Regionalna Komisja Wyborcza

Regionalna Komisja Wyborcza

UCHWAŁA NR 4/1848/2013 z dnia 26 września 2013 r. ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” w celu zorganizowania wyborów władz statutowych Związku w regionie na kadencję 2014-2018 powołuje Regionalną Komisję Wyborczą, w skład której wchodzą członkowie Prezydium ZR (bez przewodniczącego ZR) oraz przewodniczący struktur terenowych. ZRRz powołuje Andrzeja Filipczyk na jej przewodniczącego.

Skład osobowy Regionalnej Komisji  Wyborczej:

 • Robert Bąk – członek
 • Bogusława Buda – członek
 • Andrzej Czochara – członek
 • Andrzej Filipczyk – przewodniczący RKW
 • Czesław Knapik – członek
 • Mieczysław Liber – członek
 • Urszula Malińska – członek
 • Jan Skowroński – członek
 • Alfred Ryś – członek
 • Maria Rzeźnikiewicz – członek
 • Marek Uberman – członek
 • Celina Wojnarowska – członek

Regionalna Komisja Wyborcza Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” pełni swoje funkcje na okres kadencji 2014-2018 tj. do czasu powołania przez Zarząd Regionu nowego składu Komisji.
Zarząd Regionu upoważnia RKW Regionu Rzeszowskiego do podejmowania decyzji dotyczących wyrażania zgody na przeprowadzanie przez Komisje Zakładowe lub Zakładowe Komisje Wyborcze wyborów poza miejscem zebrania tzw. wyborów z urną.
Jednocześnie traci moc Uchwała ZR nr 2/1704/2009 z dnia 10.09.2009 r.