Za nami jubileuszowa Pielgrzymka Ludzi Pracy

Za nami jubileuszowa Pielgrzymka Ludzi Pracy

Rozmowa z Czesławem Knapikiem, członkiem Prezydium ZR o 35. Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę i podsumowaniu akcji Sierpień Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarność”.