O nas

O nas

22 września (piątek) o godz. 17.00 w siedzibie rzeszowskiej „Solidarności” odbędzie się zebranie Członków Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego.
Głównym punktem zebrania będzie wybór, po śmierci Józefa Konkela, nowego Prezesa SOR.

Do Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego przystępować mogą wszyscy represjonowani przez komunistów, a więc byli internowani, więzieni za przekonania, ukarani przez sądy i kolegia, pobici itp. Warunkiem jest posiadanie, wydanego im przez IPN, zaświadczenia o statusie pokrzywdzonego.

Stowarzyszenie działa przy Zarządzie Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.
Członkowie Stowarzyszenia pełnią dyżury w środy od godz. 14 do 16.

Zainteresowani przystąpieniem do tworzącego się Stowarzyszenia winni zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające doznane szykany (np. wyroki sądów i kolegiów, karty internowania, akty oskarżenia, świadectwa lekarskie stwierdzające pobicie itp.), a także zaświadczenie z IPN o nadaniu im statusu pokrzywdzonego.

Zachęcamy wszystkich, którzy spełniają podane na wstępie kryteria, do przystępowania do Stowarzyszenia, zwracając się zarazem do kolegów z „Solidarności” o rozpropagowanie tej informacji wśród osób, które doznały krzywd w okresie PRL.