Ostatnie posiedzenie Zarządu Regionu

Ostatnie posiedzenie Zarządu Regionu

23 maja w Pstrągowej odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” w składzie wybranym na kadencję 2014-2018 r.

IMG_3528

Ustępujących członków Zarządu Regionu odwiedził były przewodniczący ZR Wojciech Buczak, który jest kandydatem PiS na prezydenta Rzeszowa

 
Było pracowite. Z udziałem przedstawicieli Organizacji Międzyzakładowej „S” Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego, rozpatrywano wniosek do Regionalnej Komisji Wyborczej 4 delegatów o stwierdzenie nieważności dokonanych wyborów w trakcie Międzyzakładowego Zebrania Delegatów tejże organizacji. Członkowie ZR po wysłuchaniu stron zdecydowali utrzymać w mocy decyzję Regionalnej Komisji Wyborczej, stwierdzającej ważność wyborów. Przyjęto również sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu wraz z załącznikami za okres od 1 kwietnia 2014 do 30 marca 2018 r. oraz uchwały z propozycjami do Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego, dotyczącymi m.in. tur głosowań, liczebności ZR i klucza wyborczego, a także wyborów uzupełniających delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu w trakcie kadencji. Jak co roku, skierowano do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wniosek o wsparcie statutowych zadań związku, które realizuje nasz Region.16 czerwca br. Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego wybierze członków ZR na kolejną kadencję 2018-2022. Przedstawiciele jakich organizacji zakładowych zostaną wybrani? Już niedługo zdecydują delegaci na WZD.

Zdjęcia z posiedzenia ZR >>>