Pielgrzymka Ludzi Pracy

Pielgrzymka Ludzi Pracy

Pielgrzymka Ludzi PracyZarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd na XXXV Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 16 i 17  września 2017 r.

Koszt przejazdu autokarem i ubezpieczenia dla członków „S” i członków ich rodzin wynosi 70 zł od osoby, dla pozostałych chętnych – 80 zł.

Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w cenie 45 zł od osoby oraz obiadu w niedzielę po uroczystościach w cenie 25 zł od osoby (pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 30 osób chętnych na posiłek).

Zgłoszenia uczestników pielgrzymki (po okazaniu dowodu wpłaty) przyjmowane są w sekretariacie Zarządu Regionu Rzeszowskiego, ul. Matuszczaka 14 w godzinach 8.00-16.00 najpóźniej do 2 września br. (należy podać numery pesel i telefonu).

Przewidywany program pielgrzymki:
– wyjazd w sobotę 16.09.2017 r. o godz. 7.00 sprzed siedziby ZR przy ul. Matuszczaka 14.
– po drodze pobyt w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
– uczestnictwo w uroczystościach sobotnich i niedzielnych (wyżywienie we własnym zakresie).

Uwaga! Organizacje „S” samodzielnie organizujące wyjazd na Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy:  podobnie jak w ubiegłych latach, warunkiem otrzymania dotacji do pielgrzymującego członka „S” i członka najbliższej rodziny w wysokości 10 zł jest dostarczenie do ZR faktur za transport i ubezpieczenie, wystawionych na własne Organizacje.

Koordynatorem wyjazdu jest Czesław Knapik, tel. 17 862 92 75,  668 197 670.