Regionalna Komisja Wyborcza

Regionalna Komisja Wyborcza

UCHWAŁA NR 4/2001/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” w celu przeprowadzenia wyborów władz statutowych Związku w Regionie na kadencję 2018-2022 powołuje Regionalną Komisję Wyborczą w skład której wchodzą członkowie Prezydium ZR (bez przewodniczącego ZR) oraz przewodniczący oddziałów Regionu.
ZRRz powołuje na funkcję przewodniczącego RKW Andrzeja Filipczyka.

Skład osobowy Regionalnej Komisji Wyborczej:
Robert Bąk – członek
Andrzej Czochara – członek
Anna Dziadek – członek
Marek Hojło – członek
Czesław Knapik – członek
Marian Kokoszka – członek
Mieczysław Liber – członek
Leszek Łanucha – członek
Jan Skowroński – członek
Bogumiła Stec-Świderska – członek
Marek Uberman – członek

Regionalna Komisja Wyborcza Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” pełni swoje funkcje od powołania oraz na okres kadencji 2018-2022 do czasu powołania przez Zarząd Regionu nowego składu Komisji.
Zarząd Regionu upoważnia RKW Regionu Rzeszowskiego do podejmowania decyzji dotyczących wyrażania zgody Organizacjom zarejestrowanym w RRz na przeprowadzanie wyborów poza miejscem zebrania tzw. Wyborów z urną.