Regulamin przyznawania Odznaczenia Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Regulamin przyznawania Odznaczenia Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Regulamin przyznawania Odznaczenia

         Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność

 

 1. Celem przyznawania Odznaczenia jest nagradzanie :

 

 • członków związku NSZZ ,,Solidarność” zasłużonych dla jego historii oraz rozwoju,
 • niezrzeszonych,   którzy mają  zasługi dla „Solidarności”.

 

 1. Odznaczenie przyznaje się w rocznicę powstania NSZZ Solidarność, nie częściej niż co 5 lat, poczynając od 2020 r. Przewidziane jest ono dla:

 

 • zasłużonych  członków ,,Solidarności”, działaczy regionalnych, krajowych
 • niezrzeszonych, którzy  swoją postawą, działaniem przyczyniają się do rozwoju idei, które wniosła Solidarność do życia społecznego i narodowego
 • oraz instytucje i organizacje pozarządowe

 

 1. Nagrodzeni otrzymują Odznaczenie – medal, zawierający na awersie  logo niepodległa i napis: Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność, rewers z logo 40- lecia „Solidarności”( jedyny element podlegający zmianie) z napisem NSZZ Region Rzeszowski (załącznik1) wraz z  legitymacją, potwierdzającą nadanie Odznaczenia  (załącznik nr 2). Otrzymanie odznaczenia potwierdzają nagrodzeni własnoręcznym podpisem.

 

 1. Wnioski o nadanie Odznaczenia rozpatruje Kapituła ds.  Odznaczeń, posługując się stosownymi kryteriami.

 

 • Rolę Kapituły pełni Prezydium ZR.
 • Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący ZR.
 • Decyzja Kapituły jest ostateczna i nieodwołalna.
 • Decyzję kapituły zatwierdza Zarząd Regionu, poprzez przyjęcie stosownej uchwały, bez listy imiennej.

 

 1. Kryteria przyznawania Odznaczenia

 

Zgłaszanie kandydatów odbywa się poprzez złożenie wniosku
( załącznik 3), dokonuje go:

 • przewodniczący organizacji NSZZ ,,S”, Przewodniczący Zarządu Regionu, czy też członek ZR.
 • Organizacja NSZZ ,,S”, występująca z wnioskiem o odznaczenie, nie informuje    kandydatów   o tym fakcie.
 • Zgłoszeni kandydaci w razie konieczności składają oświadczenia, że nie byli współpracownikami, czy pracownikami służb bezpieczeństwa PRL-u.
 • w przypadku niezgodnego z prawdą oświadczenia Kapituła zastrzega sobie prawo do odebrania Odznaczenia.
 • Wypełniony wniosek  należy składać w określonym terminie, bez możliwości jego pomijania,  na 4 miesiące przed 31 sierpnia Roku Jubileuszowego tj.
  do końca kwietnia.

 

 1. Inne postanowienia:

 

 • wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Zarządu Regionu Rzeszowskiego.
 • Kapituła rozpatruje złożone wnioski w terminie 60 dni od daty wpływu.
 • O przyznaniu odznaczenia informuje nagrodzonego Przewodniczący Kapituły,
  a w szczególnych przypadkach przewodniczący organizacji zgłaszającej.
 • Interpretacja zapisów Regulaminu i ewentualnych zmian należy do Kapituły.

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Prezydium ZR 16 lipca 2020 r.

 

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.