Obraz w Parafiach Głogowa Małopolskiego

Obraz w Parafiach Głogowa Małopolskiego

05.06.2020 – 06.06.2020 Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski – Widełka

W piątek 5 czerwca, w asyście motocyklistów z kolbuszowskiej Grupy Motocyklowej na Harleyach Davidsonach przybył z Kupna do Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski obraz MB. Robotników Solidarności wraz z relikwiami błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki i krzyżem Nowohuckim.

Uroczystego powitania Obrazu o godzinie 17.45 dokonał ks. Proboszcz Lucjan Kot wraz z duszpasterzami tutejszej Parafii. W uroczystej procesji przy licznym udziale wiernych wprowadzono Obraz do świątyni.

Obraz rozpoczął peregrynację po Parafiach Głogowa Małopolskiego, będzie ona trwała do 15 czerwca.

06.06.2020 – 07.06.2020 Parafia pw. Świętego Antoniego Padewskiego – Przewrotne

07.06.2020 – 08.06.2020 Parafia pw. Świętego Michała Archanioła – Styków

08.06.2020 – 09.06.2020 Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej – Wysoka Głogowska

09.06.2020 – 10.06.2020 Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej – Głogów Małopolski

Historia Parafii >>>

10.06.2020 – 11.06.2020 Parafia pw. Świętego Józefa – Głogów Małopolski Niwa

11.06.2020 – 12.06.2020 Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP – Budy Głogowskie

Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Budach Głogowskich – parafia znajdująca się w diecezji rzeszowskiej w dekanacie Głogów Małopolski. Parafię erygowano w 1948 roku.

Historia Bud Głogowskich sięga przełomu XVI i XVII wieku. Ale dopiero pod koniec XIX wieku zrodził się pomysł budowy własnego kościoła. Podjął się tego przedsięwzięcia ówczesny właściciel Bud, Austriak Karl Holzer. Przeznaczył na ten cel miejsce i materiał, ale pomysłu tego nie udało się jednak zrealizować. Temat powrócił po zakończeniu II wojny światowej, kiedy rozparcelowano majątek folwarku. Po długich staraniach społeczność Bud otrzymała na własność parafii 1 hektar ziemi w parku dworskim. Decyzję w imieniu rządu podpisał minister Stanisław Mikołajczyk.

Z dawnego spichlerza dworskiego zrobiono tymczasową kaplicę i poczyniono starania o zatwierdzenie planów nowej świątyni przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. W 1948 roku położono kamień węgielny pod kościół i rozpoczęto jego budowę, wykorzystując część murów spichlerza. Trzy lata później zakończono budowę, ale z braku funduszy bez wieży, a budynek dworskiej gorzelni przeznaczono na plebanię. Nową, kompletną świątynię oddano wiernym w listopadzie 1962 roku.

12.06.2020 – 13.06.2020 Parafia pw. Świętego Maksymiliana Kolbego – Rogoźnica

13.06.2020  – 14.06.2020 Parafia pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus – Rudna Wielka

14.06.2020 – 15.06.2020 Parafia pw. Narodzenia NMP – Zaczernie

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.