Zmiany w 2021 roku oraz prognozy

Zmiany w 2021 roku oraz prognozy

Najbliższe miesiące będziemy w największym po zakończeniu transformacji ustrojowej kryzysie gospodarczym od 1991 roku, spowodowanym skutkami pandemii COVID-19. Ogólnoświatowa akcja szczepień, która właśnie się rozpoczęła powinna za kilka miesięcy spowodować normalizację sytuacji społecznej.

Co się zmienia?

– wzrasta płaca minimalna z obecnych 2600 zł do 2800 zł. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa – z obecnych 17 zł do 18,30 zł brutto.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umów o dzieło. O zawarciu takiej umowy należy poinformować ZUS, wypełniając wniosek, który można przesłać drogą elektroniczną za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS)

– ustawa o pracowniczych planach kapitałowych obejmie jednostki sektora finansów publicznych oraz pozostałe podmioty zatrudniające, z tym, że te pierwsze mają mniej czasu na podpisanie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK.

– wchodzą w życie dwie ważne ustawy dla zamawiających i wykonawców. Jedna to nowe prawo zamówień publicznych, druga to przepisy je wprowadzające.

Od 1 stycznia 2021 roku w życie wchodzą przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz.2019) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2020). Ustawa prawo zamówień publicznych w art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit a) przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo m.in. przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego. Natomiast art. 95 ustawy przewiduje możliwość zastrzeżenia przez zamawiającego, aby realizacja zamówienia miała miejsce
w oparciu o zatrudnienie pracownicze.

– możliwość wysyłania pracowników na urlopy zaległe jednostronnie przez pracodawcę – art. 15gc tarczy (2 marca 2020 r.)

Rząd zapowiedział wprowadzenie nowych podatków

Droższe będą soki i napoje słodkie. Ustawa o podatku cukrowym wprowadza opłaty stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej i 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram na 100 ml w przeliczeniu na litr napoju.

Podatek od „małpek”, czyli droższy alkohol wysokoprocentowy w butelkach o pojemności 300 ml, uderzy w drobnych „koneserów” trunków. To będzie dodatkowe 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Da to 1 zł podatku od 100 ml „małpki” i 2 zł od 200 ml „małpki” wódki. Nie jest to jednak towar powszechnej pierwszej potrzeby.

Od nowego roku spółki komandytowe staną się podatnikami CIT, co ma to uszczelnić system podatkowy. Podatek od deszczu będzie obowiązywał właścicieli nieruchomości, którzy zapłacą go w zależności od powierzchni oraz urządzeń do magazynowania wody. Podniesiony zostanie o 5 zł górny próg podatku od psa (do 130,30 zł rocznie za jednego psa). Ekologiczne podatki będą dotyczyły węgla oraz plastiku (od recyklingu). Wspomożemy media publiczne wyższą stawką abonamentu RTV.

Opłata „mocowa” od 2021 r. będzie nową pozycją w rachunku za energię elektryczną. Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadzi podatek od handlu: 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Pieczywo, paliwo, prąd, konta w banku – to tylko niektóre produkty i usługi, które mogą podrożeć w 2021 roku. Do tego dochodzą nowe podatki i wzrost dotychczasowych danin. Jednak w najbliższych miesiącach spodziewane są także obniżki.

Wyższe mogą być też podatki od nieruchomości, ustalane są na podstawie stawek maksymalnych resortu finansów. Podatek od budynków mieszkalnych ma wynieść maksymalnie 0,85 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (obecnie 0,81 zł). Granica podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej osiągnie poziom 24,84 zł od 1 m kw (obecnie 23,90 zł).

Niektóre produkty i usługi potanieją w stosunku do mijającego roku. Spodziewany jest niewielki spadek cen mięsa wieprzowego, jabłek i ziemniaków. Rachunki za gaz spadną o 4,5 proc. Kurs złotego też zapowiada się na stabilny. Na razie nie ma mowy (oprócz licznych postulatów) o wyższej kwocie wolnej od podatku.

www.solidarnosc.gda.pl

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.