Czerwcowe posiedzenie Zarządu Regionu

Czerwcowe posiedzenie Zarządu Regionu

Po przerwie spowodowanej przez koronawirusa, 25 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.

Członkowie ZR zapoznali się z pracami Prezydium ZR na szczeblu regionalnym oraz pracami Komisji Krajowej, które omówił Roman Jakim, przewodniczący ZR. Pomimo niesprzyjających warunków zadania nałożone na Prezydium ZR i pracowników Regionu Rzeszowskiego wykonywane były na bieżąco, choć w zdecydowanej większości zdalnie.
Z zachowaniem narzuconych przez ministerstwo zdrowia zasad bezpieczeństwa odbywały się zebrania związkowe i spotkania z udziałem władz samorządowych. Uczestniczono również w uroczystościach, w których nie mogło zabraknąć NSZZ „Solidarność”.
Peregrynacja obrazu MB Robotników Solidarności odbywa się zgodnie z harmonogramem, jedynie w okresie największej pandemii obraz nie nawiedził oddziału mieleckiego. Wszystko wskazuje też na to, że Pielgrzymka Ludzi Pracy, której organizatorami są Regiony Rzeszowski i Ziemia Przemyska, będzie miała zmienioną formę, ale wszystko zależy od poziomu rozwoju pandemii.

Najważniejsze informacje ze szczebla krajowego związane były z galą wręczenia tytułu „Człowiek Roku 2019 Tygodnika Solidarność”, który otrzymał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz z zapisami tarcz antykryzysowych.
Potwierdzone zostały też informacje, że ogólnopolskie uroczystości z okazji 40-lecia NSZZ “Solidarność” (piknik, koncert) zostały odwołane. Przy kościele św. Brygidy w Gdańsku zorganizowana zostanie ogólnopolska wystawa poświęcona kapłanom związanym z “Solidarnością”. Z Regionu Rzeszowskiego będą to księża Jan Jakubowski i Eugeniusz Dryniak.

Następnie Członkowie ZR przekazali informacje na temat sytuacji w zakładach pracy, z których wynika, że najgorzej jest w przedsiębiorstwach branży lotniczej i motoryzacyjnej. Pomimo wsparcia udzielanego przez rząd w ramach tarczy antykryzysowej oraz porozumień zawieranych na czas pandemii ze związkami zawodowymi, zwolnienia są nieuniknione. Największy niepokój jest wśród pracowników Pratt&Whitney, Areo Space i Goodrich. W strefie mieleckiej pracodawcy już redukują zatrudnienie. W Lear, gdzie działa „Solidarność”, w ramach zwolnień grupowych zredukowano zatrudnienie o 350 pracowników. Pozostali pracują w wymiarze 4/5 etatu na podstawie porozumienia antykryzysowego. W PZL-Mielec zaostrzono rygory sanitarne, by uchronić pracowników przed zakażeniem i wywiązać się z podpisanych kontraktów.
Pracownicy „budżetówki” również zmagają się z problemami. W ZUS-ie pracodawca nie dotrzymał terminów spotkań dotyczących porozumień płacowych, a po negocjacjach „na odległość”, podwyżki różniły się od tych docelowo uzgodnionych. Wywołało to oburzenie wśród pracowników, którzy w dobie pandemii jako nieliczni nie wykonywali pracy zdalnej. Co więcej, pracowali w nadgodzinach, by podołać wyzwaniom narzuconym na ZUS. „S” musiała interweniować w związku z nieprzestrzeganiem norm czasu pracy. Nauczyciele też czują się rozgoryczeni. Pandemia nie dość, że wydłużyła ich czas pracy, to jeszcze spowodowała problemy z wypłatą wynagrodzeń za nadgodziny.
Niektórych branż pandemia nie dotknęła w takim stopniu jak pozostałych, np. Zakładów Chemicznych Ciech – Sarzyna, Kruszgeo Rzeszów, czy Orange. Jednak to również zasługa organizacji „S”, które zawarły z pracodawcą porozumienia, by skutki Covid-19 w jak najmniejszym stopniu dotknęły pracowników.
Z przekazanych informacji wynika, że sytuacja w DPS nie ulega poprawie. Wciąż nie ma ruchów płacowych, które pozwoliłby na wystarczającą obsadę personelu. Ponadto „S” DPS Mołynie zgłosiła staroście o nagannej praktyce pracodawcy, który w jej ocenie dyskryminuje członków związku. W DPS Babica będzie zmiana na stanowisku dyrektora co wzbudza nadzieję, że być może wtedy nastąpią ruchy płacowe. Jedynie w MDPS Przemyśl udało się tuż przed wybuchem pandemii wynegocjować podwyżki dla części pracowników, których wynagrodzenia zasadnicze były niższe od płacy minimalnej. Kolejna tura rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń planowana jest w najbliższych miesiącach.
Ponadto „S” Hortino w Leżajsku zaprotestowała przeciwko rozbudowie biogazowni w pobliżu studni głębinowej zakładu, zwracając uwagę na zagrożenie jakości produkcji.
Z kolei, „S” PGE poinformowała o ruchach kadrowych po przejściu zakładu pod aktywa państwowe oraz inwestycjach skierowanych na rozwój fotowoltaiki.

Członkowie ZR zapoznali się z informacją dotyczącą zakupu środków ochronnych za fundusze wpływające od darczyńców, którzy odpowiedzieli na apel ZR o pomoc w walce z koronawirusem.

Dowiedzieli się również, że obchody 40-lecia w Regionie Rzeszowskim odbędą się bez zaplanowanego koncertu w filharmonii. Świętować będziemy w Mielcu, gdzie 1 lipca odbędzie się ogólnopolskie otwarcie wystawy IPN „Tu rodziła się Solidarność”, którą również oglądać będzie można od 21 lipca w Rzeszowie. Tradycyjnie, 31 sierpnia godz. 17.00 (zmiana godziny) odprawiona zostanie uroczysta msza św. w rzeszowskiej Farze z udziałem pocztów sztandarowych.

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.