Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego

Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego

20180514_125905

fot. T. Majchrowicz

14 maja 2018 r. w sali Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się pierwsza z 16 zaplanowanych w bieżącym roku regionalnych konferencji Głównego Inspektora Pracy, poświęconych zbliżającym się obchodom 100-lecia powstania Państwowej Inspekcji Pracy.

W konferencji, zorganizowanej przy współpracy z Wojewodą Podkarpackim oraz Marszałkiem Województwa, udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
Konferencję otworzył Główny Inspektor Pracy p. Wiesław Łyszczek, który zwrócił uwagę m.in. na przypadającą w tym roku 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i zbliżającą się 100 rocznicę powołania polskiej inspekcji pracy. Przedstawił historię działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz jej rolę w systemie ochrony pracy.
Wśród zaproszonych na wydarzenie gości był Roman Jakim, przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, który skierował do kierownictwa i pracowników list gratulacyjny z okazji jubileuszu Państwowej Inspekcji Pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie
Szanowna Pani
Barbara Kiełt
Okręgowy Inspektor Pracy

W związku z przypadającym w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego jubileuszem Państwowej Inspekcji Pracy, proszę przyjąć słowa najwyższego szacunku i uznania dla dorobku kierownictwa oraz pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.
Z okazji obchodów rocznicy powołania w 1919 roku Inspekcji Pracy w Rzeczypospolitej przekazuję podziękowania wszystkim, którzy codziennie podejmują wysiłki na rzecz zapewnienia pracownikom godziwych i bezpiecznych warunków pracy. Dziękuję również za działania edukacyjne na rzecz kształtowania świadomości osób pracujących oraz za skuteczne interwencje, które przeciwdziałają nieuczciwym praktykom.
Dzieje państwowych organów inspekcji pracy są nierozłącznie splecione z historią zmagań Polaków o odzyskanie wolności. Została ona powołana przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego już w pierwszych tygodniach odrodzonej i rozwijała działalność aż do wybuchu II wojny światowej, po zakończeniu, której była stopniowo odbudowywana.
Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza stawia nowe wyzwania zarówno przed ustawodawcą, jak i przed instytucjami, których zadaniem jest ochrona prawa. Niezmienna i stała pozostaje jednak Państwa misja – ochrona świata pracy i praw pracowniczych. Warto pamiętać, że wartości te legły u podstaw powstania NSZZ „Solidarność”. Zapewnienie pracownikom warunków bezpiecznego rozwoju zawodowego, zapobieganie łamaniu zasad równego traktowania, dbałość o szacunek dla godności, prywatności i prawa rodziny – te potrzeby wyznaczają zadania stojące obecnie przed Państwową Inspekcją Pracy.
Korzystając z okazji chciałbym jeszcze raz podkreślić jak cenna dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” jest współpraca z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie. Każda inicjatywa na rzecz kształtowania świadomości osób pracujących traktowana jest przez związek priorytetowo, a wspólnie podejmowane działania są bardzo dobrze odbierane i oczekiwane przez pracowników, m.in.: seminaria dla społecznych inspektorów pracy, czy fora SIP w PW Rzeszów, które nie tylko pozwalają zwrócić uwagę na występujące umknięcia, ale uczą dobrych praktyk w dbałości o bezpieczną pracę.
Wyrażam wdzięczność inspektorom Okręgowego Inspektoratu Pracy za poświęcany czas, zaangażowanie i rzeczowe przybliżanie związkowcom tematyki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dziękując raz jeszcze wyrażam nadzieję na dalszą współpracę w działaniach na rzecz respektowania przepisów prawa pracy.
Życzę Państwu poczucia satysfakcji z pomocy niesionej społeczeństwu i wielu osiągnięć w tej jakże ważnej misji.

Roman Jakim
Przewodniczący
Zarządu Regionu Rzeszowskiego
NSZZ „Solidarność”

Nowsze wpisy
Starsze wpisy

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://http://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.