Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy
Zgłaszane osoby

*Zgodnie z art. 31 ust. ustawy o związkach zawodowych pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.

Z wnioskiem o zwolnienie pracownika - działacza związkowego do swojego pracodawcy na szkolenie występuje dana Komisja Zakładowa.


Oświadczam, że w przypadku rezygnacji członka naszej organizacji zakładowej ze szkolenia niezwłocznie poinformujemy Region Rzeszowski telefonicznie – nie później niż 3 dni robocze przed szkoleniem !!! (w innym przypadku organizacja zgłaszająca uczestnika zostanie obciążona kosztami szkolenia za nieobecną osobę)