Zasady uczestnictwa

Zasady uczestnictwa

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.
Z wnioskiem o zwolnienie pracownika – działacza związkowego na szkolenie występuje do swojego pracodawcy Komisja Zakładowa „S” (wzory wniosków w zakładce „Wnioski do pracodawcy”).

Ogólne zasady uczestnictwa:
* Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest wypełnienie i przesłanie do Zarządu Regionu zgłoszenia pisemnego.
* Dokonanie przez organizację zakładową  wpłaty za udział członków nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem szkolenia.
* Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniach zgodnie z Uchwałą  Zarządu Regionu NR 1/1764/2010 z 16 grudnia 2010 r. (treść uchwały w zakładce „Odpłatność za szkolenia”).
* Każde szkolenie kończy się wypełnieniem anonimowej ankiety.
* Zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
* O swojej ewentualnej nieobecności na szkoleniu należy powiadomić Zarząd Regionu minimum 4 dni robocze wcześniej.