Wyprawy na Kresy

Wyprawy na Kresy

20120507_133005_8_kijow_bykownia_eb__12_W dniach 27 kwietnia -2 maja 2012 grupa członków NSZZ „Solidarność” przebywała na Ukrainie. Wśród nich nie zabrakło nauczycieli. Przewodnikiem tej grupy był ks. Ryszard Tokarz, a pilotem Dariusz Zięba.

27 kwietnia 2012
„Christos woskresie”- witały nas napisy na olbrzymich bilbordach podpisane przez różnych ukraińskich polityków. Dobry znak, albowiem najważniejszym wydarzeniem pierwszego dnia była wizyta w Pisarówce. To mała miejscowość, ale niezwykle ważna. To tutaj znajduje się Dom Obrony Życia, wspierany finansowo przez rzeszowską „Solidarność”. Dom powstał, aby ratować ludzkie istnienia zagrożone aborcją. Niestety, Ukraina to kraj o bardzo ułatwionym dostępie do tego zabiegu, dlatego też powoli się wyludnia. Od czasu założenia udało się w Pisarówce ocalić już 41 dzieci, a młodym, zagubionym i odrzuconym matkom dać nadzieję na lepszy los i radość.  Wielki szacunek należy się prowadzącym ten ośrodek tj. ks. Romanowi Kazimierczakowi i siostrze Bogusławie, którzy wciąż potrzebują modlitewnego i finansowego wsparcia. Ale nie spotkaliśmy się z narzekaniem, tylko z olbrzymią siłą i uporem. Szkolenie z chrześcijańskiej wytrwałości dla każdego z nas. Potrzebującym nie pomoże bowiem użalanie nad ich losem, ale cierpliwe działanie. Tylko Bóg może dawać siłę do przezwyciężania tylu problemów. Wielki szacunek należy się wszystkim, którzy decydują się pracować w tak trudnych warunkach, wśród ludzi poddanych olbrzymim prześladowaniom i sterroryzowanych głodem (historię tzw. głodomoru poznaliśmy na wystawie w Międzyborzu), a którzy jednak zachowali wiarę lub próbują ją na nowo odkryć. Wsparcie otrzymują od proboszcza Sanktuarium w Latyczowie oraz księży w Seminarium w Vorzelu k. Kijowa.

28 kwietnia
Dla wszystkich wycieczek najważniejszym punktem tego dnia byłaby zapewne Zofiówka, piękny park utworzony magnata Potockiego. Nam wizyta w tym miejscu pozwoliła snuć refleksje o
I Rzeczypospolitej, kaprysach możnowładców i braku odpowiedzialności za dobro wspólne, co doprowadziło do upadku Polski i późniejszych nieszczęść i ludzkich tragedii. My byliśmy pod wrażeniem rozwoju Sanktuarium w Latyczowie i olbrzymiej pracy wykonanej przez jego opiekuna, ks. Adama Przywuskiego, który musiał odbudowywać kościół i wspólnotę nieomalże od zera. Teraz Jego wysiłek zaczyna procentować: ludzie powracają do Boga i Maryi, przyjeżdżają pielgrzymi. Oddaliśmy się również w opiekę Maryi i szczęśliwie dojechaliśmy do Vorzela.  Tam ks. Leszek Tokarzewski przygotował nas do wizyty w Bykowni, opowiadając o pracach ekshumacyjnych na tym olbrzymim cmentarzu. Jak relikwie potraktowaliśmy przedmioty należące do zamordowanych polskich oficerów, np. zwykłą zapalniczkę. Niewystrzelony pocisk wędrował z rąk do rąk.

29 kwietnia
Co to jest Bykownia? Miejsce kaźni wielu narodów, gdzie od czasów czystek z lat 30. (albo i wcześniej) grzebano ofiary terroru. Trudno podać dokładną liczbę zamordowanych i pochowanych obywateli sowieckiego raju, w tym również Polaków. Nie zginęli na wojnie: byli ze złego narodu, byli zbyt bogaci, zbyt inteligentni, zbyt odważni, należeli do niewłaściwej grupy społecznej, lubili żarty – i tym zasłużyli sobie na śmierć. To ofiary społeczeństwa, w którym więzi społeczne zastąpione zostały permanentną inwigilacją. Tu również spoczywają polscy oficerowie z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej. Oddaliśmy im cześć, uczciliśmy ich pamięć, pomodliliśmy się za ich dusze. Jak niewielu pamięta o tych ludziach. Ambasador RP Henryk Litwin nazwał Bykownię „najbardziej zapomnianym polskim cmentarzem”. Czas aby to zmienić. Bo jadąc do Kijowa, jedzie się do swoich. Wystarczy tylko odwiedzić katedrę pw. św. Aleksandra. My uczestniczyliśmy tam we Mszy Św. z okazji święta Matki Boskiej Królowej Polski i polskiego święta Konstytucji 3 Maja. Usłyszeć w Kijowie: „Módlmy się za naszą Ojczyznę”- bezcenne. Spotkać w Kijowie mieszkających tam Rodaków i ich duszpasterza, Ks. Abpa Piotra Malczuka -bezcenne.

30 kwietnia
Następny dzień również upłynął pod znakiem spotkań z Polakami, którym udało się zachować swoją narodowość mimo trudnych do wyobrażenia prześladowań. Do dziś Żytomierszczyzna pozostała wielkim skupiskiem naszych Rodaków, mimo że już po rewolucji została w granicach Rosji sowieckiej. Poznaliśmy kolejne relacje o męczeństwie, wiersze o represjach. Podzielili się nimi z nami ks. biskup Jan Purwiński oraz ks. Jarosław Giżycki, którzy pracują w katedrze św. Zofii w Żytomierzu. O sile polskiej wspólnoty świadczy przepiękny cmentarz z grobem rodziców Ignacego Jana Paderewskiego, a wzorem poświęcenia w czasach komunistycznych jest śp. ks. Andrzej Fedukowicz, który ośmielił się sprzeciwić władzom i postawił wyżej służbę Bogu. Po raz kolejny udaliśmy się pod opiekę Maryi w Sanktuarium w Berdyczowie.

1 maja
Znowu spotkania z polską kulturą i historią: Kamieniec Podolski- katedra i twierdza, Okopy św. Trójcy. Kolejne opowieści o wytrwałości. Ale trudy kształtują charakter i prowadzą do świętości. Tym razem „spotkaliśmy się” z biskupem Zygmuntem Szczęsnym Felińskim, świętym. Nocleg w Jazłowcu i spotkanie z bł. Marceliną Darowską, założycielką zgromadzenia. Siostry od wielu lat starają się o odzyskanie całości swojej siedziby.

2 maja
Na zakończenie oddanie czci polskim żołnierzom. Dopiero od niedawna odrodziła się pamięć  czynu bohaterów spod Zadwórza, którzy, choć nieliczni, powstrzymali nawałę armii Budionnego i uratowali Lwów od sowieckiej okupacji. Zginęli 17 sierpnia 1920 roku. Byliśmy pod Zadwórzem. Byliśmy też na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Zamalowane napisy po angielsku na pomniku lotników amerykańskich, skute napisy na pomniku piechurów francuskich… Dlaczego?

Podsumowanie
Pielgrzymka na Kresy była nam bardzo potrzebna. Zawieźliśmy dary dla wielu instytucji, spotkaliśmy się z Polakami, nawiedziliśmy Sanktuaria, oddaliśmy cześć polskim bohaterom, w tym polskim oficerom z Bykowni.

Opracował: Dariusz Zięba

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.