Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego

Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego

20180514_125905

fot. T. Majchrowicz

14 maja 2018 r. w sali Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się pierwsza z 16 zaplanowanych w bieżącym roku regionalnych konferencji Głównego Inspektora Pracy, poświęconych zbliżającym się obchodom 100-lecia powstania Państwowej Inspekcji Pracy.

W konferencji, zorganizowanej przy współpracy z Wojewodą Podkarpackim oraz Marszałkiem Województwa, udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
Konferencję otworzył Główny Inspektor Pracy p. Wiesław Łyszczek, który zwrócił uwagę m.in. na przypadającą w tym roku 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i zbliżającą się 100 rocznicę powołania polskiej inspekcji pracy. Przedstawił historię działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz jej rolę w systemie ochrony pracy.
Wśród zaproszonych na wydarzenie gości był Roman Jakim, przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, który skierował do kierownictwa i pracowników list gratulacyjny z okazji jubileuszu Państwowej Inspekcji Pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie
Szanowna Pani
Barbara Kiełt
Okręgowy Inspektor Pracy

W związku z przypadającym w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego jubileuszem Państwowej Inspekcji Pracy, proszę przyjąć słowa najwyższego szacunku i uznania dla dorobku kierownictwa oraz pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.
Z okazji obchodów rocznicy powołania w 1919 roku Inspekcji Pracy w Rzeczypospolitej przekazuję podziękowania wszystkim, którzy codziennie podejmują wysiłki na rzecz zapewnienia pracownikom godziwych i bezpiecznych warunków pracy. Dziękuję również za działania edukacyjne na rzecz kształtowania świadomości osób pracujących oraz za skuteczne interwencje, które przeciwdziałają nieuczciwym praktykom.
Dzieje państwowych organów inspekcji pracy są nierozłącznie splecione z historią zmagań Polaków o odzyskanie wolności. Została ona powołana przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego już w pierwszych tygodniach odrodzonej i rozwijała działalność aż do wybuchu II wojny światowej, po zakończeniu, której była stopniowo odbudowywana.
Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza stawia nowe wyzwania zarówno przed ustawodawcą, jak i przed instytucjami, których zadaniem jest ochrona prawa. Niezmienna i stała pozostaje jednak Państwa misja – ochrona świata pracy i praw pracowniczych. Warto pamiętać, że wartości te legły u podstaw powstania NSZZ „Solidarność”. Zapewnienie pracownikom warunków bezpiecznego rozwoju zawodowego, zapobieganie łamaniu zasad równego traktowania, dbałość o szacunek dla godności, prywatności i prawa rodziny – te potrzeby wyznaczają zadania stojące obecnie przed Państwową Inspekcją Pracy.
Korzystając z okazji chciałbym jeszcze raz podkreślić jak cenna dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” jest współpraca z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie. Każda inicjatywa na rzecz kształtowania świadomości osób pracujących traktowana jest przez związek priorytetowo, a wspólnie podejmowane działania są bardzo dobrze odbierane i oczekiwane przez pracowników, m.in.: seminaria dla społecznych inspektorów pracy, czy fora SIP w PW Rzeszów, które nie tylko pozwalają zwrócić uwagę na występujące umknięcia, ale uczą dobrych praktyk w dbałości o bezpieczną pracę.
Wyrażam wdzięczność inspektorom Okręgowego Inspektoratu Pracy za poświęcany czas, zaangażowanie i rzeczowe przybliżanie związkowcom tematyki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dziękując raz jeszcze wyrażam nadzieję na dalszą współpracę w działaniach na rzecz respektowania przepisów prawa pracy.
Życzę Państwu poczucia satysfakcji z pomocy niesionej społeczeństwu i wielu osiągnięć w tej jakże ważnej misji.

Roman Jakim
Przewodniczący
Zarządu Regionu Rzeszowskiego
NSZZ „Solidarność”

Nowsze wpisy
Starsze wpisy