Cele i zadania

Cele i zadania

Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” prowadzi od 2007 roku ogólnopolską akcję pomocy Kościołowi katolickiemu i Polakom na Wschodzie.

Akcja polega na:

 • niesieniu systematycznej pomocy Polakom i Kościołowi katolickiemu na Wschodzie.
 • Wsparcie udzielane jest osobom świeckim, kapłanom i zgromadzeniom zakonnym. Finansowa pomoc przeznaczana jest na odbudowę i budowę kościołów, budowę i funkcjonowanie obiektów służących celom duszpasterskim i charytatywnym. Organizowane są wyjazdy grup wolontariuszy i pielgrzymów na tereny objęte pomocą oraz wydawane materiały promujące Akcję.

Efektem Akcji jest między innymi:

 • dokończenie budowy i wyposażenie Domu Samotnej Matki w Pisarówce wraz z własnym ujęciem wody (studnia głębinowa);
 • pomoc materialna na bieżące funkcjonowanie Seminarium Duchownego w Gródku Podolskim oraz Instytutu Teologicznego im. św. J. Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej;
 • zorganizowanie wyjazdów kilku grup wolontariuszy (rehabilitanci, masażyści, lekarze, pielęgniarki) do pracy z niepełnosprawnymi dziećmi oraz do prowadzenia szkoleń dla personelu w Domu Dziecka w Załuczu;
 • pomoc finansowa przy wymianie dachu w kościele parafialnym w Zabłotowie;
 • wsparcie finansowe przy wydaniu podręcznika dla nowopowstałego Katolickiego Towaristwa Mołodych na Ukrainie (odpowiednik KSM w Polce);
 • doposażenie w meble i sprzęt multimedialny Domu Rekolekcyjnego w Jazłowcu;
 • zorganizowanie wyjazdu wolontariuszy do pracy przy budowie pierwszej katolickiej świątyni na Kamczatce oraz wsparcie finansowe na przeprowadzenie badań geodezjno-sejsomlogicznych na terenie wulkanicznym pod budowę kościoła;
 • w miarę potrzeb przekazywane są odzież, środki opatrunkowe i leki niezbędne do prowadzenia posługi wśród miejscowej ludności na Ukrainie;
 • co roku zorganizowano tygodniowe wyjazdy ok. 50 osobowych grup „Śladami I i II Rzeczpospolitej”, w celu zapoznania się z efektami niesionej pomocy oraz bliższego poznania Ukrainy i jej mieszkańców. Nawiązano i utrzymano bezpośrednie kontakty z kilkunastoma parafiami katolickimi z terenu Ukrainy i Rosji.

Plany związane z Akcją:

 • pomoc w budowie świątyni katolickiej na Kamczatce;
 • pomoc w podjęciu nauki i studiów w Polsce przez młodzież pochodzenia polskiego ze Wschodu;
 • pomoc w kształceniu misjonarzy ze Wschodu.
 • kontynuacja dzieł rozpoczętych, szczególnie pomoc dla Domu Samotnej Matki w Pisarówce.

Akcja „Pro Ecclesia in Oriente” ma zasięg ogólnopolski. Jest prowadzona ze środków własnych Regionu Rzeszowskiego i wspierana finansowo przez Komisję Krajową, struktury regionalne, branżowe i zakładowe NSZZ „Solidarność” oraz osoby prywatne, stowarzyszenia, firmy i parafie z całego kraju.

Roman Jakim
Przewodniczący
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

ks. dr Jacek Uliasz
Dyrektor Instytutu Teologicznego im. Św. J. Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej
Koordynator Akcji na terenach Wschodnich.