Gorącym piórem Jurka, czyli… człowiek planuje – Pan Bóg decyduje

Gorącym piórem Jurka, czyli… człowiek planuje – Pan Bóg decyduje

Od kilku dni mamy kalendarzową wiosnę, lecz niezbyt wielu to cieszy. W poprzednich latach wielu z nas, o ile nie większość, snuła o tej porze plany spędzenia letnich miesięcy gdzieś w kraju, lub poza jego granicami, w tym w pięknej Italii. W tym roku jest inaczej, wszelkie nasze plany po prostu „wzięły w łeb”, gdyż dopadł nas chiński koronawirus! Coś tak niezmiernie nikłego, że dojrzeć je można jedynie dzięki mikroskopowi elektronicznemu, a zarazem tak mocarnego, że zdołał już zgładzić tysiące ludzi na świecie, a najwięcej w Italii! Czy zatem to, co na nas spadło nie powinno nas skłonić do refleksji, że żyjąc w XXI wieku zmagamy się z tymi samymi problemami, z jakimi zmagali się ludzie świata antycznego czy średniowiecza. Bo pomimo ogromnego rozwoju nauki i techniki jesteśmy, tak jak oni, bezbronni wobec wszelkiego rodzaju nieznanych nam wcześniej chorób. A zatem, cóż z tego, że człowiek coś sobie zaplanuje, kiedy to nie on o realizacji tych planów decyduje, tylko Pan Bóg, którego plany nie są identyczne z planami naszymi. Bo jak możemy przeczytać w Piśmie Świętym: „… myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami” (Stary Testament, Księga Izajasza).

Jak na razie, obecny polski rząd, radzi sobie z narastająca epidemią stosunkowo nieźle, zwłaszcza jeśli porównamy to do tego co się dzieje w najbogatszych, a zarazem najbardziej rozwiniętych gospodarczo, krajach europejskich. Dzięki stosunkowo wczesnemu ograniczeniu do minimum ruchu granicznego i wprowadzenia bardzo uciążliwych dla ludzi ograniczeń, liczba osób, u których wykryto u nas koronawirusa jest niższa, niż osób, które w innych krajach wskutek zakażenia nim zmarły. Oczywiście istotne jest to, że przytłaczająca większość Polaków wykazała się znacznym większym stopniem zdyscyplinowania, stosując się ściśle do poleceń władz w sprawie zachowywania się podczas epidemii, niż słynący ponoć ze skrajnego zdyscyplinowania i ślepego podporządkowania się poleceniom władz Niemcy, nie mówiąc już o Włochach, Hiszpanach, czy Francuzach. Ale nie wiemy co nas jeszcze czeka, kiedy epidemia ostatecznie się skończy i jakie przyniesie negatywne skutki, w dla gospodarki.

Przewidując, że wskutek epidemii może dojść do kryzysu gospodarczego, rząd Zjednoczonej Prawicy przygotował pakiet ustaw mających złagodzić jego ewentualne skutki, a co więcej zapowiedział ich szybkie wprowadzenie w życie, przeznaczając na ten cel niebagatelną kwotę 212 miliardów zł.

I niestety, jak było to do przewidzenia, działania te, podobnie jak inne działania rządu Zjednoczonej Prawicy, spotkały się z miejsca z krytyką polityków totalitarnej opozycji, którzy uznali je za niewystarczające. Słuchając krytycznych uwag opozycji totalitarnej dotyczących propozycji rządu, a zarazem przedstawianych przez nich samych rozwiązań, można dojść do wniosku, że dzięki koronawirusowi budżet państwa rozrósł się nagle do niewyobrażalnych rozmiarów, a możliwości zaspokojenia wszelkich potrzeb stały się nieograniczone. Ale przecież: „żaden rząd wam tyle nie da, ile wam opozycja obieca” (zwłaszcza totalitarna!), bo jeśli się czegoś nie ma, czymś się nie dysponuje, to można to coś swobodnie na prawo i lewo rozdawać!

Więc choć wskutek epidemii wielu ludzi choruje, co nie skłania do wesołości, dla zilustrowania postaw polityków opozycji totalitarnej przytoczę anegdotę z wczesnych lat PRL: Nasłany na Podhale agitator partyjny przekonuje górali do ideologii komunistycznej. – Jak wprowadzimy komunizm wszystko będzie wspólne – tłumaczy góralom. Następnie zwraca się do jednego z nich: – Powiedz baco, czy gotów jesteś oddać swoje pole? – Oddam! – odpowiada bez namysłu baca. – Zachwycony tym agitator pyta dalej: – A oddasz swoją chałupę? – Oddam! – A oddasz konika? – Też oddam! – A krówki? – Też! – To na pewno oddasz także owieczki? – Nie, owieczek za nic nie oddam! – odpowiada baca. A to dlaczego? – pyta zdziwiony agitator. – Bo je mam! – odpowiada baca.

I niechaj ta anegdota posłuży za komentarz…

 

Jerzy Klus

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.