Solidarni z osobami potrzebującymi

Solidarni z osobami potrzebującymi

Stowarzyszenie „TAK ŻYCIU” 22 listopada 2021 r. na uroczystości w Pałacu Prezydenckim odebrało od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy nagrodę „Dla Dobra Wspólnego”.

Na przełomie 1991 i 1992 roku wśród członków NSZZ „Solidarność” z Rzeszowa, Strzyżowa i Krosna powstała inicjatywa założenia stowarzyszenia, którego celem będzie pomoc samotnym matkom, dzieciom niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym a także rodzinom z problemami alkoholowymi. Komitet założycielski na czele z Panią poseł Barbarą Frączek, Urszulą Gorczycą, Marią Adamską, Joanną Krzaklewską, ks. dr Janem Kocem, Krzysztofem Sterkowcem, Andrzejem Żyburą opracował statut i złożył wniosek do sądu, po czym z dniem 30 grudnia 1992 r. Stowarzyszenie TAK ŻYCIU zostało zarejestrowane i rozpoczęło swoją działalność. Przy opracowaniu statutu korzystaliśmy z pomocy inż. Antoniego Zięby z Krakowa, Józefa Knurka, Bronisławy Lipy, Katarzyny Paszek. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie w lokalu biura poselskiego Pani Poseł RP Barbary Frączek.

Najważniejsze cele statutowe Stowarzyszenia to działania na rzecz zdrowia i szczęścia osób niepełnosprawnych, rodziny, ochrony życia dzieci poczętych a także na rzecz dzieci z rodzin wielodzietnych i z rodzin z problemami alkoholowymi.
Pierwszym dużym projektem podjętym przez Stowarzyszenie było utworzenie w Strzyżowie sali rehabilitacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych w lokalu przy Strzyżowskiej Fabryce Mebli, z której korzystały również dzieci ze Lwowa. Dzięki zakupionemu mikrobusowi zorganizowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego we Frysztaku. Kolejne lata działalności stowarzyszenia koncentrowały się wokół Domu Matki i Dziecka w Bonarówce. Odbywały się tam spotkania integracyjne rodzin, rekolekcje, letni wypoczynek dzieci. W ośrodku wypoczywały również dzieci z parafii Biłochiria na Ukrainie.
Od początku działalności stowarzyszenie było współorganizatorem obchodów Narodowego Dnia Życia, Marszu za Życiem, budowy symbolicznego nagrobka dzieci nienarodzonych, pielgrzymek propagujących obronę życia oraz wielu akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących z terenu Podkarpacia.
W ramach swoich działań statutowych organizacja prowadzi terapię zajęciową i logopedyczną dla dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych, dowozi busem chore dzieci na rehabilitację i terapię zajęciową do własnego ośrodka w Tułkowicach, udziela wsparcia finansowego rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i finansowej (np. na zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego ). W prowadzonym punkcie charytatywnym „Pomocna Dłoń” gromadzi odzież, meble, sprzęt AGD, który za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej trafia do osób potrzebujących.
Stowarzyszenie wraz z samorządami lokalnymi (przy udziale licznego grona sponsorów) jest współorganizatorem licznych akcji dobroczynnych, w tym bali i festynów charytatywnych na rzecz chorych dzieci. W ciągu roku organizowane są spotkania integracyjne z różnych okazji z udziałem organizacji lokalnych, a są to: KSM, Koła Gospodyń Wiejskich, Młodzieżowe Kluby Sportowe. I tu dziękujemy przede wszystkim Samorządowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie, Starostwu Powiatowemu w Strzyżowie, Gminie Wiśniowa i Strzyżów.
Spotkania i zabawy odbywają się w obiektach udostępnianych przez samorządy są to: domy kultury, remizy, boiska sportowe oraz w ośrodku w Tułkowicach. Organizowana też była nauka pływania i zajęcia rekreacyjne na basenie. Dużym powodzeniem cieszą się organizowane przez Stowarzyszenie wyjazdy turystyczno-wypoczynkowe, które pozwalają niepełnosprawnym poznać nasz kraj i miło spędzić czas.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich, darowizn życzliwych ludzi, środków PEFRON, PCPR i ZR NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, dotacji samorządów lokalnych oraz 1 % podatku.

Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego o nr KRS; 0000033178. Obecnie, po Pani Barbarze Frączek, prezesem stowarzyszenia jest Pani Bronisława Lipa.

We wrześniu 2014 r. za aprobatą ks. bp. Jana Wątroby stowarzyszenie otrzymało imię świętego Jana Pawła II.
Podopieczny stowarzyszenia Mateusz (lat 23) po zajęciach na basenie powiedział „to był najszczęśliwszy dzień mojego życia”.
Inny z podopiecznych, Marcin, mówi,”… że inicjatywy Stowarzyszenia „TAK ŻYCIU” miały ogromny wpływ na jego dziecięce i młodzieńcze lata, kształtowały jego światopogląd. Dzięki nim poznał wiele pięknych miejsc, mimo tego, że jest ograniczony ruchowo. Dały poczucie, że dla kogoś jest ważny, nie tylko dla najbliższych. W stowarzyszeniu poznał życzliwych ludzi z wielkim sercem, pomocnymi dłońmi, szczerym uśmiechem i optymistycznym słowem. Poznał również wielu młodych ludzi, a niektóre znajomości przerodziły się w przyjaźnie i trwają do dziś. Myślę, że takie korzyści płynące z działalności organizacji charytatywnych są bezcenne! Dlatego powiedzmy „tak życiu” dla osób niepełnosprawnych, potrzebujących, pokrzywdzonych!”.

Nagroda „Dla Dobra Wspólnego”, którą otrzymaliśmy 22 października 2021 r. w Warszawie pokazuje, że jako ludzie Solidarności dążymy do dobra wspólnego, pomagając jedni drugim w duchu wzajemnej solidarności.

Całemu ZR NSZZ „Solidarność”, członkom Solidarności i wszystkim przekazującym dla stowarzyszenia 1 % podatku dziękujemy za wieloletnią życzliwość i pomoc.

W imieniu zarządu stowarzyszenia – Andrzej Żybura

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.