Piórem Jurka, czyli… Mściwa Temida

Piórem Jurka, czyli… Mściwa Temida

rozlany-atrament-i-pioro-ilustracji_91-2147487398Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Mściwa Temida

Temida, grecka bogini sprawiedliwości, przedstawiana jest z reguły z opaską na oczach, co ma symbolizować jej całkowitą bezstronność. W praktyce różnie z tą bezstronnością bywa, ale chyba nikomu nie przyszłoby do głowy uznać Temidy za boginię zemsty. A jednak…
– Ja będę szczera, ja pragnę zemsty. Dlatego, że mnie arogancja tej władzy, ta bezczelność, to lekceważenie, tak irytuje, że ja pragnę zemsty – oświadczyła sędzia Irena Kamińska. A słowa te wypowiedziała publicznie, w trakcie zorganizowanej przez fundację Batorego konferencji pod znamiennym tytułem: „Jak przywrócić państwo prawa”. Wyjaśniła także, w jaki sposób należałoby tej zemsty dokonać: …w ramach obowiązującej konstytucji i tego, co się jakoś da z niej wyinterpretować, nie naciągając tego zbytnio, można bardzo wiele rzeczy naprawić.
Ta szokująca dla większości z nas publiczna wypowiedz słynnej przedstawicielki Temidy, czyli sądownictwa, nie tylko nie spotkała się ze sprzeciwem przysłuchujących się jej „autorytetów”, w tym czołowych prawników (słuchał jej m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar), lecz przeciwnie została jeszcze wsparta wypowiedzią prof. Moniki Płatek, które zaraz potem oświadczyła, że ma podobne odczucia względem PiS, jak sędzia Kamińska, a podobnie myślą także inni: – My wszyscy chcemy zemsty i powiedzmy to sobie otwarcie, kiedy żądamy sądów i sprawiedliwości!
Należy tu przypomnieć, że sędzia Irena Kamińska zaszokowała nas już wcześniej publiczną wypowiedzią o sędziach jako o jakiejś nadzwyczajnej kaście, a ta jej wypowiedź również nie spotkała się ze sprzeciwem, czy choćby z krytyką, ze strony przysłuchujących się jej sędziów, lecz przeciwnie z ich gorącym aplauzem!
Co się zatem stało z etyką zawodową znacznej części naszych sędziów? Czy uznając siebie samych za nadzwyczajną kastę przyjęli równocześnie za obowiązujące standardy, jakie (na szczęście już bardzo dawno temu) obowiązywały w kastowym systemie Indii?
Bo zaiste bardzo dziwna ma być ta ich sprawiedliwość, skoro opierać się będzie na zemście! Wszak jak wiadomo zemsta bywa ślepa, i z reguły taką jest! W jaki zatem sposób można ją pogodzić ze sprawiedliwością, czy choćby tylko ze zwyczajną ludzką przyzwoitością? Przecież sędziego obowiązuje całkowita bezstronność wobec stron postępowania, a w przypadku, gdy żywi jakąkolwiek wątpliwość, wobec którejś z nich, i obojętnie jest czy to uczucie negatywne, czy pozytywne, sędzia ma bezwzględny obowiązek wyłączenia się z prowadzenia sprawy! Czy zatem sędzia, który bez ogródek przyznaje się do tego, że dyszy chęcią zemsty może w ogóle pełnić swoje obowiązki? Sędzia Irena Kamińska jest już na szczęście sędzią w stanie spoczynku, ale etyka sędziowska nadal ja obowiązuje!
Zwrócę przy tym uwagę na drugi człon jej wypowiedzi: …w ramach obowiązującej konstytucji i tego, co się jakoś da z niej wyinterpretować, nie naciągając tego zbytnio, można bardzo wiele rzeczy naprawić.
Czy to nie jawny absurd mówić o nie naciąganiu zbytnio obowiązującej konstytucji, czyli jednak pewnym jej naciąganiu (pytanie: do jakich granic!), przy równoczesnym protestowaniu, w tym na forum międzynarodowym, przeciwko rzekomemu łamaniu tej konstytucji przez sprawujących obecnie rządy polityków Zjednoczonej Prawicy. I na dodatek wygłaszać takie poglądy podczas konferencji pod nazwą: „Jak przywrócić państwo prawa”. Toć to jawne zastosowanie w praktyce prawa Kalego: – Jak Kalemu ukradną krowę to zły uczynek, ale jak Kali komuś ukradnie, to dobry.
Uważam, że należałoby określić taką pokrętną interpretację sprawiedliwości jeszcze bardziej dosadnymi słowami. Bo wspomniana wypowiedź sędzi Kamińskiej jest ewidentnym nawiązaniem do słynnej doktryny Andrieja Wyszyńskiego (stalinowskiego prokuratora generalnego, oskarżyciela w licznych procesach pokazowych okresu „wielkiego terroru” w ZSRR), mającego zwyczaj mawiać: – Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie!
Co prawda sędzia Kamińska w swojej wypowiedzi zastrzegła się, że jest prawnikiem, sędzią a zatem to, co według niej należy zrobić nie może w żaden sposób przypominać działania obecnej władzy, bo nie będziemy od nich lepsi. Ale czy żądając na tej władzy zemsty nie udowodniła dokładnie czegoś wręcz przeciwnego?
Jednym z proponowanych przez nią rozwiązań dotyczących dokonania zemsty miałaby być gruntowna czystka w służbach cywilnych: – Jestem absolutnie przeciwna temu, żeby pozostawić tych wszystkich ludzi na ich stanowiskach, bo jako sędzia administracyjny orzekałam w sprawach służb. Pamiętam, jak doszła wcześniej do władzy partia obecnie rządząca, to wszyscy szefowie i znaczna część funkcjonariuszy była wyrzucana z pracy. Potem nie został ten scenariusz powtórzony, gdy PiS władzę stracił. To mieliśmy taśmy, nagrania i różne inne rzeczy, i pana Kamińskiego, i Ziobrę, którzy wrócili.
Ale przecież po dojściu Platformy do władzy Ziobro automatycznie przestał być ministrem, a nieco później wyrzucono także Kamińskiego! Co zatem, zdaniem Pani Sędzi, należało jeszcze z nimi zrobić, jak również z pozostałymi PiS-owcami? I czy to, co należałoby zrobić, by już później Zjednoczona Prawica nigdy nie mogła powrócić do władzy, miałoby jeszcze coś choć trochę wspólnego ze sprawiedliwością, państwem prawa i przepisami obowiązującej konstytucji, czy już  raczej tylko ze ślepą zemstą?

Jerzy Klus

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://http://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.