Siedziba Regionu Rzeszowskiego

Siedziba Regionu Rzeszowskiego

Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”
ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów

NIP 813-12-88-922,  Regon 690407900, KRS 59630
Nr konta: 96 1240 1792 1111 0000 1973 9078

Biura pracują pn-pt w godz. 8-16
Kontakt
Sekretariat
pok. 10, piętro I
Żaklin Kocaj-Szeliga 17 86 21 709 (centrala)
453 677 863
rzesz@solidarnosc.org.pl
Przewodniczący ZR
pok. 10, piętro I
Roman Jakim
kom. 606 788 871
453 677 846
przew.rzesz@solidarnosc.org.pl
Za-ca przewodniczącego ZR
Sekretarz ZR
pok. 10, piętro I
Bogumiła Stec-Świderska
kom. 690 629 038
453 677 847
zprzew.rzesz@solidarnosc.org.pl
bssolidarnosc@gmail.com>
Skarbnik ZR
pok. 11, piętro I
Marek Hojło
kom. 608 676 501
 453 677 854
skarbnik.rzesz@solidarnosc.org.pl
marekhojlo@wp.pl
Dział Prawny
pok. 19, piętro I
Grażyna Mierzwa 453 677 857
prawnik.rzesz@solidarnosc.org.pl
Dział Prawny
pok. 13, piętro I
Rafał Rzepecki
kom. 784 254 377
453 677 859
prawny.rzesz@solidarnosc.org.pl
Dział Prawny
pok. 18, piętro I
Monika Wojak
(inspektor RODO,
kom. 513 168 307)
453 677 858
prawnicy.rzesz@solidarnosc.org.pl
Dział Informacji
pok. 14, piętro I
Monika Lubowicz-Bać 453 677 860
serwis.rzesz@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku
pok. 16, piętro I
Joanna Stopyra
Kierownik Regionalny ds. Rozwoju
Sylwia Wiech
Organizator Związkowy
kom. 501 791 555
kr.rzesz@gmail.com
kom. 572 844 367
drz.rzesz@solidarnosc.org.pl
Dział Księgowości
pok. 17, piętro I
Irena Żuk 453 677 855
ksiegowosc.rzesz@solidarnosc.org.pl
Biuro Wewnątrzzwiązkowe
Kadry

pok. 12, piętro I
Barbara Staszczak 453 677 856
bwz.rzesz@solidarnosc.org.pl
kadry.rzesz@solidarnosc.org.pl
Archiwum
pok. 1, parter
Beata Lis 453 677 861
press.rzesz@solidarnosc.org.pl
Regionalna Sekcja
Emerytów i Rencistów

pok. 5, parter
Stanisław Alot
wydawanie zniżek na PKP:
codziennie od 11.00 do 13.00
601 388 898
rseir_solrzesz@wp.pl
Terenowa Komisja
Emerytów i Rencistów
pok. 5, parter
Jakub Malarski
zebrania: drugi wtorek miesiąca
o godz. 15.00
609 770 501
Komisja Indywidualnych
Członków  pok. 5, parter
Zbigniew Sycz
zebrania: pierwszy wtorek miesiąca
o godz. 17.00
607 595 030
syczzbigniew@o2.pl
Stowarzyszenie Osób
Represjonowanych
Mieczysław Liber, 509 255 399
Janusz Trybus, 608 175 359
janusztrybus58@gmail.com
Regionalna Komisja Rewizyjna Artur Stefański rkr.rzesz@solidarnosc.org.pl

 

UWAGA! Biura nie pracują w Wigilię i Wielki Piątek.

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.