Piórem Jurka, czyli… Mniejszość jest większością!

Piórem Jurka, czyli… Mniejszość jest większością!

rozlany-atrament-i-pioro-ilustracji_91-2147487398Większość zwolenników PiS, jak również innych ugrupowań tworzących rząd Zjednoczonej Prawicy, nie ogląda z reguły tzw. „programów informacyjnych” emitowanych przez stacje telewizyjne związane z opozycja totalną (czytaj totalitarną), uznając że określanie tych programów przez nadawców „uczciwą, rzetelną i obiektywną informacją” ma jedynie na celu zmylenie odbiorców. Ja jednak, kiedyś od czasu do czasu, a ostatnio już codziennie, staram się oglądać wspomniane „programy informacyjne”, ponieważ zauważyłem, że nie tylko można się przy tej okazji nieźle ubawić, ale także poznać mentalność totalitarnych opozycjonistów i prowadzących z nimi rozmowy „niezależnych dziennikarzy”.
A zatem kilka spostrzeżeń i wyciągnięty na ich podstawie wniosek.
Choć od wyborów do Parlamentu UE minął już ponad miesiąc, a to kto w nich odniósł sukces, i to kto przegrał, nie powinno budzić niczyich wątpliwości, zarówno totalitarni politycy, jak i popierający ich różnego rodzaju eksperci, wciąż nie są w stanie tego prostego faktu definitywnie ustalić. Co więcej, stosunkowo często twierdzą, że w wyborach tych zwyciężyła opozycja totalitarna, a przegrała Zjednoczona Prawica. Jakim sposobem do tego rozumowania doszli? Najprostszym z możliwych!
Twierdzą mianowicie, że skoro na kandydatów z listy PiS oddano 45,38 procent głosów, to jest to jednoznaczne z tym, że 54,62 procent wyborców, czyli znaczna większość, głosowała na opozycję totalitarną, tyle tylko, że nieco rozproszoną, bo startującą z różnych list wyborczych! Ale to jeszcze nie koniec wyliczeń, bo jak utrzymują, choć z pozoru frekwencja wyborcza była stosunkowo wysoka, bo sięgająca 45,68 procent, to fakt, że aż 54,32 procent wyborców nie wzięto udziału w wyborach, dowodzi, że nie znoszą oni PiS, a tym samym wspierają opozycję totalitarną. A jeśli zestawi się wynik wyborczy PiS z frekwencją, to wynika, że kandydatów PiS poparło jedynie około 25 procent obywateli Rzeczpospolitej, a aż 75 procent było za opozycją totalitarną. Niektórzy opozycyjni „eksperci” posuwają się jeszcze dalej, utrzymując, że należy do tej wyliczanki dodać także głosy tych, którzy nie mają jeszcze prawa głosować, czyli dzieci i młodzież, a wtedy okaże się, że PiS popiera jedynie jakieś 15 procent Polaków, a cała pozostała reszta totalitarnych. Efektem tego rodzaju rozumowania jest wniosek, że PiS poniósł straszliwą porażkę wyborczą.
Dość długo zastanawiałem się, że skąd ja to znam, bo przecież gdzieś słyszałem, czy raczej czytałem, że w pewnych sytuacjach mniejszość może być większością! I przypomniałem sobie okres przełomu lat 60 tych i 70 tych dwudziestego wieku, kiedy w dalekich Chinach przewodniczący Mao Zedong przeprowadzał słynną „Rewolucję Kulturalną”. A mądrościami przewodniczącego Mao, zawartymi w tzw. „Czerwonej Książeczce”, zachwycali się Chińczycy (gdy się nie zachwycali, to z miejsca kierowani byliby do ośrodków reedukacyjnych – czytaj obozów pracy), a dodatkowo także postępowi europejscy i amerykańscy lewacy. Zaś spośród licznych mądrości przewodniczącego Mao, wspomnianym postępowym lewakom najbardziej spodobała się mądrość, że: jeśli mniejszość realizuje linię rewolucyjną partii komunistycznej, to nie jest ona mniejszością, tylko większością (cytuję z pamięci, więc może niezbyt precyzyjnie).
A gdy sobie o to przypomniałem, to niemal automatycznie przypomniała mi się fotografia zamieszczona w jednej z zachodnich gazet. Zrobiona została chyba gdzieś na początku lat 70 tych, zapewne na rozległych stepach Mongolii Wewnętrznej (należącej do Chin). Przedstawiała ona żołnierzy oddziału chińskiej kawalerii… Karabiny ustawione w tzw. kozły, nieco dalej spętane konie, a dzielni kawalerzyści usadzeni na ziemi w kółeczko zajęci byli bez reszty studiowaniem „Czerwonej Książeczki” swojego wielkiego przywódcy… Podniosłe i wzruszające!
Tym sposobem wydało się z jakiego źródła polscy totalitarni opozycji czerpią wiedzę, która uświadomiła im, że choć niektórym wydaje się, że są mniejszością, to w rzeczywistości nie są mniejszością, tylko większością.
A zatem jeśli będziecie mieć nieco szczęścia, to być może podczas urlopowych wędrówek po bezdrożach naszego pięknego Kraju, natkniecie się gdzieś na polityków totalitarnej opozycji – siedzących w kółeczko na ziemi i zajętych studiowaniem dzieł Mao Zedonga. A różnić się będą od chińskich kawalerzystów z czasów „Rewolucji Kulturalnej” jedynie tym, że nie będą mieć ani karabinów, ani chińskich mundurów, a zamiast koni… drogie „wypasione” samochody!

Jerzy Klus

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.