Obraz w Parafiach Oddziału w Kolbuszowej

Obraz w Parafiach Oddziału w Kolbuszowej

25-26 05. 2020 r. Parafia pw. Świętego Mikołaja – Kolbuszowa Zachód – Niwiska

25 maja 2020 r. obraz Matki Bożej Robotników Solidarności rozpoczął peregrynację po parafiach Oddziału Zarządu Regionu w Kolbuszowej. Pierwszą nawiedzaną parafią były Niwiska. Zarząd Regionu wraz z pocztem sztandarowym reprezentował przewodniczący ZR Roman Jakim.

26-27 05.2020 r. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP – Kolbuszowa Zachód – Ostrowy Tuszowskie

27-28 05.2020 r. Parafia pw. Świętej Anny – Kolbuszowa Zachód – Trzęsówka

W środę 27 maja przybył do parafii Obraz Matki Bożej Robotników Solidarności.

O 18.00 powitano obraz, następnie odprawiono uroczystą mszę  świętą, na nabożeństwie majowym odczytano Akt zawierzenia parafii MB. Robotników Solidarności.

28-29 05.2020 r. Parafia pw. Świętego Brata Alberta – Kolbuszowa Zachód – Kolbuszowa

29-30 05.2020 r. Parafia pw. Miłosierdzia Bożego Kolbuszowa Zachodnia – Domatków

30-31 05.2020 r. Parafia pw. Wszystkich Świętych – Kolbuszowa Wschód – Kolbuszowa

 

30 maja 2020 r., na półmetku peregrynacji Obrazu MB. Robotników Solidarności po Parafiach Oddziału Kolbuszowskiego ”S”, Obraz wraz z relikwiami zawita do Kolbuszowskiej Fary. O godzinie 18.00 nastąpi uroczyste powitani. Region Rzeszowski wraz z sztandarem na tej uroczystości reprezentować będzie zastępca przewodniczącego Regionu Bogumiła Stec Świderska.

25.02.2007 r. bp rzeszowski Kazimierz Górny, nadał świątyni parafialnej tytuł kolegiaty, oraz dekretem z tego samego dnia powołał przy tej świątyni Kapitułę Kolegiacką w Kolbuszowej.

Pełna historia Kolegiaty: http://kolegiata.kolbuszowa.pl/

31.05 – 1.06.2020 r. Parafia pw. Przemienienia Pańskiego – Kolbuszowa Wschód – Cmolas

1.06 – 2.06.2020 r.Parafia pw. Świętych Stanisława i Wojciecha – Kolbuszowa Wschód – Poręby Dymarskie

2.06 – 3.06.2020 r. Parafia pw. Świętego Maksymiliana Kolbego – Kolbuszowa Wschód – Werynia

2 i 3 czerwca parafię w Weryni nawiedzi obraz Matki Bożej Robotników Solidarności i relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Program: 2.06 17.30 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, 17.45 wyjście procesyjne pod przewodnictwem księży: Stanisława Wójcika, Jarosław Depczyńskiego po obraz, 18:00 msza święta oraz indywidualna modlitwa, różaniec i Apel Jasnogórski. 3.06 modlitwa róż różańcowych od 9.00 do 15.00; pożegnanie obrazu o 17.10.

Warto poczytać

Na początku lat 80., mimo utrudnień ze strony władz komunistycznych, przystąpiono do budowy kościoła parafialnego. Projekt świątyni wykonał architekt Adam Gustaw z Rzeszowa. 14 sierpnia 1982 r. bp J. Ablewicz poświęcił i wmurował kamień węgielny. Uwieńczeniem budowy było poświęcenie kościoła i konsekracja ołtarza przez bpa pomocniczego diecezji tarnowskiej Piotra Bednarczyka 16 sierpnia 1986 r.

Całość historii >>>

3.06 – 4.06.2020 Parafia pw. MB. Wspomożenia Wiernych – Kolbuszowa Wschód – Kolbuszowa Górna

4.06 – 5.06.2020 Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela – Kolbuszowa Wschód – Kupno

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.