Apel, konto, regulamin

Apel, konto, regulamin

logo_wschodW latach osiemdziesiątych XX wieku, robotnicy w Polsce otrzymali ogromną solidarnościowa pomoc od wielu środowisk z całego świata. To także dzięki tej pomocy mógł powstać Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
Dzisiaj, gdy inni potrzebują pomocy, jesteśmy zobowiązani tę pomoc nieść, dzieląc się tym co posiadamy.

Nawiązując do decyzji Zarządu Regionu z grudnia 2006 r. ws. systematycznego wspomagania odradzającego się Kościoła Katolickiego na Wschodzie, apelujemy do działaczy, członków oraz sympatyków NSZZ „Solidarność” o włączenie się w tę akcję.
Potrzeby Kościoła Katolickiego na Wschodzie i mieszkańców, zniszczonej przez komunizm Ukrainy, są ogromne.

Pomoc finansową można wpłacać w kasie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” (I piętro, pok. 18) lub na nr konta:

47 1240 1792 1111 0010 1374 3580  z dopiskiem „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”.
Dla wpłacających z zagranicy: SwiftCode: PKO PPL PW

Każda, nawet symboliczna wpłata ma wielkie znaczenie dla tamtejszych mieszkańców, którym pomagają, pracujący w bardzo trudnych warunkach, polscy kapłani i siostry zakonne.

Do pobrania: