Regionalne obchody rocznicy powstania NSZZ Solidarność

Regionalne obchody rocznicy powstania NSZZ Solidarność

Świętowanie Dnia Wolności i Solidarności przypadającego 31 sierpnia w rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” poprzedziło posiedzenie Zarządu Regionu Rzeszowskiego „Solidarności”, gościnnie w budynku Urzędu Wojewódzkiego. Członkowie ZR przyjęli okolicznościową uchwałę, upamiętniającą wydarzenia sprzed 41 lat, a jej treść odczytał Przewodniczący ZR Roman Jakim:

– Wspominając kolejną rocznicę powstania naszego związku, pragnie dać wyraz szacunku tym wszystkim, niejednokrotnie nieznanym z imienia i nazwiska, bez których nie byłoby „Solidarności” i nie byłoby wolnej Polski. To radosne świętowanie naznaczone jest czasem pandemii i wynikającymi z niej ograniczeniami. Jednak nawet ten fakt nie umniejszy prawdy, że „Solidarność” wyrosła z pragnienia wolności i niezależności, z potrzeby przestrzegania praw człowieka, z tradycji i nauki chrześcijańskiej. Wzmacniana była wiarą, która pozwalała narodowi przetrwać najtrudniejsze momenty dziejów a ludziom osobiste tragedie. Pomimo cierpień, ofiar i upokorzeń zapoczątkowała wielkie zmiany polityczno-społeczne w Polsce i Europie.
Dzisiaj żyjemy w wolnym, suwerennym i niepodległym państwie. Zawdzięczamy to – Wam – odznaczanym dzisiaj, za zasługi dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. I choć wyzwania stawiane przed kolejnym pokoleniem Polaków różnią się od tych, którym Wy stawialiście czoło, to wciąż chcemy i musimy im sprostać.
Wygraliśmy batalie o wiek emerytalny, płacę minimalną, stawkę godzinową, wolne niedziele w handlu, pluralizm związkowy. Dzisiaj, wprowadzenie emerytur stażowych jest dla nas najważniejszym postulatem.
Kolejne lata zależą wyłącznie od nas samych, jeśli tylko pozostaniemy SOLIDARNI, bo Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat.

Później nastąpiła uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych za zasługi dla niepodległości i przemian demokratycznych przyznanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Odznaczenia z rąk wojewody Ewy Leniart otrzymali:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Maria Podolec

za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, w działalności społecznej i związkowej

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Kazimierz Grzesik

Andrzej Osnowski

Marian Pyra

Janusz Trybus

Hanna Wszołek

za zasługi na rzecz przemian demokratycznych

Złoty Krzyż Zasługi

Stanisław Olech

Wit Tybulczuk

za zasługi w działalności związkowej

Srebrny Krzyż Zasługi

Aleksander Jaworek

Urszula Malińska

Jan Noga

Zbigniew Opoń

Stanisław Piersiak

Adam Polak

Bolesław Rząsa

Adam Stynczyłów

za zasługi w dla Niepodległej

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Wojciech Buczak

Marek Drewnik

Roman Jakim

Jan Kot

Marian Krztoń

por. Tadeusz Lutak – czołgista, jeden z ostatnich żyjących uczestników kampanii wrześniowej 1939 r. Skończył 104 lata.

Adam Śnieżek

Tadeusz Trelka

Andrzej Zajdel

W trakcie spotkania wręczono również odznaczenia związkowe. Rada Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność Województwa Podkarpackiego postanowiła wyróżnić zasłużonych mieszkańców Podkarpacia. Z rąk Aspiranta Sztabowego w stanie spoczynku Leszka Pelca Odznakę Honorową Krzyż Strażacki otrzymali:

Roman Jakim -Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Bogumiła Stec-Świderska – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.

Wśród gości, którzy przyjęli zaproszenie na solidarnościowe obchody byli m.in.: Adam Śnieżek, Poseł na Sejm RP; Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki; Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego; Dariusz Byszuk, Naczelnik Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie; Barbara Kiełt, Okręgowy Inspektor Pracy; Jerzy Guniewski, Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie.

Obchody rocznicowe zakończyła tradycyjna msza św. w rzeszowskim kościele farnym, na którą uczestników uroczystości zaprosił przewodniczący ZR. Nabożeństwo w intencji Ojczyzny i „Solidarności” celebrował ks. bp Edward Białogłowski w asyście kapłanów związanych z NSZZ „S”.

W kazaniu ks. Stanisław Słowik, przypomniał wezwanie Świętego Pawła Apostoła: – Nie jesteśmy synami nocy, ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, tylko czuwajmy! Następnie powiedział m.in.: – Każdego roku, w ostatni dzień sierpnia, wszyscy wierni ideałom „Solidarności” i jej etosowi przychodzicie do świętych Wojciecha i Stanisława – patronów tego kościoła i patronów Polski, by z Bogiem świętować ten szczególny dzień wolności i solidarności. Dzień chwały, pamięci i refleksji. Wywalczonego wtedy dzięki Bogu skarbu wolności należy bronić przed zaprzaństwem, zdradą, lekceważeniem. To tu przed  Chrystusem i Jego Matką otwieraliście swoje serca, przedkładaliście swoje nadzieje i pragnienia aby Polska była Polską, świadomą swej godności i światowej roli. Polską niepodległą, nie kłaniającą się okolicznościom, idąca swoimi drogami. To tu 3 maja, 31 sierpnia i 11 listopada gromadziliście się na msze święte, po których odbywały się manifestacje. Dla strajkujących w tamtych czasach nieśli kapłani słowa umocnienia i nadziei. Nieśli Słowo Boże. Podczas Pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny Jan Pawła II wypowiedziane słowa o zstąpieniu Ducha Świętego, który odmieni oblicze polskiej ziemi. To w nich odnajdujemy impulsy tego, co wydarzyło się w sierpniu 1980 roku – tego wichru wolności i solidarności. Podjęcia szlachetnego zmagania o godność i sens ludzkiej pracy. Tamten zryw do wolności pokazał to, co wielu wtedy zaskoczyło, więź między światem pracy a Krzyżem  Chrystusa. Pokazał także przymierze Krzyża z Orłem. Wiele wydarzyło się podczas tych 41 lat. Dziełem „Solidarności” jest przywrócenie godności niedzieli, bo jest to dzień święty, dzień Boży.
– Obecnie, kontynuował ks. Słowik, zdaniem wielu polityków,  jest to już niepotrzebne i należy je „opiłować”. Ale nie jesteśmy synami nocy, ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, tylko czuwajmy. Bo dziś są nowe wyzwania i nowe potrzeby. Uczył nas św. Jan Paweł II, że solidarność musi iść przed walką. Bo choć solidarność jest wpisana w walkę, to nie jest to nigdy walka przeciwko drugiemu, w której traktuje się drugiego człowieka jak wroga, a nie jak przyjaciela. Jest to walka nieustanna, o człowieka, o jego prawa, o jego prawdziwy postęp. Ale to nieraz innym zawadzało. Pamiętajmy, że nieraz w polskich dziejach dochodził do głosu duch zaprzaństwa, duch serwilizmu wobec silnych i możnych sąsiadów. Nieraz, pod byle pretekstem, wynoszono polskie problemy na zewnątrz, by czynić z nich narzędzia zewnętrznego nacisku, agresywnej krytyki. A jaki w wymiarze polskich dziejów był tego efekt?  Jak najgorszy! Wydziedziczenie z narodowej pamięci.
Ma „S” patrona, błogosławionego ks. Jerzego, którego zawołaniem było: Zło dobrem zwyciężaj. Wkrótce też zostanie ogłoszony błogosławionym Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, który mówił: Nie oglądajmy się na wszystkie strony. Nie chciejmy zbawiać całego świata, kosztem własnej Ojczyzny. Nie chciejmy ratować wszystkich. Chciejmy patrzyć na ziemię ojczystą.
– To dobrze
, kontynuował ks. Słowik, że dzisiaj coraz więcej jest tego patrzenia na ziemię ojczystą, na której wspierając się patrzymy ku niebu. Nas nie trzeba stawiać co jakiś czas na baczność, musztrować, upominać. Bo mamy prawo patrzyć na nasze sprawy, nasze potrzeby, polskim spojrzeniem i rozpatrywać je wobec naszego rozeznania. To jest prawo każdego kraju , który w godny sposób traktuje swoją niepodległość i suwerenność. Trzeba nam tu rozwiązywać nasze problemy i pomagać tam gdzie wielka bieda. Robi to polski rząd, robi to Caritas Polska. Pytam: – Dlaczego bogate kraje, które kolonizowały nie pomagają skutecznie tam, gdzie kiedyś czerpały, i jeszcze nadal czerpią, ogromne zyski? Dlaczego opływające w złoto emiraty arabskie nie przyjmują uchodźców? Pewnie dlatego, że pomagają w budowie meczetów w Europie! Módlmy się w intencji Ojczyzny, tego wielkiego daru Boga, o rozwiązywanie naszych problemów bez oglądania się na innych, bez pokornego przyjmowania zewnętrznych dyrektyw. Skierujmy swój wzrok na gdańskie krzyże i niech każdy z nas odczyta umieszczone tam słowa psalmu: – „Pan da siłę swojemu ludowi. Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju.” Niech ten pokój trwa w sercach waszych, w „Solidarności”, w Ojczyźnie.

Z uwagi na padający deszcz i przenikliwe zimno dalsza część uroczystości rocznicowych nie odbywała się, tak jak zawsze, na dziedzińcu kościoła pod Krzyżem Misyjnym, tylko w kościele. Przemawiając do zgromadzonych, przewodniczący Rzeszowskiego Zarządu Regionu NSZZ „S”, Roman Jakim, powiedział m.in.: – Przyszliśmy podziękować Bogu za to wszystko, co przez te 41 lat się wydarzyło. Za dobro, za opiekę Boga, za zdrowie i za wszystkie łaski, które otrzymaliśmy. Wspominając rocznicę powstania naszego Związku, chciałbym w imieniu rzeszowskiej „S” przekazać wyrazy szacunku wszystkim, bez których nie byłoby „S” i nie byłoby wolnej Polski. Żadne podłe działania nikczemnych ludzi nie umniejszą prawdy, że „S” wyrosła z pragnienia wolności, potrzeby przestrzegania praw człowieka, z tradycji chrześcijańskiej. Wzmacniana wiarą, przez lata dała przetrwać narodowi, mimo cierpień i ofiar. Od początku stała na czele wielkich zmian w Polsce i Europie. I choć dziś czasy są inne, to nadal wyzwaniem jest ochrona wartości, na których budowaliśmy nasz Związek. To „S” dla polskich pracowników przeprowadziła i wygrała batalię o wiek emerytalny, o godną minimalną stawkę godzinową, o wolne niedziele w handlu. A dziś naszym postulatem jest wprowadzenie emerytur stażowych. Razem z NSZZ „S” realizujemy plany i marzenia dla przyszłych pokoleń pracowników, dla ich dzieci. Dla chwały naszej umiłowanej Ojczyzny. Swoje wystąpienie zakończył słowami modlitwy za Ojczyznę ks. Piotra Skargi.

Pod koniec uroczystości kilka słów wygłosił do zgromadzonych również ks. bp. E. Białogłowski. – Każda rocznica jest spojrzeniem wstecz, ale każda musi być także spojrzeniem wprzód i do góry – mówił m.in. ks. Biskup. – Stłamszona „S” odrodziła się, bo podjęła ideały, z których wyrosła, a podstawowym stał się Krzyż, obejmujący swojemu ramionami całą Polskę… Brońcie Krzyża, bo gdy jest obecny to i człowiek jest podniesiony. A gdy Krzyża zabraknie, to człowiek jest stłamszony. Najnowsze wydarzenia w naszej Ojczyźnie pokazują, że dla wielu młodych Krzyż nie jest już wielka wartością. Ale nie jest nią także dla wielu dorosłych. Patrzymy z niepokojem na szkołę i na postawę rodziców. W wielu szkołach dzieci nie przychodzą na katechezę. Nie spijcie, patrzcie co się dzieje. Ale patrzmy także na nasze szeregi. Jeśli chcemy jeszcze przez wiele lat celebrować uroczystości „S”, to muszą tu być także wasi synowie, córki a może także wnuki, żeby coś z ideałów „S” zostało zaszczepione w ich sercach. Bo jak nie będzie odwoływania się do ideałów, to trudno będzie podrywać społeczeństwo do heroizmu.

Po zakończeniu Mszy św. pod Krzyżem Misyjnym delegacje złożyły wieńce i zapalono znicze.

 

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.