Nowa KZ przy KP Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach.

Nowa KZ przy KP Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach.

IMG_2406
KZ przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach.
W dniu 4.01.2018r. w Komendzie Państwowej PSP w Ropczycach funkcjonariusze podjęli decyzję o zorganizowaniu się i zasileniu szeregów członków NSZZ Solidarność. Przeprowadzono wybory Komisji Zakładowej, które koordynował Przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej Andrzej Filipczyk. Na stanowisko przewodniczącego KZ wybrano Pawła Stokłosę, w skład KZ weszli również Rafał Strzałka, Grzegorz Urban, Konrad Świerad i Krzysztof Pikuła. Na posiedzeniu wyborczym byli obecni także przedstawiciele Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa Leszek Pelc oraz Przewodniczący KZ Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie Andrzej Skomra, którzy poruszyli kwestie działalności i problemów branżowych, a także pracownicy Działu Rozwoju Związku
Natalia Ceglarz oraz Marek Bajda. Członkowie nowo powstałej KZ złożyli wizytę w siedzibie Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność w celu uzupełnienia dokumentacji i dokonania rejestracji swojej organizacji w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Regionu Rzeszowskiego. Członkom KZ przy KP PSP w Ropczycach gratulujemy wyboru na funkcje i życzymy wielu sukcesów w działalności związkowej.
Natalia Ceglarz
Dział Rozwoju Związku