Wdrażamy Elektroniczną Legitymację Członkowską

Wdrażamy Elektroniczną Legitymację Członkowską

legit
Przewodniczący
Organizacji Zakładowych/Międzyzakładowych
NSZZ „Solidarność”
Koledzy i Koleżanki, Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” realizując Uchwałę programową przyjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów w 2014 r., przystąpił do realizacji wdrożenia Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej (ELC).
Zwracamy się za waszym pośrednictwem do wszystkich członków Związku o wypełnienie wniosków o wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej, które organizacja zakładowa/międzyzakładowa jest zobowiązana dostarczyć do Zarządu Regionu w Rzeszowie.
Wzór wniosku* o wydanie ELC do pobrania poniżej lub w siedzibie ZR.
Szczegółowych informacji udzielają Grażyna Mierzwa i Barbara Staszczak, tel. 17 8501434, 17 8501432, e-mail: prawnik.rzesz@solidarnosc.org.pl; prawnicy.rzesz@solidarnosc.org.pl
* Do uzyskania legitymacji niezbędne jest CZYTELNE uzupełnienie kolumn: imię, nazwisko, pesel, data wstąpienia do NSZZ „Solidarność”, nazwa organizacji i jej numer w rejestrze oraz własnoręczny podpis pod wnioskiem Legitymacja będzie ważna przez rok. Po upływie tego czasu zostanie automatycznie przedłużona po potwierdzeniu przez przewodniczącego przynależności do Związku.