Piknik Zdrowia

Piknik Zdrowia

Wolontariusze PGE (pracownicy PGE) w ramach wolontariatu pracowniczego, działają na rzecz Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2. Realizujemy projekt mający na celu propagowanie zdrowego stylu życia ( zdrowe odżywianie, aktywny tryb życia), a także przekazanie wiedzy o energii elektrycznej. Projekt powstał w odpowiedzi na problem otyłości u dzieci i młodzieży. Dzięki naszym działaniom ( warsztaty, piknik), Ośrodek otrzymał sprzęt sportowy przeznaczony do rehabilitacji dzieci i młodzieży za 8800 zł.

W ramach tych działań wolontariusze – energetycy organizują w dniu 16 września 2017r. (sobota) Piknik Zdrowia. Miejsce wydarzenia: sala konferencyjna w Ośrodku oraz boisko sportowe obok Ośrodka. Szersza informacja w załączniku.
Jest to nasz 4 projekt, który realizujemy na rzecz dzieci: w 2014 na rzecz Szkoły Przyszpitalnej – Szpital Nr 2 w Rzeszowie, 2015- na rzecz dzieci będących pod opieką świetlicy przy Parafii bł. Karoliny Kózka- beneficjentem było Stowarzyszenie na rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie, w 2016r. na rzecz dzieci ze Szkoły Specjalnej z Rzeszowa. Łącznie otrzymaliśmy środki w wys. 25 tys. W dużej większości to członkowie „Solidarności”.

Wolontariat pracowniczy PGE - plakat