101. Rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

101. Rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

18 maja 2021 r. przypada sto pierwsza rocznica urodzin papieża Jan Paweł II. Jest to szczególna okazja do upamiętnienia wyjątkowej postaci, której działalność zdominowała i wpłynęła na historię XX wieku. Św. Jan Paweł II poprzez swoje pielgrzymowanie do ponad 120 krajów świata, a także spotkania z przywódcami świata oraz wiernymi i przedstawicielami innych wyznań dał się poznać jako orędownik dialogu. Był wielkim przywódcą religijnym, który poruszał sumienia i który nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach.

Podczas ósmego głosowania, o godz. 16:30 w poniedziałek 16 października 1978 roku Karol Wojtyła zdobył głosy 99 ze 111 kardynałów biorących udział w konklawe. Przyjął imię Jana Pawła II. Wybór ten sam w sobie był przełomem. Pierwszy raz od XVI wieku papieżem nie został wybrany Włoch, pierwszy raz papieżem został Polak. Kardynałowie zdawali sobie sprawę z tego, że Karol Wojtyła pochodził z kraju rządzonego przez komunistów, był człowiekiem „zza żelaznej kurtyny”. Tuż po wyborze zwrócił się do zebranych na placu Świętego Piotra i od razu zaskarbił sobie sympatię, żartobliwie prosząc, aby ludzie poprawili go, gdyby pomylił się, mówiąc po włosku. Do historii przeszły także jego słowa wypowiedziane podczas inauguracji pontyfikatu, będące swoistym expose papieża, które realizował potem przez resztę życia. Jan Paweł II mówił wtedy: – Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!

Był poetą i dramaturgiem. Jako papież napisał 14 encyklik, 14 adhortacji, ponad 50 listów i konstytucji apostolskich, które do dzisiaj stanowią źródło inspiracji i są przedmiotem teologicznych rozważań. Podejmował w nich najróżniejsze zagadnienia, nie tylko z dziedziny teologii, ale też zwykłego życia. Tematami jego prac były m.in.: Trójca Święta, Boże miłosierdzie, Maryja, znaczenie Biblii w Kościele, ludzie pracy, rodzina we współczesnym świecie, wyzwania stojące przed społeczeństwami, ekumenizm, godzenie wiary i rozumu czy rola kobiet w Kościele i świecie.

Jan Paweł II wprowadził Kościół w III tysiąclecie. Wielki Jubileusz Roku 2000 był jednym z najważniejszych wydarzeń jego pontyfikatu. Papież odwiedził w tym czasie Ziemię Świętą, gdzie modlił się w Bazylice Grobu Pańskiego i przed Ścianą Płaczu. Podczas jubileuszu Ojciec Święty wyznał winy Kościoła wobec świata, co wielu uważa za jego największą zasługę. Przeprosił za winy popełnione w służbie prawdy, za inkwizycję, podziały w Kościele, czyny przeciw miłości, pokojowi, prawom narodów, godności kultur i religii, czyny godzące w godność kobiet i jedność rodzaju ludzkiego, przeciwko prawom człowieka oraz społeczności Żydów.


Jan Paweł II wybitnie przyczynił się do upadku bloku komunistycznego. Jego pielgrzymki do Polski wywarły niesłychany wpływ na cały naród, mobilizując go do walki o wolność i zrzucenia jarzma komunizmu. Podczas swoich wystąpień w Polsce papież głośno mówił o solidarności i wolności. Jego słowa wypowiedziane na zakończenie kazania na placu Zwycięstwa z 1979 roku uważane są przez wielu za prorocze. Jan Paweł II mówił wtedy: – I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!.

Pontyfikat Jana Pawła II naznaczony był cierpieniem. 13 maja 1981 Mehmet Ali Agca przeprowadził zamach na papieża. Dwie kule raniły Ojca Świętego w brzuch i rękę. Papież natychmiast trafił do szpitala, gdzie przez sześć godzin był operowany.

Jan Paweł II uważał, że swoje ocalenie zawdzięcza Matce Boskiej Fatimskiej, której święto przypadało tego dnia. Wiele lat po zamachu papież upublicznił też trzecią część tajemnicy fatimskiej, która mówi m.in. o „biskupie w bieli” ranionym strzałami z broni palnej.

Śmierć papieża w 2005 roku była dla wielu ludzi na świecie lekcją godnego znoszenia cierpienia i przyjęcia śmierci.

Opracowanie AP.

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po domu rodzinnym Św. Jana Pawła II

Wirtualny spacer

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.