Zapraszamy na spotkanie

Zapraszamy na spotkanie

Kaspkrzyk

Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”
Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego
Poseł na Sejm RP Wojciech Buczak
zapraszają kombatantów i działaczy opozycji antykomunistycznej
na spotkanie z ministrem Janem Józefem Kasprzykiem
szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
20 października 2017 r. o godz. 15.30
w siedzibie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”