Spotkanie opłatkowe 2016

Spotkanie opłatkowe 2016

IMG_1585Nie pozwolimy na szkalowanie Polski!

Spotkanie przy opłatku działaczy opozycji antykomunistycznej z czasów PRL stało się okazją do toczenia dyskusji na temat sytuacji w kraju po wygraniu przez ugrupowania Zjednoczonej Prawicy wyborów parlamentarnych. Cieszono się z rozpoczęcia wprowadzania pozytywnych zmian, wyrażając zarazem najwyższe oburzenie, że dla części polityków i mediów z krajów zachodnich zmiany te stały się pretekstem do bezprzykładnych ataków na Polskę.

Spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Okresie Stanu Wojennego Województwa Podkarpackiego odbywało się 8 stycznia 2016 roku w świetlicy Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”. Po odczytaniu przez Mariana Irzyka fragmentu z Ewangelii, poświęceniu przez ks. Zbigniewa Wala (proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej) opłatków i złożeniu sobie przez zebranych nawzajem życzeń, rozmawiano o sytuacji w kraju.
Zapoznano się z zaproponowanym przez prezesa Stowarzyszenia, Józefa Konkela, oświadczeniem ws. kampanii zniesławiającej wybrane w demokratycznych wyborach władze państwowe Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzonej przez niektórych czołowych polityków Unii Europejskiej, Rady Europy i Republiki Federalnej Niemiec, jak również przez część prasy krajów Europy Zachodniej. Oświadczeni przyjęto przez aklamację, postanawiając zarazem o przesłaniu go m.in. do: Ambasady Niemiec w Polsce, instytucji Unii Europejskiej i prasy w krajach zachodnich.
Poseł Wojciech Buczak (były długoletni przewodniczący regionalnej „S”) zapoznał zebranych z sytuacją w Sejmie.  Powiedział m.in., że w Klubie Parlamentarnym PiS panuje bardzo dobra atmosfera i wszelkie inicjatywy ustawodawcze są bez problemów szybko przyjmowane. Jednak, pomimo że po dwóch miesiącach od utworzenia rządu przez prawicę widać już zachodzące zmiany na lepsze, ludzie bardzo często wykazują niecierpliwość, uważając że wszystkie obietnice wyborcze powinny już zostać zrealizowane, co z oczywistych względów nie było możliwe w tak krótkim czasie.
Przewodniczący Regionu „S”, Roman Jakim, wyraził przekonanie, że dożyliśmy wreszcie doskonałych czasów i chociaż wielu ludzi wykazuje zniecierpliwienie wszystko idzie w dobrym kierunku.

je-kl