Zmarł Józef Konkel

Zmarł Józef Konkel

IMG_1597

Wieczorem 9 sierpnia 2017 roku zmarł po długiej, ciężkiej chorobie Józef Konkel, działacz opozycji antykomunistycznej, działacz NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego: Członek Prezydium Zarządu Regionu, Członek Zarządu Regionu, prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego, gorący patriota zatroskany do ostatnich chwil życia o Ojczyznę. Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Wolności i Solidarności, Krzyżem Więźnia Politycznego, Krzyżem Semper Fidelis.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 12 sierpnia 2017 r. o godzinie 10.30 na cmentarzu Pobitno w Rzeszowie.

Rodzinie i bliskim śp. Józefa Konkela
wyrazy szczerego współczucia
składa Roman Jakim
przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
oraz członkowie „Solidarności”

„Józef Konkel w latach 60. i 70. pracownik Zakładu Energetycznego w Rzeszowie, Przedsiębiorstwa Transportowego Budownictwa Transbud, Zakładu Przemysłu Terenowego, 1975-1997 Państwowego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych Instal. W 1974 zwolniony z pracy w ZPT za zorganizowanie w V 1974 2,5-godz. strajku.
W VIII 1980 uczestnik strajku w Instalu, przewodniczący KS; od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, w 1981 wiceprzewodniczący KZ. I-II 1981 uczestnik strajku chłopskiego w b. siedzibie WRZZ w Rzeszowie. W VI, VII i VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszowskiego, członek ZR.
14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 26 II 1982 ze względu na stan zdrowia. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1982-1988 przewodniczący TKZ w Instalu; 1982-1989 członek RKW Rzeszów; organizator podziemnej drukarni na terenie Instalu i kolportażu wydawnictw podziemnych na budowach Instalu w kraju i za granicą (Węgry, NRD, Czechosłowacja, ZSRS).
W III 1989 uczestnik (z ramienia „S” w Rzeszowie) negocjacji m.in. ws. zwrotu majątku „S” w Rzeszowie zagarniętego przez władze w stanie wojennym. Negocjator z ramienia „S”: w 1989 podczas buntu więźniów w ZK w Załężu k. Rzeszowa, w I 1990 podczas okupacji przez WiP gmachu KW PZPR w Rzeszowie. Od IV 1989 członek Rzeszowskiego KO, 1990-1993 w prezydium woj. KO i prezydium Konferencji Krajowego KO, przewodniczący Miejskiego KO w Rzeszowie. 1990-1998 delegat na kolejne WZD Regionu Rzeszowskiego i kolejne KZD, 1990-1991 członek Prezydium ZR, 1991-2002 członek ZR, 1991-1995 przewodniczący; 1995-1997 wiceprzewodniczący KZ w Instalu. Od 1997 na emeryturze. 1998-2002 w RS AWS, radny Miasta Rzeszów, przewodniczący miejskiej Komisji Porządku Publicznego i Samorządu; przewodniczący Regionalnej Sekcji Budownictwa, członek Prezydium Krajowej Sekcji Budownictwa, od 1998 członek Sekretariatu Budownictwa i Materiałów Budowlanych. Od VII 1992 przewodniczący Regionalnej Komisji ds. Lustracji powołanej na podstawie uchwały IV KZD, oraz od 18 XI 1994 członek zespołu ds. akt archiwalnych Stasi. Od 2005 współorganizator i członek Grupy Ujawnić Prawdę w Rzeszowie. W 2006 współzałożyciel Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego, od 16 V 2007 prezes
.

Odznaczony Krzyżem Więźnia Politycznego (1998), Orderem Męczeństwa i Zwycięstwa 1939-1989 (1998), Krzyżem Semper Fidelis (1999), Złotym Krzyżem Zasługi (2001), statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (Krzyży Gdańskich) z okazji 25-lecia „S” w Regionie Rzeszowskim (2005), medalem i odznaką Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” (2007), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).”