Odpłatność za szkolenia

Odpłatność za szkolenia

UCHWAŁA Nr 1/1764/2010
z dnia 16 grudnia 2010 r.
ws. zasad finansowania szkoleń

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” ustala zasady finansowania szkoleń.
1. Szkolenia Podstawowe są kosztem Zarządu Regionu.
2. Szkolenia wyjazdowe organizowane przez ZR są finansowane w równej części przez Zarząd Regionu i Komisje (Zakładowe, Międzyzakładowe, Oddziałowe lub Podzakładowe)
3. Koszty organizacji szkoleń jednodniowych organizowanych przez ZR w siedzibie Regionu i Oddziałach Terenowych pokrywa Zarząd Regionu. Koszty dojazdu na szkolenie uczestników ponoszą Komisje.
4. Koszty szkoleń organizowanych przez Komisje są kosztami Komisji. Zarząd Regionu pokrywa koszty wynagrodzenia i dojazdu trenera (trenerów) i materiałów szkoleniowych.
W szczególnych przypadkach na uzasadniony wniosek Komisji, Prezydium ZR może ustalić niższą wysokość odpłatności za szkolenia.


Cykliczne seminaria dla społecznych inspektorów pracy (SIP) i zainteresowanych tematyką bhp członków „Solidarności” są bezpłatne. Zajęcia prowadzone są przez inspektorów i ekspertów Okręgowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie.