Pobłażliwość może doprowadzić do tragedii

Pobłażliwość może doprowadzić do tragedii

Oświadczenie
Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego
z dnia 7 lutego 2019 roku
ws. brutalnej napaści bojówkarzy z KOD i Obywateli RP na red. Magdalenę Ogórek
oraz poparcia udzielanego bojówkarzom tych de facto terrorystycznych organizacji
przez czołowych przedstawicieli opozycji totalnej

internowani2Wyrażamy najwyższe zaniepokojenie i oburzenie działaniami bojówkarzy z KOD i Obywateli RP, noszącymi znamiona jawnej, brutalnej agresji, a nawet terroru. Podjudzani zupełnie otwarcie przez polityków opozycji do atakowania demokratycznie wybranych polityków Zjednoczonej Prawicy, a także osób nieutożsamiających się z opozycją totalną, wspierani przez czołowych prawników i tzw. elitę intelektualną, poczuli się bezkarni do tego stopnia, że z dnia na dzień nasilają swoją agresję.
W ostatnim czasie skoncentrowali się na obrażaniu, znieważaniu i zastraszaniu krytycznych wobec poczynań opozycji dziennikarzy mediów publicznych oraz części mediów niezależnych. Jednym z tych działań jest organizowanie protestów przed siedzibą TVP, rzekomo przeciwko kłamstwom i mowie nienawiści, a faktycznie celem znieważania pracujących tam dziennikarzy i utrudniania im wejścia i wyjścia z gmachu TVP. Bezpodstawnie zarzucając rzetelnym i uczciwym dziennikarzom szerzenie kłamstw i nawoływanie do nienawiści, protestujący sami nieustannie kłamią i obrzucają swoich przeciwników najbardziej obelżywymi wyzwiskami, co bynajmniej nie jest objawem miłości.
Wyjątkowo podłym wyczynem tego rodzaju była niedawna brutalna napaść na red. Magdalenę Ogórek, choć ta dziennikarka, zarówno w swoich wypowiedziach, jak i podczas rozmów z politykami zawsze zajmowała wyważone stanowisko i nigdy nie używała obraźliwych sformułowań wobec swoich adwersarzy. Haniebne jest zwłaszcza to, że bandyckie zachowanie rzekomych obrońców demokracji wobec bezbronnej kobiety nie tylko nie spotkało się z potępieniem ze strony czołowych polityków opozycji totalnej i tzw. celebrytów, ale zyskało wręcz ich aprobatę, a nawet jawne pochwały. Co więcej, niektórzy z nich posunęli się do określania red. Magdaleny Ogórek „agresorką”, jednocześnie uznając atakujących ją bojówkarzy za ofiary prześladowań przez rząd PiS – bo po tym incydencie wzywani są przez Policję na przesłuchania.
Do nasilenia agresji wobec ludzi mediów wezwał po tym incydencie Donald Tusk, pisząc m.in.: „Kłamstwo organizowane przez władzę za publiczne pieniądze to perfidna i groźna forma przemocy, której ofiarami jesteśmy wszyscy. I wszyscy powinniśmy solidarnie, w ramach prawa, przeciw temu kłamstwu protestować”. W podobnym duchu wypowiadali się m.in. Borys Budka i Władysław Frasyniuk.
Już wcześniej z podobnymi, choć może nie aż tak brutalnymi, atakami spotykali się także inni dziennikarze, m.in. Danuta Holecka, Michał Rachoń czy Krzysztof Ziemiec. Niestety, do tak skrajnego rozzuchwalenia „obrońców demokracji” przyczynili się także politycy Zjednoczonej Prawicy, którzy z obawy, że bardziej stanowcza i zdecydowana reakcja na bandyckie wybryki może być źle odebrana przez polityków Unii Europejskiej i państw zachodnich, reagowali na nie rzadko i powściągliwie. Wyraźnie jednak widać, że dalsza pobłażliwość może doprowadzić do niewyobrażalnych tragedii. Nie wolno dłużej pobłażać ludziom, którym ewidentnie potrzeba „pierwszej krwi”, aby później na forum międzynarodowym oskarżać o to rząd Zjednoczonej Prawicy. Apelowanie do nich o umiar i opamiętanie się nie ma większego sensu, bo oni ewidentnie działają z premedytacją!
Apelujemy zatem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby nakazał siłom Policji bezzwłoczne legitymowanie szczególnie aktywnych uczestników podobnych akcji cieszących się poparciem totalnej opozycji oraz zdecydowane reagowanie na każdy przejaw agresji ze strony bojówkarzy, zaś do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego o szybkie podejmowanie działań zmierzających do ich ukarania.
Nie po to bowiem, działając przez lata w opozycji antykomunistycznej, z poświęceniem walczyliśmy o sprawiedliwą, praworządną i wolną od kłamstw Rzeczpospolitą, by teraz nasze wysiłki i cierpienia poszły na marne, a zatryumfowały jawna niesprawiedliwość, bezprawie i naigrywanie się z oczywistej prawdy!

Za Zarząd Stowarzyszenia Osób Represjonowanych
w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego

Mieczysław Liber – Prezes

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://http://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.