Odznaczenia dla zasłużonych – Podkarpacki Urząd Wojewódzki 11/09.2017 r.

Odznaczenia dla zasłużonych – Podkarpacki Urząd Wojewódzki 11/09.2017 r.

11 września wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła zasłużonym mieszkańcom województwa ordery i odznaczenia państwowe. Wśród odznaczonych byli działacze NSZZ „Solidarność”. Ewa Konkel odebrała Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski, a Zbigniew Sieczkoś i Adam Śnieżek – Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski.