Pikietujemy w Warszawie

Pikietujemy w Warszawie

Koleżanki, Koledzy,

16 września 2017 r. (sobota) o godz. 12.00 przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie odbędzie się pikieta NSZZ „Solidarność” pod hasłem WIEK EMERYTALNY – NASZE PRAWO – NASZ WYBÓR.

Region Rzeszowski organizuje bezpłatny wyjazd na pikietę dla członków „Solidarności” i ich rodzin.

Wyjazd o godz. 5.30 (rano 16 września) sprzed siedziby ZR (ul. Matuszczaka 14). Zapisy do 13 września wraz z podaniem nr PESEL oraz telefonu w sekretariacie ZR, tel. 17 862 17 09.

Koordynatorem wyjazdu jest Andrzej Filipczyk, tel. 608 588 625.

Plakat do pobrania >>>

MR-JUNCKER-2

MR-JUNCKER

TIMMERMANS-1