Przy kawie z przewodniczącym

Przy kawie z przewodniczącym

Roman Jakim, zapytany co NSZZ „Solidarność” sądzi o wetach Prezydenta RP dotyczących ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, odpowiedział…