Obraz MB Robotników Solidarności w diecezji rzeszowskiej

Obraz MB Robotników Solidarności w diecezji rzeszowskiej

W niedzielę, 26 kwietnia w Katedrze pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie odbyła się inauguracja peregrynacji obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności po parafiach diecezji rzeszowskiej.
Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyli: ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. Rafał Flak, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, ks. Krzysztof Gołąbek, ks. Robert Mokrzycki, proboszcz parafii bł. J. Popiełuszki w Rzeszowie i diecezjalny duszpasterz ludzi pracy oraz ks. Łukasz Hendzel, sekretarz biskupa rzeszowskiego

Obraz wraz z relikwiami bł. Jerzego Popiełuszki i repliką krzyża nowohuckiego wnieśli do świątyni członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” WSK PZL-Rzeszów. Historię obrazu przybliżył uczestnikom uroczystości Roman Jakim, przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.

Kazanie wygłosił ks. Robert Mokrzycki, diecezjalny duszpasterz ludzi pracy, mówiąc m.in.: – Przyszła do nas w gościnę Matka naszego Pana. Witamy Ją radością naszych serc. Bo jest Matką naszej nadziei. Niezawodną Przewodniczką na drogach prowadzących do Jej Syna. „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”. Te słowa wypowiedziane przez Maryję w Kanie Galilejskiej to niemilknące wezwanie adresowane do naszego pokolenia, aby pozostało wierne: Chrystusowi, Kościołowi, temu co stanowi Polskę. O tej powinności mówi nam Wizerunek Matki Bożej Robotników Solidarności. Przypomina też o zadzierzgniętej na początku drogi Solidarności „więzi między światem pracy a krzyżem Chrystusa. Niechaj ta więź trwa, także w naszej wspólnocie diecezjalnej i parafialnej, w każdej rodzinie, w waszych miejscach pracy, w całym kraju.
Zwracając uwagę na bardzo trudny dla wielu środowisk czas pandemii, w tym dla środowiska pracy, duchowny zauważył, że ostanie dni wyzwoliły także wiele dobra: – Pandemia naruszyła ład życia społecznego, także porządek ludzkiej pracy. Wielu z was staje wobec poważnych problemów, wyzwań i zagrożeń, ale ten trudny czas ujawnił również wiele dobra. Przez Polskę biegnie fala solidarności; fala otwartych serc i pomocnych dłoni.

Pełna treść kazania >>>

Oprawę mszy św. przygotowali członkowie NSZZ „Solidarność”: Andrzej Kolak z IPN Oddział w Rzeszowie, Andrzej Skomra z Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie i Adrian Bednarz z działu rozwoju związku ZR.

Na uroczystość, oprócz związkowców i parafian przybyli również przedstawiciele samorządu i instytucji, m.in. Jerzy Guniewski, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Rzeszowie, Małgorzata Rauch, podkarpacki kurator oświaty i Wojciech Buczak, za-ca dyrektora Podkarpackiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Andrzej Czochara i Adam Stynczyłów przewodniczący oddziałów „S” z Ropczyc i Sędziszowa Młp. również przybyli do rzeszowskiej katedry, ponieważ od 27 kwietnia obraz rozpocznie peregrynację po parafiach tego powiatu.

Po mszy św. wspólnie odmówiono różaniec w intencji o ustanie pandemii. Uroczystość zakończył Apel Jasnogórski.

 

27 kwietnia o godz. 15.00 nastąpi pożegnanie obrazu. Odprawiona zostanie msza św. z koronką do Miłosierdzia Bożego, po której obraz zostanie przewieziony do Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach, gdzie rozpocznie peregrynację po parafiach powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.