Harmonogram

Harmonogram

SZKOLENIA I SEMINARIA SIP W 2017 R.

Data Temat Miejsce  Uwagi 
15 listopada seminarium dla SIP-ów świetlica ZR
godz. 8.30-15.00
bezpłatne

UWAGA: Warunkiem organizowania przez ZR szkoleń w proponowanych terminach i tematyce jest zebranie grupy co najmniej 15 osób na poszczególne szkolenia.

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w Oddziałach Regionu. W przypadku zapotrzebowania na inne szkolenia związane z działalnością związku, ich tematy mogą zostać poszerzone o zagadnienia interesujące członków „S”. Zarząd Regionu, w miarę  swoich możliwości, będzie takie szkolenia organizował.