Finał Turnieju Poezji i Prozy Zawsze Wierni

Finał Turnieju Poezji i Prozy Zawsze Wierni

15 marca w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbył się uroczysty finał VIII edycji Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy Zawsze Wierni, poświęcony pamięci bohaterów walczących o wolną Polskę po 1944 r.
Ten konkurs recytatorski stanowi hołd dla wszystkich wiernych ideom wolności, honoru, życia zgodnego z najwyższymi wartościami i umiłowania Ojczyzny. To też szansa dla młodych do rozwijania i prezentowania artystycznych uzdolnień.
Od początku organizowania, patronat honorowy nad konkursem pełni m.in. Region Rzeszowski NSZZ Solidarność, fundując również nagrody jego zwycięzcom. W tegorocznym finale „Solidarność” reprezentowali członkowie Zarządu Regionu: Bogumiła Stec-Świderska, za-ca przewodniczącego ZR, Anna Dziadek, przewodnicząca Oddziału „S” w Strzyżowie i Andrzej Czochara, przewodniczący Oddziału „S” w Ropczycach.

 

Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje

I przechowywać ideałów czystość;

Do nas należy dać im moc i zbroję,

By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość .

Adam Asnyk „Miejcie nadzieję”

 

Spotkanie rozpoczęła piosenka „Miejcie nadzieję” (sł. A. Asnyk, muz. Z. Preisner) w wykonaniu Amelii Jopek z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp., a przybyłych na spotkanie gości powitała dyrektor PCEK Agnieszka Ochał.

Następnie koordynator konkursu, Elżbieta Orzech (PCEK), zaprezentowała honorowych i medialnych patronów konkursu, instytucje wspierające VIII edycję turnieju rzeczowo i organizacyjnie, organizatorów eliminacji powiatowych itp. oraz przedstawiła jury, w którym pracowały:

Bogumiła Stec-Świderska (Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców O. w Sędziszowie Młp., profesor oświaty), Katarzyna Hudzicka-Chochorowska (referent Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie), Dorota Szymborska (Wicedyrektor ds. pedagogicznych Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie) i Marta Bonarek-Socha (doradca metodyczny i nauczycielka w I Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy).

W pierwszej części przesłuchań konkursowych zmierzyło się trzynaścioro uczniów ze szkół podstawowych. W kategorii szkoła ponadpodstawowa w finale wystąpiło dziewiętnaścioro uczestników.  W sumie w finale wystąpiło trzydzieścioro dwoje młodych recytatorów spośród stu czternastu uczestników całego konkursu. Każdy z finalistów, oprócz dyplomu, otrzymał sympatyczny upominek.

W czasie gdy obradowało jury, uczestnicy, opiekunowie i goście mieli okazję poznać dostępne w PCEK wystawy historyczne i ekspozycję plastyczną.

Zanim nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu, organizatorzy, na ręce obecnych przedstawicieli, złożyli podziękowania wszystkim instytucjom i osobom, które wsparły zorganizowanie WTPiP „ZAWSZE WIERNI”. Niespodzianką były kwitnące podziękowania dla organizatorów i krzepiące słowa od jednego z gości, p. Anny Dziadek Przewodniczącej Oddziału ZR „Solidarności” w Strzyżowie.

W imieniu jury głos zabrała Marta Bonarek-Socha, która przede wszystkim podziękowała młodym adeptom sztuki recytatorskiej za dostarczone wzruszenia.

Wreszcie nadszedł czas ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

 

WYNIKI KONKURSU

KATEGORIA  I  – SZKOŁA PODSTAWOWA

Laureatami konkursu, zajmując kolejne miejsca, zostali:

 1. Martyna Rec – Miron Białoszewski „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego”(fragm.) – SP Nr 1 we Frysztaku
 2. Nikola Gawlik – Przemysław Dakowicz „Wersyfikacja polska” – Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy
 3. Lena Pilut – Zbigniew Herbert „Nike, która się waha”- SP Nr 1 we Frysztaku

WYRÓŻNIENIA:

 • Milena Mędrygał – „Niech się pani pomodli”- Szkoła Podstawowa w Wiercanach
 • Milena Pitera – Zbigniew Herbert „Przesłanie Pana Cogito” – ZS w Lutczy
 • Nikola Smykla – Tadeusz Porayski „Służewiec” – Zespół Szkół w Chorzelowie

 

KATEGORIA  II  – SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

Laureatami konkursu, zajmując kolejne miejsca, zostali:

 1. Bartosz Jajeśnica – Kompilacja tekstów: fr. Wspomnień ks. Mariana Prusaka „Egzekucja Inki i Zagończyka” i Barbary Lipińskiej–Postawy „Inka” – Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie
 2. Piotr Kopacki – „Polscy bandyci” (autor nieznany) – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. St. Wyszyńskiego w Dynowie
 3. Milena Niedźwiedź – Zbigniew Kabata „Na alei leśnej żeśmy się spotkali… Armia Krajowa” – Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

 

WYRÓŻNIENIA:

 • Julia Sikora – Przemysław Dakowicz „Notesik nocnego stróża (2)”      Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
 • Zofia Strzępek – Kompilacja fr. wierszy „Wyklętemu” i Barbary Jęczowej „Zakatowani” – LO w Strzyżowie
 • Anna Hrycko – autor nieznany „Wyklęci” – LO im. KEN w Dynowie

 

VIII edycję WTPiP „ZAWSZE WIERNI” patronatem honorowym objęli:

 • Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl,
 • Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch,
 • Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Witold Darłak,
 • Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie,
 • Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”.

VIII edycję WTPiP „ZAWSZE WIERNI” patronatem medialnym objęli:

 • TVP 3 Rzeszów,
 • Telewizja Sędziszów Młp.,
 • Polskie Radio Rzeszów,
 • Radio „Via”,
 • GC „Nowiny” i Nowiny24.

VIII edycję WTPiP „ZAWSZE WIERNI” rzeczowo i organizacyjnie wsparli także:

 • Oddział IPN w Rzeszowie,
 • Oddział NBP w Rzeszowie,
 • Powiat Ropczycko-Sędziszowski,
 • Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”,
 • Firma Hurt Papier,
 • Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Dębicy;

ORAZ organizatorzy:

 • Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach,
 • Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców O. w Sędziszowie Młp.

 

Organizatorzy składają wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli organizację VIII edycji Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI”, będącym hołdem dla wszystkich tych, którzy żyli, marzyli, pracowali, cierpieli i oddawali życie dla Niepodległej.

Chwała bohaterom!

Oprac. Elżbieta Orzech (PCEK)

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.