Podwyżki w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie

Podwyżki w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie

urzadwojewodzki
Pod koniec września br. wszyscy pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie otrzymali podwyżki wynagrodzeń w wysokości 500 zł brutto z wyrównaniem od 1 lipca br.
Zdaniem Łukasza Rzepki, Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie obecne podwyżki to sukces będący efektem zaangażowania wielu osób, w szczególności członków NSZZ „Solidarność” pracujących w urzędach wojewódzkich oraz pozostałych pracowników, którzy wyraźnie podkreślali w ostatnich kilkunastu miesiącach swoje niezadowolenie z wynagrodzeń. Wielokrotnie apelowaliśmy do przedstawicieli rządu o podjęcie pilnych działań mających na celu wzrost wynagrodzeń. Współpracę związkowców było widać m.in. podczas przeprowadzonej w wielu urzędach wojewódzkich styczniowej akcji żółta wstążka, dotyczącej bardzo niskich płac w terenowej administracji rządowej. W naszym urzędzie w akcji wzięło udział ok. 90% pracowników. Dzięki tym działaniom jeszcze w styczniu rozpoczęły się  cykliczne spotkania w MSWiA  strony rządowej ze związkowcami z urzędów wojewódzkich. W zdecydowany sposób domagaliśmy się wówczas znaczących podwyżek jeszcze w roku 2019. Należy podkreślić, że działania podejmowane przez związkowców z „Solidarności” nie zakłócały w żaden sposób prawidłowego funkcjonowania urzędów wojewódzkich.
Bardzo dużą rolę w staraniach o podwyżki – zdaniem Przewodniczącego Łukasza Rzepki – odegrały władze krajowe NSZZ „Solidarność”,  które w wyraźny sposób w ostatnich miesiącach upomniały się o pracowników sfery budżetowej.
Warto zaznaczyć, że już zeszłoroczne sierpniowo-wrześniowe negocjacje Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z rządem przyczyniły się do  zwiększenia od stycznia 2019 r. o kilka procent funduszy wynagrodzeń między innymi w urzędach wojewódzkich oraz do odmrożenia po 10 latach kwoty bazowej
w służbie cywilnej.
Waldemar Błaż, Zastępca Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zwraca uwagę, że obecne podwyżki – choć zauważalne – nadal  nie rozwiązują w pełni problemu niskich wynagrodzeń w terenowej administracji rządowej.
Władze Komisji Zakładowej zdają sobie jednak sprawę, że powstałych zaległości nie można nadrobić w jeden dzień, ponieważ kwota bazowa w służbie cywilnej, a więc kwota, od wysokości której zależą ich wynagrodzenia, była zamrożona przez blisko dekadę. Liczą jednak, że decyzje o wzroście wynagrodzeń dla pracowników terenowej administracji rządowej podjęte w bieżącym roku przez rządzących będą zapowiedzią dalszych systematycznych zmian w tym zakresie.

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.