Fenomen strajku chłopskiego – wspomnienia

Fenomen strajku chłopskiego – wspomnienia

– Uważam, że ten fenomen Ustrzyk i Rzeszowa wziął się z zakorzenionej tradycji, poczucia niezależności tego środowiska i jego odwagi. Tutaj był dobry klimat i on poruszył innych. Odwołam się do osobistego wątku. Podczas strajku podchodzili do mnie starzy akowcy, wspominając mojego ojca i mojego wuja, którzy właśnie tutaj działali w AK. Do tego momentu często później wracałem, ponieważ uświada­miał mi, że tutaj była tradycja walki o niepodległość, przekonanie co do słuszności ideałów, bardzo mocna odwaga. Ten nurt chłopski wyrósł z tradycji niepodległościo­wej, z doświadczeń akowskich, miał tam pożywkę. Nawet przy dużej aktywności w moim regionie nigdy w tamtym czasie nie mógłbym się spodziewać takich tłumów, jakie przychodziły na nasze spotkania podczas strajku w Rzeszowie.

Wypowiedź Artura Balazsa z 16 grudnia 2010 r.

– Chłopi zdawali sobie sprawę, że dopiero razem z „Solidarnością” robotniczą stanowią siłę, chcieli wtargnąć do Urzędu Wojewódzkiego, co z różnych względów i tak nie było możliwe. Od razu z naszej strony propozycja biegła w stronę budynku WRZZ. Myśmy tu nic nie kalkulowali, bo to było nawet nielogiczne kalkulowanie. Tutaj była inna atmosfera, gdyż wiązała nas już z zakładami pracy, na które można było liczyć, że wesprą nas. Tutaj ludzie przychodzili jak do siebie, a tam w urzędzie zachowywaliby się jak nie u siebie.

Wypowiedź Antoniego Kopaczewskiego z 14 grudnia 2010 r.

– Jak pierwszy raz pojawiła się Komisja Rządowa, to już o strajku zaczęło się robić głośno. Mówiły o nim Głos Ameryki, BBC, Wolna Europa, a jak już zjechała do Rzeszowa cała Komisja Krajowa, nastąpiło oblężenie. Zjawiali się tutaj dziennikarze z całego świata. Obawiałem się, jak sobie z tym poradzę, myślałem, że trzeba zorganizować jakieś biuro. Na szczęście, jak pierwszy raz przyjechał Wałęsa, to przyjechała z nim również Bożena Rybicka, która została już prawie do końca strajku, a z nią także Arkadiusz „Aram” Rybicki, świętej pamięci, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Pomógł mi on bardzo w zorganizowaniu biura prasowego, a miał doświadczenie, bo organizował biuro prasowe w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. J Była również dziewczyna z Lublina, już nie pamiętam, jak się nazywała, która do “końca strajku pełniła rolę asystentki rzecznika prasowego — bardzo mi pomagała. W każdym razie pomoc „Arama” Rybickiego, Bożeny Rybickiej i tej dziewczyny była nieoceniona w tym momencie. Dzięki nim to biuro zaczęło funkcjonować bardzo fajnie. Oczywiście była to mordercza robota. W momencie kiedy wszyscy się kładli spać późnym wieczorem, ja zaczynałem dopiero wszystko ogarniać, porządkować, żeby na rano były komunikaty, a oprócz tego co godzinę czy co dwie godziny w oknie toalety na placu Zwycięstwa przekazywałem komunikaty z tego, co się aktualnie dzieje w budynku, bo właśnie tam się zawsze tłum gromadził.

Wypowiedź Jarosława A. Szczepańskiego z 4 stycznia 2011 r.

– Jak strajk się już umocnił, doszło do przypadków zatruć i biegunki wśród strajkujących. Nie doszliśmy do końca, co było tego przyczyną, ale wyglądało na to, że coś do jedzenia było dosypywane. Wtedy używaliśmy już kuchni w budynku WRZZ, w gotowanie włączyły się panie z kół gospodyń wiejskich, które były uczestniczkami strajku. W tym okresie powstał już związek „Solidarność” w sanepidzie i nie pamiętam już czy Tadek Kensy, czy Antek Kopaczewski załatwili, że jedzenie było badane. Od tego momentu przypadki biegunki wśród strajkujących się nie powtórzyły. Doszliśmy do wniosku, że w ten sposób chcieli rozpędzić strajk, bo gdyby to wyszło, bez wielkiego trudu strajk by się zakończył. Na strajku pełnili dyżury lekarze i oni tak zadziałali, że te kilkadziesiąt osób, które się zatruły, szybko wróciły do formy. Rozpuszczano też plotki, że jedzie ZOMO, a to z kierunku Krakowa, Kielc lub Lublina. Niektórzy ze strajkujących opuszczali wówczas budynek WRZZ. Później zdarzyło się, że przywieziona została świnia, wewnątrz której znajdowało się kilkanaście butelek wódki. Zostały one publicznie opróżnione i wyrzucone. Jeszcze ze dwa razy zdarzyły się przypadki, że ktoś wniósł alkohol, ale osoby te zostały ze strajku usunięte. Na strajku trzeba było bowiem trzymać dyscyplinę.

Wypowiedź Józefa Konkela z 5 stycznia 2011 r.

 

Wypowiedzi zaczerpnięte z publikacji “Strajki i porozumienia w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie 1980/1981. Przebieg, realizacja, obchody rocznicowe” wydanej przez IPN Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Rzeszowie, 2011 r.

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.