solidarnosc.org.pl
Regionalna Sekcja
Emerytów i Rencistów

pok. 5, parter
Jerzy Barciński, 783 531 936
wydawanie zniżek na PKP
codziennie od 11.00 do 13.00
17 862 17 09 wew. 105
rseir_solrzesz@wp.pl
Terenowa Komisja
Emerytów i Renicstów
pok. 5, parter
Jakub Malarski, 609 770 501
zebrania: drugi wtorek miesiąca o godz. 15.00
17 862 17 09 wew. 105
Komisja Indywidualnych
Członków „Solidarności”

pok. 9, parter
Zbigniew Sycz, 607 595 030
zebrania: pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17.00
17 862 17 09 wew. 109
syczzbigniew@o2.pl
Stowarzyszenie Osób
Represjonowanych

pok. 9, parter
Janusz Trybus
608 175 359
17 862 17 09 wew. 109
janusztrybus58@gmail.com
Regionalna Komisja Rewizyjna
pok. 7, parter
Tadeusz Tomaszewski
503 743 945
17 862 17 09 wew. 107
rkr.rzesz@solidarnosc.org.pl