Zdaniem Stowarzyszenia

Zdaniem Stowarzyszenia

STANOWISKO
Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego
w obronie wolności mediów
z dnia 22 listopada 2023 r.

Wyrażamy nasz najgłębszy sprzeciw wobec jawnych zapowiedzi łamania porządku prawnego przez polityków tych partii, które – w wyniku prostego zsumowania głosów – dysponują obecnie przewagą w parlamencie. Zapowiadają one błyskawiczne, a zarazem drastyczne zmiany w polskim systemie medialnym. W pierwszej kolejności zamierzają zlikwidować Telewizję Polską i inne media publiczne, wyrzucić z nich „funkcjonariuszy reżymu PiS” i pozbawić ich prawa wykonywania zawodu. Najbardziej znienawidzonym dziennikarzom grożą nawet sądem. W dalszej kolejności mają zamiar przejść do „porządkowania” mediów prywatnych, które nie sprzyjają „demokratycznym partiom”.

W świetle obowiązujących w Polsce przepisów prawa, natychmiastowe dokonanie tego rodzaju zmian byłoby ewidentnym bezprawiem, co zresztą „zwycięska większość” bezczelnie sama przyznaje, twierdząc, że dokona tego nawet bez akceptacji Prezydenta RP, czyli z jawnym pogwałceniem Konstytucji RP.

Pamiętamy doskonale, co robili politycy Platformy Obywatelskiej w latach 2007-2015, gdy to oni sprawowali rządy w Polsce. Pomimo władania wtedy przez nich wszystkimi mediami publicznymi, a jednocześnie kontrolowania zdecydowanej większości mediów prywatnych, usiłowali wprowadzić całkowity monopol medialny, niszcząc nawet niewielkie media niezależne. Wystarczy przypomnieć choćby: umożliwienie przejęcie przez sprzyjający im podmiot niezależnego dotąd dziennika „Rzeczpospolita”, co wiązało się z faktyczną likwidacją cieszącego się ogromną poczytnością tygodnika „Uważam Rze” i odejściem z pracy wielu uczciwych i rzetelnych dziennikarzy, a także bezpardonową walkę z katolicką „Telewizją Trwam”.

Biorąc pod uwagę, że politycy „ugrupowań demokratycznych” wyrażają zupełnie otwarcie chęć dokonania zemsty na „reżimowych mediach PiS”, możemy spodziewać się wszystkiego, w tym faktycznego powrotu cenzury! Wskazują na to choćby wypowiedzi niektórych polityków Platformy, że chodzi o to, żeby nie zadawano im niewygodnych pytań.

Jako byli działacze opozycji niepodległościowej okresie PRL, będącej zarazem rzeczywistą opozycją demokratyczną (w odróżnieniu od obecnej – fałszywej!), walczący przez lata o wolność mediów, kiedy to m.in. drukowaliśmy w konspiracji, na prymitywnych urządzeniach prawdziwie „wolne słowo”, a następnie kolportowaliśmy je, za co spotykały nas różnorakie represje – oświadczamy, że nie zgadzamy się na przywracanie jawnie antydemokratycznych praktyk, znanych nam dobrze z czasów komuny.

Przeciwstawimy się z całą stanowczością wszelkim próbom likwidacji TVP, innych mediów publicznych, jak również niezależnych mediów prywatnych oraz szykanowania ich pracowników, szczególnie dziennikarzy. Wzywamy wszystkich uczciwych ludzi w naszej Ojczyźnie do zdecydowanego wystąpienia w ich obronie!

Prezes SOR w SW
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Mieczysław Liber

=========================================================================

STANOWISKO
Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego
w obronie czci i świętości Jana Pawła II
z dnia 16 marca 2023 roku

W związku z bezprecedensowymi, wściekłymi atakami kierowanymi ze strony liberalno-lewicowych mediów, a wspieranymi przez część polityków, na osobę św. Jana Pawła II, Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego wyraża zdecydowany, stanowczy sprzeciw wobec narastającego w naszym kraju zjawiska bezkresu zakłamania i podłości.

Żaden uczciwy człowiek, nawet jeśli nie jest katolikiem, nie ma najmniejszych wątpliwości, co do oczywistego faktu, ile cały współczesny świat zawdzięcza polskiemu papieżowi, św. Janowi Pawłowi II. Gdyby nie Jego długoletni, opatrznościowy pontyfikat, być może prawie połowa ludzi w Europie, a także wielu żyjących w innych krajach świata, cierpiałaby nadal pod sowieckim jarzmem, zmuszona budować zbrodnicza utopię, nazwaną jak na ironię: „najwspanialszym ustrojem społecznym w dziejach ludzkości”. Należy podkreślić, że żadna wielka osobistość działająca w drugiej połowie dwudziestego wieku, włącznie ze mądrym i odważnym prezydentem USA, Ronaldem Reaganem, nie zdołała dokonać tego, czego dokonał, w sposób pokojowy, skromny kardynał z Krakowa, Karol Wojtyła, który po swoim wyborze na papieża przybrał imię Jana Pawła II.

Ale św. Janowi Pawłów II zawdzięczamy nie tylko to, że przyczynił się w największym stopniu do wyzwolenia nas z więzów systemu komunistycznego, a tym samym do uzyskanie przez nasz kraj pełnej wolności i suwerenności, bo niemniej istotną częścią jego pontyfikatu, o ile nie najbardziej istotną, są Jego nauki moralne, zawarte w licznych encyklikach, listach pasterskich i innych dziełach. Nauczał nas w nich, w jaki sposób należy z wolności odpowiedzialnie korzystać, co nie jest możliwe, jeśli odrzuci się Prawo Boże, zastępując je neo-pogańską ideologią. Wzywał nas do obrony życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Do szanowania praw ludzi o odmiennych poglądach. Do przeciwstawienia się niesprawiedliwości i wszelkiemu złu. I sam wszelkie przejawy zła w ludziach Kościoła zdecydowanie zwalczał. Stąd też to właśnie On, jako pierwszy papież, podjął walkę z coraz bardziej uwidaczniającym się straszliwym grzechem pedofilii wśród ludzi Kościoła. Nic zatem dziwnego, że wkrótce po śmierci Jan Paweł II został wyniesiony na ołtarze i przez kolejnych kilkanaście lat nikt nie odważył się Jego świętości zaprzeczać!

Obecnie znaleźli się jednak podli pracownicy najbardziej zakłamanej stacji telewizyjnej w Polsce, reklamującej się skrajnie zakłamanym hasłem „Cała prawda, całą dobę”, którzy w sposób bezwstydny odważyli się zarzucić św. Janowi Pawłowi II rzekome ukrywanie przypadków pedofilii i to jeszcze w okresie gdy był On arcybiskupem krakowskim. Żadnych dowodów na to nie mieli, Karol Wojtyła był bowiem świętym kapłanem. Nie były one jednak potrzebne, bo wystarczyły im jedynie nieskładne i wykluczające się nawzajem donosy do SB składane przez upadłych kapłanów, których nawet funkcjonariusze tej zbrodniczej instytucji nie byli w stanie potraktować poważnie, skoro w ogóle ich nie wykorzystali, pomimo, że przez cały okres arcybiskupiej posługi Karola Wojtyły starali się usilnie uzyskać jakieś informacje, które mogły Go skompromitować. A ponieważ wszelkie próby skompromitowania zwiodły, gdy już został papieżem, komuniści podjęli próbę dokonania na Niego zbrodniczego zamachu…

Telewizyjny atak na świętość Jana Pawła II był zapowiedzią wielkiej zbiorowej akcji, bo wkrótce potem ze strony różnych środowisk lewicowych i liberalnych ruszyła kampania wściekłych ataków na świętego Papieża, w tym wzywanie do usuwania Jego pomników i zmiany nazw ulic! Znamienne, że czynią to często ci sami ludzie, którzy przez lata histerycznie sprzeciwiali się wszelkim próbom lustracji i ujawnieniu komunistycznych zbrodni, broniąc przy tym zażarcie pomników sowieckich okupantów i zbrodniarzy komunistycznych, przeciwstawiając się wszelkim próbom ich usunięcia, jak również pozbawienia komunistycznych zbrodniarzy patronatu nad ulicami i placami.

Św. Jan Paweł II nie potrzebuje naszej obrony, gdyż broni Go jego święte życie, nie możemy jednak pozwolić na bezkarne bezczeszczenie Jego czci i pamięci o tym czego dokonał!

Apelujemy o modlitwę za tych, którzy te haniebne, bezpodstawne, oszczerstwa o św. Janie Pawle II szerzą i o światło Ducha Świętego dla tych, którzy im bezrozumnie ulegają.

Prezes Stowarzyszenia
Mieczysław Liber

=====================================================================

==========================================================================

APEL ZARZĄDU
Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego
o udział w wyborach

Zwracamy się z gorącym apelem do Członków Stowarzyszenia Osób Represjonowanych oraz do Członków i Sympatyków NSZZ „Solidarność”, a także do Wszystkich Rzeszowian, dla których ważne jest dobro tego miasta, jego dalszy rozwój i dobrobyt mieszkańców – o udział w wyborach Prezydenta Miasta Rzeszowa w dniu 13 czerwca 2021 roku i oddanie głosu na Panią Ewę Leniart.

Spośród licznych kandydatów ubiegających się o to zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko, jedynie Pani Ewa Leniart dysponuje stosowną znajomością Rzeszowa i jego problemów oraz wiedzą i doświadczeniem w zakresie zarządzania miastem, w którym żyje i pracuje od lat, czym nie mogą pochwalić się kontrkandydaci.

W obecnych czasach istotne znaczenie ma również fakt, że jest ona katoliczką i polską patriotką o ugruntowanych poglądach konserwatywnych, a zarazem osobą koncyliacyjną, unikającą niepotrzebnych sporów, potrafiącą łagodzić konflikty, szanującą ludzi o odmiennych poglądach.

Wszystko to daje gwarancję, że Pani Ewa Leniart jako Prezydent Rzeszowa zdoła szybko uporać się z licznymi problemami, które od lat trapią mieszkańców miasta i utrudniają jego dalszy rozwój.

A zatem, nie ryzykujmy przyszłości naszego miasta – głosujmy na osobę znaną i wypróbowaną, a nie na kandydata związanego ze skrajną lewicą, bezwzględnego liberała czy kogoś, kto zbiera tylko punkty do dalszej kariery politycznej.

 W wyborach 13 czerwca 2021 roku oddajmy swój głos na Panią Ewę Leniart!

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych
w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego
Mieczysław Liber
Prezes

===================================================================

OŚWIADCZENIE
Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego
ws. braku zdecydowania polityków Zjednoczonej Prawicy wobec trwających ataków lewaków i otumanionej przez nich młodzieży na Kościół Katolicki i konstytucyjne władze Rzeczypospolitej

 Wyrażamy najgłębsze oburzenie, obserwując całkowitą bezkarność lewackiej hołoty, która znieważa publicznie symbole religii katolickiej, niszczy nasze kościoły, atakuje modlących się ludzi i patriotyczną młodzież, występującą odważnie w obronie naszej wiary i tradycji narodowych!

Nie jesteśmy w stanie pojąć tego, że wybrane przez nas władze Rzeczypospolitej Polskiej nie usiłują w najmniejszym stopniu przeciwstawić się tym przestępcom-barbarzyńcom (czy raczej jaskiniowcom), a polska policja, zamiast stać na straży prawa i porządku, co jest jej ustawowym obowiązkiem, nie tylko zachowuje bierność wobec dziejącego się od dłuższego czasu bezprawia, ale niekiedy nawet broni tych bezczelnych przestępców – wspieranych bez reszty przez całą opozycję totalną, lewackie media i pseudo-autorytety moralne.

Niepokoi nas, że w okresie nasilającej się pandemii koronawirusa, która każdego dnia zbiera śmiertelne żniwo, głównie wśród ludzi w podeszłym wieku, z których wielu straciło zdrowie walcząc o wolną i suwerenną Polskę, politycy Zjednoczonej Prawicy tolerują jawne łamanie zasad sanitarnych przez lewackich zwyrodnialców, apelując zarazem o przestrzeganie tych samych zasad do pozostałych obywateli. Jesteśmy zaskoczeni tym, że przedstawicie najwyższych władz Rzeczypospolitej usiłują podjąć z tymi ewidentnymi przestępcami merytoryczne rozmowy, chociaż z ich strony słyszą tylko najbardziej wulgarne wyzwiska i groźby, kwalifikowane przez kodeks karny jako „groźby karalne”. Czyż nie mają świadomości tego, że takie postępowanie prowadzi do systematycznego spadku autorytetu konstytucyjnych władz Rzeczypospolitej Polskiej, a zarazem do coraz większego rozzuchwalenia lewackich awanturników, a także do wzmacniania się wspierających ich polityków opozycji totalnej?

Nie po to, jako ludzie opozycji niepodległościowej, walczyliśmy przez lata z systemem komunistycznym, za co spotykały nas prawdziwe represje: pobicia, uwięzienia, zwolnienia z pracy, a niektórych nawet śmierć, by teraz patrzeć bezsilnie na barbarzyńskie niszczenie Kościoła Katolickiego i całego dorobku Rzeczypospolitej – przez wnuków tych, którzy nas w okresie PRL gnębili!

Żądamy od polityków Zjednoczonej Prawicy bezwzględnego rozprawienia się z tymi z neomarksistowskimi bandytami, deklarując zarazem nasze pełne wsparcie dla zdecydowanych działań ze strony sił porządkowych. Oświadczamy, że pomimo podeszłego wieku i nienajlepszego już stanu zdrowia, skoro zachodzi taka potrzeba, gotowi jesteśmy jeszcze raz stanąć do walki w obronie Polski i polskiego Kościoła.

Tak nam dopomóż Bóg!

Prezes SOR w SW
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Mieczysław Liber

===================================================================

Apel Zarządu
Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego
o udział w wyborach prezydenckich
z dnia 10 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Rodacy!

Przed nami jedna z najważniejszych decyzji obywatelskich w powojennej Polsce – konieczność wybrania Prezydenta RP, czyli Głowy Państwa i Zwierzchnika Sił Zbrojnych – w obliczu zagrożenia chaosem i anarchią.
Rola Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie jest symboliczna, nie ogranicza się do przecinania wstęg i przypinania orderów. Jego funkcja polega na podejmowaniu bardzo ważnych decyzji, bez których żadne prawo w Polsce nie może stać się prawem. To podpis Prezydenta – lub jego brak – decyduje o tym, czy ustawy uchwalone przez Parlament wejdą w życie.
Prezydenta wybiera cały Naród, mając prawo oczekiwać, że decyzje Głowy Państwa będą dobre, przemyślane, kompetentne i odpowiedzialne, a funkcje reprezentacyjne sprawowane z powagą i godnością. Brak Głowy Państwa to paraliż całego systemu legislacyjnego. Konstytucja tego nie przewiduje i wyraźnie określa, dlaczego Prezydent musi zostać wybrany teraz.
Rodacy! Najwyższy czas przerwać to szaleństwo! W okresie pandemii, gdy wyraźnie widać, czym grozi brak współpracy na szczytach władzy, trzeba pokazać politykom, że dla Narodu – suwerena, który ich wybiera po to, żeby mu służyli dla dobra wspólnego – liczy się przede wszystkim wiarygodność i konsekwencja w działaniu.
Potrzeba nam teraz jedności i mobilizacji na miarę Pierwszej Solidarności. Trzeba iść na wybory – będą inne niż zwykle, ale musimy głosować, jeśli liczą się dla nas wartości i czyny, a nie puste słowa. Mandatu Prezydenta wybranego miażdżącą większością głosów nikt nie zdoła podważyć!
Tylko jeden spośród kandydatów na urząd Prezydenta RP odpowiada naszym wymaganiom – Andrzej Duda, czego dowodzi nie tylko ostatnie pięć lat jego pracy dla Polski. Tylko na niego możemy głosować z czystym sumieniem, a przy tym z nadzieją na jego dalszą rzetelną służbę Ojczyźnie.

Prezes SOR w SW
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Mieczysław Liber

=========================================================================

Stanowisko Zarządu
Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego
z dnia 4 stycznia 2020 r.

Wieczorem 13 grudnia 2019 r. przedstawione zostało Oświadczenie podpisane przez „działaczy struktur opozycyjnych w okresie PRL-u”, krytykujące m.in. postępowanie obecnego rządu.
Jako byli działacze opozycji antykomunistycznej, należący do Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego pragniemy zdecydowanie podkreślić, iż mamy w tej sprawie całkowicie odmienne zdanie od osób podpisanych pod w/w oświadczeniem.
Nie możemy jednak oprzeć się gorzkiej – niestety – refleksji że, określenie „działacz demokratycznej opozycji w PRL-u” nie ma dzisiaj nic wspólnego z określeniem „działacz opozycji antykomunistycznej”.
Zapewniamy, że pozostaniemy wierni naszym przekonaniom, które nigdy nie były, nie są i nie będą na sprzedaż.

Zarząd Stowarzyszenia Osób Represjonowanych
w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego

Mieczysław Liber
Janusz Trybus
Marian Krztoń

=============================================================================

 List Otwarty
Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Okresie Stanu Wojennego
Województwa Podkarpackiego z dnia 11 października 2019 r.

Ob. Lech Wałęsa
Tajny Współpracownik SB ps. „Bolek”

W latach 80-tych, a zwłaszcza w okresie stanu wojennego, gdy prowadziliśmy działalność konspiracyjną, darzyliśmy cię wielkim szacunkiem, byłeś wtedy dla nas autorytetem. Gdy w 1990 roku zdecydowałeś się kandydować na Najwyższy Urząd Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, prowadziliśmy z poświęceniem twoją kampanię wyborczą, namawiając gorąco ludzi by oddawali na ciebie głosy.
Dziś jesteś dla nas nikim! Okazałeś się bowiem tw. „Bolkiem”, nędznym kapusiem, który za pieniądze donosił funkcjonariuszom SB na swoich kolegów, w tym z najbliższego otoczenia! Co więcej, kapusiem który nie ograniczał się jedynie do donoszenia, ale posuwał się do szczucia SB-ków na kolegów!
Czyż można było upaść jeszcze niżej? Wydawałoby się, że nie! Ale ty jeszcze niżej upadłeś, bo w przeciwieństwie do nędzników, którzy po latach uznali swoje winy, wyrazili za nie skruchę i prosili tych, którym wyrządzali krzywdę o wybaczenie, nie tylko nigdy tego nie uczyniłeś, lecz wprost przeciwnie, bezczelnie wypierasz się swojej haniebnej współpracy z SB, kreujesz się na największego w Polsce bohatera, ewidentnego zbawcę Ojczyzny, stając się z dnia na dzień coraz bardziej butny!
Od dłuższego czasu wręcz lubujesz się w obrażaniu i znieważaniu osób tysiąckroć godniejszych od twojej nędznej osoby, w tym nawet zmarłych, czego żaden przyzwoity człowiek ośmielać się nie czyni!
Ostatnio dopuściłeś się skrajnie haniebnego czynu, publicznie nazywając zdrajcą Kornela Morawieckiego – bohaterskiego, wielce szlachetnego i niewyobrażalnie zasłużonego dla wolności Polski człowieka, co więcej, dopiero co zmarłego i zaledwie dzień wcześniej pochowanego! A jakby i tego było ci mało oskarżyłeś go jeszcze później o niecne konszachty ze zbrodniarzem komunistycznym, gen. Czesławem Kiszczakiem, z którym mieli sobie wzajemnie przekazywać rzekomo sfałszowane dokumenty dotyczące twojej współpracy z SB.
Tym skrajnie haniebnym czynem udowodniłeś, że nie różnisz się już niczym od komunistów, którzy przez całe lata nazywali zdrajcami bohaterskich Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, przez nich zamordowanych i pogrzebanych potajemnie w zbiorowych, bezimiennych mogiłach.
Stałeś się takim samym jak oni z własnej i nieprzymuszonej woli!
Udowodniłeś zarazem, że wyzbyłeś się już wszelkich cech Człowieka, bo człowiekiem jesteś już jedynie pod względem anatomicznym. Nie możemy więc już nawet tobą pogardzać!
Jedyne co nam pozostaje to modlić się do Boga o twoje opamiętanie, a także o to, by tacy jak ty nie sprawowali już nigdy żadnej władzy w Najjaśniejszej Rzeczpospolitej!

Zarząd Stowarzyszenia Osób Represjonowanych
W Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego

Mieczysław Liber
Marian Krztoń
Janusz Trybus
Wanda Tarnawska

Do wiadomości mediów: TVP, Telewizja Republika, Telewizja Trwam, Nasz Dziennik, Gazeta Polska, Tygodnik „Do Rzeczy”; Tygodnik „Sieci Prawdy”; Tygodnik Solidarność, Infoserwis ZR Rzeszowskiego NSZZ „S”, Warszawska Gazeta

==============================================================================

Protest
Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego
przeciw bezczeszczeniu Krzyża i obrazu Matki Bożej, oraz poniżaniu i wyszydzaniu nas członków Kościoła Katolickiego w Polsce
z dnia 25 maja 2019 r.

Szanowny Pan Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny

 My członkowie Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie protestujemy przeciw bezczeszczeniu Krzyża i obrazu Matki Bożej, oraz poniżaniu i wyszydzaniu nas członków Kościoła Katolickiego w Polsce. Dopuszczono się wobec nas katolików naruszenia naszych obywatelskich praw konstytucyjnych poprzez nienawistną obrazę naszych uczuć religijnych podczas spotkania z Donaldem Tuskiem Przewodniczącym Rady Europejskiej na terenie Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie dnia 3maja 2019 roku. Ponadto znieważono także uczucia nas katolików poprzez przemalowanie aureoli Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski na tęczę LGBT. Zachowanie to miało miejsce pod koniec kwietnia w Płocku, gdzie jakaś kobieta rozkleiła plakaty i nalepki z Matką Boską i Dzieciątkiem Jezus z tęczowymi aureolami także w miejscach niegodnych. Jako katolicy kochający Pana Boga i znaki mówiące o Nim takie jak Krzyż Naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz obraz Matki Bożej Częstochowskiej pragniemy wyrazić nasze oburzenie i smutek, z powodu obraźliwego traktowania nas i porównywania do świń oraz poniżania naszych świętych znaków. Zachowania takie  uważamy za niedopuszczalne i niezgodne z obowiązującym prawem w Polsce, której jesteśmy obywatelami. Krzyż i obraz Matki Bożej jest dla nas znakiem, który my katolicy ze czcią adorujemy i dlatego pytamy się jakim prawem ktoś z nas szydzi i rani nasze uczucia religijne.

W związku z tym domagamy się od Pana Ministra i odpowiednich władz Rzeczypospolitej Polskiej podjęcia stosownych działań zapewniających nam katolikom obywatelom Polski ochronę przed zniewagami osób nienawistnych wobec nas. Wnosimy aby osoby poniżające nas z powodu naszej wiary i godzące w  jej symbole zostały objęte stosownym postępowaniem prawnym które będzie zapobiegać, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych nienawistnych zachowań w Polsce.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych
w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego
Mieczysław Liber

Do wiadomości otrzymują:
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Ks. Bp Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie

=========================================================================

Apel
Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego
ws. udziału w wyborach samorządowych 21 października 2018 r.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszego regionu o udział w wyborach samorządowych 21 października 2018 r.

Apelujemy do wszystkich członków i sympatyków „Solidarności o oddanie głosu w dniu wyborów na Wojciecha Buczaka kandydata na Prezydenta Miasta Rzeszowa. To najlepszy kandydat, który będzie liczył się ze zdaniem mieszkańców i dbał o rozwój miasta. Zapanuje nad chaosem przestrzennym miasta, które potrzebuje nowych inwestycji zapewniających dobrą jakość życia na wszystkich osiedlach. Rzeszów potrzebuje nowej energii do rozwoju, a razem z Wojciechem Buczakiem mieszkańcy będą mogli budować przyszłość stolicy Podkarpacia.

Prosimy także o poparcie członków NSZZ „Solidarność” kandydujących na radnych wszystkich szczebli samorządu. Wybierzmy spośród nich przedstawicieli na prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz radnych gmin, miast, powiatów i województwa. Związkowcy to najlepsi kandydaci, którzy znając problemy pracownicze, będą dbali o przestrzeganie prawa, zapewnienie bezpieczeństwa, poczucie sprawiedliwości i przejrzystości.

Potraktujmy 21 października, jako święto demokracji i wybierzmy najlepszych kandydatów, naszych kandydatów.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych
w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego
Mieczysław Liber

=============================================================

List Otwarty
Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego
z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Wielce Szanowni Państwo
Sędziowie Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej

Gdy nocą, z 12 na 13 grudnia 1981 roku, do domów większości z nas wtargnęli funkcjonariusze SB i MO i internowali nas na mocy ewidentnie bezprawnego, nawet z mocy komunistycznego prawa, dekretu o wprowadzeniu stanu wojennego, byliśmy przekonani, że jest to już szczyt bezprawia. Przetrzymywani w ośrodkach internowania, skazywani przez dyspozycyjnych sędziów na kary długoletniego więzienia, wcielani do „karnych kompani” Ludowego Wojska Polskiego, w różnoraki sposób represjonowani, wierzyliśmy, że wraz z upadkiem zbrodniczego systemu skończy się definitywnie w Polsce okres bezprawia. Byliśmy przekonani, że ci co nas wtedy skazywali, odejdą w niesławie, a najbardziej gorliwi z nich staną przed praworządnymi sądami wolnej Rzeczypospolitej i trafią do więzień.
Niestety, tak się nie stało!
Nie przypuszczaliśmy jednak nigdy, że po upływie 29 lat, jakie minęły od rzekomego upadku w Polsce komunizmu, sędziowie Sądu Najwyższego, którzy powinni być dla wszystkich obywateli wzorcem praworządności, bezstronności i etyki sędziowskiej, wykażą się butą nie mniejszą od komunistów, pokazując ostentacyjnie Polakom, że za nic mają obowiązujące prawo, bezstronność sędziowską, etykę zawodową, a nawet dobre obyczaje. Wystosowując pięć pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, będących w istocie niecnym donosem na konstytucyjne władze Rzeczpospolitej, dążycie bowiem do zahamowania procesu wprowadzania w Polsce niezbędnych reform systemu sądownictwa, a zarazem bronicie swoich własnych interesów, nie zważając zupełnie na to, że działacie wbrew interesom obywateli Rzeczypospolitej. Zaś zawieszając stosowanie najistotniejszych przepisów znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym i żądając od Prezydenta RP i konstytucyjnych organów Rzeczpospolitej zastosowania się do Waszej decyzji, dokonaliście aktu bezprawia porównywalnego z dekretem o wprowadzeniu stanu wojennego. Do tego, uzasadniając swoje bezprawie działania sztuczką prawną, polegającą na zmieszaniu wyrwanych z kontekstu przepisów z kodeksu cywilnego z wyrwanymi z kontekstu przepisami z Traktatu o Unii Europejskiej, ośmieszyliście polskie sądownictwo, gdyż wasze argumenty przypominają bardziej wywody Dobrego Wojaka Szwejka z powieści Jarosława Haszka, niż uzasadnienie sędziów Sądu Najwyższego, w dużej części profesorów prawa.
Z racji tego, że przez długie lata, nie ulegając szykanom i represjom, prowadziliśmy działalność niepodległościowa, przyczyniając się w znacznym stopniu do tego, że mamy wreszcie wolną i suwerenną Polskę, jak również z racji tego, że jesteśmy szczerze zatroskani o teraźniejszy i przyszły byt Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, mamy obowiązek rzuceniu Wam w twarze tych kilka gorzkich słów:
Jako Sędziowie Sądu Najwyższego, nie staraliście się nigdy, nawet w najmniejszym stopniu, doprowadzić do oczyszczenia waszego środowiska zawodowego z ludzi niegodnych bycia sędziami, choćby z uwagi na to, że dopuścili się popełnienia przestępstw, w tym pospolitych kradzieży, lecz przeciwnie, robiliście wszystko by ci niegodni sędziowie uniknęli kary, a nawet pozwalacie im nadal sądzić innych. Staracie się natomiast bezprawnie zastraszyć tysiące uczciwych prawników, że jeśli zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustaw reformujących system sądownictwa, ośmielą się kandydować na wakujące lub nowo utworzone stanowiska sędziowskie, to nie tylko zostaną wkrótce z nich usunięci, ale dodatkowo poniosą za to odpowiedzialność dyscyplinarną, a nawet karną.
Pomimo ciążącego na Was obowiązku apolityczności i bezstronności sędziowskiej, wspieracie zupełnie otwarcie działania skompromitowanych polityków określających siebie samych mianem „opozycji totalnej”, jawnie dążących do obalenia demokratycznie wyłonionych władz Rzeczpospolitej przy pomocy „ulicy i zagranicy”. Bardzo wielu z Was uczestniczy w organizowanych przez nich protestach, a nawet zachęca do ich organizowania, choć protesty te stają się z dnia na dzień coraz bardziej agresywne, a ich uczestnicy, mając Wasze poparcie, czują się zupełnie bezkarni, co sprawia, że dopuszczają się coraz częściej aktów bezprawia. Czyżbyście, podobnie jak część totalnych opozycjonistów, dążyli do rozlewu polskiej krwi?
Stawiacie się ponad prawem, a zarazem ostentacyjnie kpicie z prawa! Nic zatem dziwnego, że Wam zawdzięczamy to, że ludzie systematycznie tracą zaufanie do całego polskiego systemu sprawiedliwości! W swoim cynizmie, zakłamaniu i bucie przeszliście bowiem nawet komunistycznych sędziów, którymi zresztą niektórzy z Was byli, wydając haniebne wyroki na naszych kolegów z podziemia.
Najstraszniejsze jest jednak to, że wraz z politykami opozycji totalnej niszczycie świadomie naszą Ojczyznę!
Czy będąc długoletnimi, doświadczonymi prawnikami nie macie świadomości tego, że przecież wcześniej czy później nadejdzie czas gdy sami będziecie musieli stawić się przed sądami, żeby zdać sprawy ze swoich czynów i ponieść związane z tym konsekwencje. Jeszcze za Waszego życia staniecie przed sądami ziemskimi, a po śmierci staniecie przed Sądem Boskim!

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych
w Okresie Stanu Wojennego Województwa Podkarpackiego
Prezes SOR – Mieczysław Liber

=======================================================

Stanowisko
Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego
ws. działań podejmowanych przez polityków opozycji totalnej, szkalujących na arenie międzynarodowej Rzeczpospolitą Polską oraz apelujących do przywódców obcych państw i struktur międzynarodowych o stosowanie nacisków, szantażu i sankcji wobec Polski i Polaków
z dnia 22 czerwca 2018 roku

Wyrażamy najgłębsze oburzenie wobec coraz bardziej bezczelnych ataków na legalne władze Rzeczpospolitej Polskiej ze strony osób określających siebie samych mianem „opozycji totalnej” (składającej się ze skompromitowanych polityków, odsuniętych od sprawowania rządów po wygraniu wyborów przez obóz Zjednoczonej Prawicy, zadufanych prawników uznających swoje środowisko za „nadzwyczajną kastę” i wszelkiego gatunku osobników pragnących uchodzić za tzw. „celebrytów”). Za skrajnie oburzające uznajemy nieustanne ponawianie przez nich apeli i próśb do szefów obcych państw i wysokich urzędników Unii Europejskiej o podejmowanie przez struktury międzynarodowe interwencji w wewnętrzne sprawy Polski. Nie mamy wątpliwości, że działania te przybrały już wszelkie cechy zdrady narodowej, gdyż prowadzą do osłabienia pozycji Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej, godząc tym samym w suwerenność Polski i bezpieczeństwo Polaków.
Ataki na Polskę uległy nasileniu po przyjęciu przez Parlament RP pakietu ustaw mających na celu zreformowanie odziedziczonego po komunistach wymiaru sprawiedliwości, usprawnienia go i wyeliminowaniu z niego ludzi niegodnych sprawowania funkcji sędziów. Politycy totalnej opozycji, którzy wcześniej przez osiem lat łamali ostentacyjnie wszelkie normy prawa, a nawet podstawowe zasady przyzwoitości, po odsunięciu ich od władzy alarmują wszelkie instytucje międzynarodowe, że w Polsce niszczone są podstawy państwa prawa. A ponieważ działania opozycji totalnej okazały się zgodne z interesami części polityków obcych państw i wysokich urzędników UE, choć ustawy reformujące polskie sądownictwo są zgodne z Konstytucją RP i traktatami UE, na rząd Polski wywierana jest nieustanna presja mająca na celu zaniechanie ich wprowadzania. Ponadto stało się to wygodnym pretekstem do nasilenia trwających już od dłuższego czasu ataków zarówno na Polskę, jak i Polaków. W części mediów zagranicznych jawnie oskarża się Polaków o rasizm, a nawet nazizm, co spotyka się z aprobatą i poklaskiem polskiej opozycji totalnej. Na osoby sprawujące obecne rządy w RP rzucane są publicznie jawne oszczerstwa, w tym przypisywanie im zamiaru wyprowadzenia Polski ze struktur UE i nawiązanie ścisłych związków z putinowską Rosją. Jest to tym bardzie haniebne, że jeszcze nie tak dawno temu zarzucano tym samym osobom skrajną rusofobię, a nawet chęć wywołania wojny z Rosją! Ostatnio prominentny polityk UE posunął się nawet do zarzucenia Jarosławowi Kaczyńskiemu, że jest finansowany przez Putina.
Oświadczamy! Nie wolno nam dłużej ulegać szantażom ze strony ewidentnych terrorystów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Najwyższy czas na podjęcie stanowczego działania!
Apelujemy do Prezydenta, Rządu i Parlamentu RP o zajmowania zawsze jednoznacznego, twardego stanowiska we wszystkich sporach z urzędnikami UE, w przypadku gdy mają one cechy mieszania się w wewnętrzne sprawy Naszej Ojczyzny. Tego rodzaju ingerowanie nie ma bowiem żadnego umocowania w traktatach UE, a zatem należy je jasno określić jako bezprawne!
Zwracamy się do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego o podjęcie stanowczych kroków prawnych wobec ludzi opozycji totalnej, szkalujących w zagranicznych mediach Polskę i Polaków, jak również wobec tych wszystkich, którzy nawołują do nakładania sankcji na nasz kraj.

Prezes SOR
Mieczysław Liber

====================================================

Stanowisko
Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego
ws. upamiętniania przez TVP Rzeszów wprowadzenia władzy komunistycznej na Podkarpaciu

Zarząd Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województw a Podkarpackiego przekazuje Panu Prezesowi swoje stanowisko w sprawie Pomnika Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie i równocześnie zwraca uwagę, ze ustawa z dnia 1 kwietnia ż016 roku o zakazie promowania komunizmu w art. 5a zabrania upamiętniania wydarzeń symbolizujących komunizm poprzez pomniki, a zgodnie z art.256 par.2 kodeksu karnego nie wolno rozpowszechniać i prezentować przedmiotów promujących komunizm.
Zwyczajem TVP Rzeszów jest pokazywanie przed Aktualnościami widoku tego pomnika, który upamiętnia wprowadzenie władzy komunistycznej na Podkarpaciu.
Apelujemy o zastąpienie tego obrazu innymi zdjęciami Rzeszowa, które są godne pokazania.

Mieczysław Liber
Prezes SOR

=====================================================

Stanowisko
Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego
z dnia 11 lutego 2018 r.

Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie, nazywany także pomnikiem Walk Rewolucyjnych, jest pozostałością i symbolem komunizmu. Został wzniesiony w latach 1971-1974 przez ówczesne władze komunistyczne województwa rzeszowskiego jako upamiętnienie wprowadzenia i utrwalania tzw. Polski Ludowej czyli totalitarnej władzy państwowej na naszej podkarpackiej ziemi.
Istotą tego „czynu rewolucyjnego” było przywiezienie z ZSRR na sowieckich bagnetach i zainstalowanie przemocą nowego ustroju, który nie przewidywał wolności słowa, zgromadzeń, swobody zrzeszania się ani swobód religijnych. Odbyło się to poprzez sfałszowanie referendum w 1946 r. i wyborów w 1947 r., przy pomocy aresztowań i wywózek na Syberię całych formacji Armii Krajowej, zabójstw i prześladowań działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz innych organizacji walczących o demokratyczną Polskę.
Jakimi metodami zaprowadzano te nowe porządki, przypomina odsłonięty kilka lat temu przy tej samej ulicy Pomnik Łukasza Cieplińskiego i działaczy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Zostali oni zamordowani w 1951 r. strzałami w tył głowy. Pomnik Czynu Rewolucyjnego w istocie pochwala tę zbrodnię jak i wszystkie zbrodnie dokonane przez NKWD, UB i władze komunistyczne, żeby wprowadzić ustrój, który pozbawił Polaków wolności i zatrzymał rozwój Polski w wymiarze obywatelskim, kulturalnym i gospodarczym na pół wieku. Jak te dwa pomniki mogą stać obok siebie?
Pomnik Czynu Rewolucyjnego nie może utrwalić się jako wizytówka Rzeszowa, bo przedstawia jego fałszywy obraz. Prawdziwe oblicze naszego miasta i regionu pokazał masowy ruch „Solidarności”, pokojowy strajk chłopski i robotniczy w 1981 r. i największe 600-tysięczne zgromadzenie w dziejach Rzeszowa podczas wizyty Jana Pawła II w 1991 roku.
Domagamy się usunięcia tego fałszywego pomnika zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu.

Mieczysław Liber
Prezes SOR

Otrzymują:
1 x Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart
1 x Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc
1 x Dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie Dariusz Iwaneczko
1 x Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl

=======================================================

OŚWIADCZENIE
Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Okresie Stanu Wojennego Województwa Podkarpackiego
z dnia 31 lipca 2017 roku

ws. bezprecedensowego wtrącania się przez urzędników Unii Europejskiej w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej Polskiej, wywierania przez nich bezprawnych nacisków na legalne władze RP, w tym żądanie zaprzestania reformowania systemu sądownictwa, jak również jawnego wspierania przez urzędników UE polityków opozycji totalnej, dążących do obalenia w sposób niedemokratyczny konstytucyjnych władz RP

Jesteśmy skrajnie zaszokowani, a zarazem w najgłębszym stopniu oburzeni groźbami kierowanymi przez wysokich urzędników Unii Europejskiej i polityków części państw UE (w tym: Niemiec, Francji i Austrii) wobec legalnych, demokratycznie wybranych władz Rzeczpospolitej Polskiej oraz próbami wymuszenia przez nich zaprzestania reformowania naszego kraju. Stanowczo protestujemy przeciwko prowadzonej (od niemal dwóch lat) przez urzędników UE, niektórych polityków krajów UE i znaczną część zachodnich mediów kampanii zniesławiającej Polskę, jej Prezydenta, Rząd oraz polityków obozu Zjednoczonej Prawicy, w tym zwłaszcza o bezpodstawne oskarżanie ich o niszczenie w Polsce demokracji, wolności słowa i zgromadzeń, likwidowanie niezależności sądów oraz rzekome wprowadzanie dyktatury.
Skrajnym przejawem tego rodzaju postępowania było bezprawne wystosowanie przez wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, Fransa Timmermansa, bezczelnego ultimatum do władz RP z żądaniem zaprzestania wprowadzania w naszym kraju zmian w systemie sprawiedliwości, w tym pozostawienie na dotychczasowych stanowiskach skompromitowanych (jawnie łamiących zasady apolityczności i bezstronności sędziowskiej) sędziów Sądu Najwyższego. Zarazem, wobec niespełnienia przez Polskę tych żądań, zawierało ono groźbą zastosowania wobec naszego kraju art. 7 traktatu UE – przewidującego sankcje za naruszanie zasad rządów prawa. Biorąc pod uwagę, że ultimatum to wystosowane zostało w okresie organizowanych przez polityków opozycji totalnej masowych demonstracji w obronie rzekomo krzywdzonych sędziów i zagrożonej niezależności sądów, urzędnicy UE włączyli się tym samym jawnie w realizowaną przez nich (od chwili wygrania przez obóz Zjednoczonej Prawicy wyborów parlamentarnych) bezprawną (bo sprzeczną z prawem i Konstytucją RP) kampanię zmierzającą do siłowego obalenia legalnych (demokratycznie wybranych) władz RP przy pomocy „ulicy i zagranicy”. W poczynaniach tych Frans Timmermans wspierany jest przez przywódców części państw UE (w tym przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel) nie będących w stanie zaakceptować sytuacji, że po ośmiu latach prowadzenia przez polityków koalicji PO-PSL polityki skrajnej uległości i służalstwa wobec urzędników UE (oraz rządu Niemiec) obecne władze Polski rozpoczęły realizację suwerennej polityki zagranicznej, a zarazem wdrażanie programu zapewniającego Polsce i jej obywatelom należnego miejsca w Europie.
O ile jednak jesteśmy częściowo w stanie zrozumieć (bo na pewno nie zaakceptować) postępowania urzędników UE i polityków niemieckich, realizujących politykę w jakimś stopniu korzystną dla największych krajów Europejskich, w tym Niemiec, to nie sposób jest nam pojąć postawy i postępowania polskich polityków opozycji totalnej noszących ewidentnie cech zdrady narodowej. Nie mamy bowiem najmniejszych wątpliwości, że nie byłoby możliwe takie traktowanie Polski i Polaków przez urzędników UE i polityków obcych państw, gdyby nie prośby o pomoc w obaleniu konstytucyjnych władz RP kierowane do nich przez polityków opozycji totalnej, rzekomo polskich, a w rzeczywistości będących czymś w rodzaju volksdeutschów z okresu okupacji niemieckiej.
Apelujemy do Prezydenta RP, Rządu i polityków Zjednoczonej Prawicy o nieuleganie w najmniejszym stopniu bezprawnym naciskom ze strony urzędników UE, polityków największych krajów UE, a zwłaszcza skompromitowanych polityków opozycji totalnej, jak również o szybkie i odważne wprowadzania w Polsce niezbędnych, głębokich reform ustrojowych, w tym reformy systemu sądownictwa.

Prezes SOR
Józef Konkel

Otrzymują:

Ambasada Królestwa Niderlandów
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
Kancelaria Premier RP
Kancelarie Sejmu i Senatu
Media

=======================================================

LIST OTWARTY
Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego
z 21 czerwca 2017 r.
Wielce Szanowny Pan Obywatel III RP
Władysław Frasyniuk
 • Gdy w latach 1980-81, jako bardzo młody działacz „Solidarności”, pełniłeś funkcję przewodniczącego „Solidarności” Zarządu Regionu Dolnośląskiego, cieszyłeś się naszym szacunkiem;
 • Gdy tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego przeprowadziłeś brawurową, udaną akcję wybrania z banku i ukrycia przed komunistami związkowych pieniędzy (80 milionów złotych), byłeś przez nas za to podziwiany;
 • Gdy ukrywając się przed SB przewodziłeś podziemnym strukturom „Solidarności” na Dolnym Śląsku, uznawaliśmy Ciebie za genialnego konspiratora, oddanego bez reszty sprawom Ojczyzny;
 • Gdy po aresztowaniu i skazaniu na długoletnie więzienie z godnością i odwagą przeciwstawiałeś się władzom więziennym, za co byłeś wielokrotnie katowany, byłeś dla wielu z nas idolem (i to pomimo tego, że byłeś znacznie młodszy od nas). Podziwiała Ciebie wtedy cała Wolna Polska!

I mogłeś tym wszystkim pozostać na zawsze! Co więcej, mogłeś wejść do historii jako jeden z najbardziej godnych szacunku polskich patriotów! Ale ty wybrałeś zupełnie inną drogę!
Ze skromnego kierowcy, jakim niegdyś byłeś, przeistoczyłeś się w aroganckiego wielkiego biznesmena, mającego za nic ludzi, w tym Twoich dawnych kolegów! Z oddanego działacza związkowego przeistoczyłeś się w kumpla postkomunistów, byłych funkcjonariuszy komunistycznych służb specjalnych, a  przy tym w obrońcę aferzystów i różnego rodzaju ciemnych typków!

Do dziś nie wiadomo gdzie trafiła większa część kwoty z owych słynnych 80 milionów! Wiemy za to, bo sam o tym mówiłeś, że pieniądze na twoją wielką firmę transportową pożyczyłeś od Zygmunta Solarza – byłego tajnego współpracownika komunistycznych służb specjalnych!
Po roku 1989, zamiast walczyć o sprawiedliwą, w pełni wolną i suwerenną Polskę, nieustannie znieważasz i ośmieszasz tych, którzy to czynią, powołując się przy tym (wzorem Adama Michnika) na swoją więzienną przeszłość (rzeczywiście godną szacunku). Ale przecież nie tylko Ty siedziałeś w więzieniu! Nie tylko Ty byłeś bity i szykanowany! Przecież bardzo wielu mniej znanych działaczy podziemia okresu stanu wojennego doznawało wtedy podobnych szykan, a dziś często żyje w biedzie! A przecież to co znosiłeś w więzieniu jest niczym z tymi mękami, jakie musieli znosić choćby Żołnierze Wyklęci, zanim komunistyczni kaci skrócili je strzałem w tył głowy! A żyjąca do dziś garstka Żołnierzy Wyklętych, którym ostatecznie zamieniono karę śmierci na długoletnie więzienie, nie chełpi się ani swoimi czynami, ani tym, co wycierpieli, uważając, że spełniali jedynie swoją powinność wobec Ojczyzny!

Jednakże najbardziej podłym spośród Twoich czynów po roku 1989 było włączenie się w haniebną akcję tzw. Obywateli RP uniemożliwienia uczestnikom miesięcznic smoleńskich przemarsz w modlitewnym pochodzie pod Pałac Prezydencki. Stając (czy raczej siadając) razem z byłymi SB-kami, prowokatorami i tzw. pożytecznymi idiotami na ulicy, celem zatrzymania przemarszu pochodu, udowodniłeś że nie tylko obce Ci są wszelkie ludzkie odruchy, ale także, że kłamstwo smoleńskie jest Ci znacznie bliższe od prawdy, o tym co się tam naprawdę wydarzyło! Zapewne czujesz wielką dumę z tego, że po ujawnieniu bestialstwa Rosjan (czy raczej post-sowietów), którzy pastwili się na zwłokami Prezydenta RP, polskich generałów, parlamentarzystów i pozostałych uczestników tragicznego lotu do Smoleńska, udowodniłeś, że nie różnisz się niczym od nich!
Po tym wszystkim, co czynisz po roku 1989 możemy tylko Tobą pogardzać!

W imieniu członków Stowarzyszenia Osób Represjonowanych
w Okresie Stanu Wojennego Województwa Podkarpackiego
Prezes SOR – Józef Konkel
======================================================
OŚWIADCZENIE
ws. zakłamywania przez polityków „opozycji totalnej” najnowszej historii Polski i kierowania przez nich gróźb pod adresem Instytutu Pamięci Narodowej, uczciwych historyków i ekspertów, którzy dostarczyli ostatecznych dowodów na to, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, zarejestrowanym pod pseudonimem „Bolek” i za tą współpracę pobierał wysokie wynagrodzenie
z 2 lutego 2017 r.

Wyrażamy najgłębsze oburzenie działaniami polityków opozycji, określających siebie samych jako „opozycję totalną”, którzy ramię w ramię z byłymi funkcjonariuszami komunistycznych służb specjalnych i aparatczykami PZPR starają się przy pomocy ewidentnych kłamstw i perfidnych metod zahamować proces zmian zapoczątkowanych po wygraniu przez ugrupowania zjednoczonej prawicy wyborów prezydenckich i parlamentarnych, celem uniemożliwienia wdrażania reform przez rząd premier Beaty Szydło. Po nieudanych próbach pozbawienia władzy ugrupowań zjednoczonej prawicy i przywrócenia starych porządków przy pomocy polityków i instytucji Unii Europejskiej i poprzez sprowokowanie krwawych ulicznych rozruchów, politycy „opozycji totalnej” i sprzymierzeni z nimi funkcjonariusze służb specjalnych PRL starają się wszelkimi sposobami nie dopuścić do ujawnienia społeczeństwu prawdy o najnowszej historii Polski, w tym haniebnej roli, jaką w niej odegrał Lech Wałęsa, tajny współpracownik SB o pseudonimie „Bolek”. Celowi temu służy między innymi kontynuowanie, zapoczątkowanych jeszcze w czasach rządów PO-PSL, ataków na Instytut Pamięci Narodowej i szkalowanie uczciwych historyków, którzy pomimo trudności dotarli do dokumentów ukazujących agenturalną działalność Lecha Wałęsy.
Ataki te przybrały na sile zwłaszcza po wspólnej konferencji przedstawicieli IPN i ekspertów grafologii z Instytutu im. prof. Jana Sehna, którzy przedstawili ostateczne dowody na to, że Lech Wałęsa był przez kilka lat tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie „Bolek” i za swoją agenturalną działalność pobierał wysokie wynagrodzenie. Za szczególnie haniebne uznajemy kierowanie przez czołowych polityków „opozycji totalnej” gróźb pod adresem uczciwych historyków, że za swoją działalność służącą ujawnieniu prawdy w przyszłości nie unikną kary i sugerowanie, że wybitni eksperci grafologii wydali swoją opinię pod przymusem. Za niemniej haniebne uznajemy zapowiedzi zlikwidowania IPN.
Jako byli działacze opozycji antykomunistycznej, przez lata walczący m.in. o prawdę w życiu publicznym i o odkłamanie najnowszej historii Polski, za co spotykały nas różnorakie szykany, w tym także po roku 1989 – w rzekomo wolnej już Polsce, oświadczamy:

 • Jak nisko trzeba upaść, by powołując się na swoje rzekome, czy nawet prawdziwe, solidarnościowe korzenie walczyć o zwycięstwo kłamstwa nad prawdą;
 • Jak bardzo trzeba być podłym, by zaangażować się w histeryczną obronę małego cwaniaczka, który w okresie komunistycznym donosił za pieniądze na przyjaciół, później przez cztery lata hańbił Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a obecnie wraz z dawnymi funkcjonariuszami służb specjalnych dopuszcza się zdrady Ojczyzny, poprzez wzywanie obcych państw i organizacji międzynarodowych do nakładania sankcji na Rzeczpospolitą Polską.

Deklarujemy, że zrobimy wszystko by już zawsze prawda oznaczała prawdę, a sprawiedliwość była sprawiedliwością, zaś zdrajcy i sprzedawczyki trafili na śmietnik historii.

====================

STANOWISKO z 31 maja 2016 r.

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego, zrzeszające działaczy opozycji antykomunistycznej z lat 1956–1990, wyraża stanowcze poparcie dla propozycji Grupy Roboczej Weteranów Opozycji Antykomunistycznej w sprawie nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjo-nowanych z powodów politycznych z dnia 20 marca 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 693), przekazanych na ręce Szanownych Panów Marszałków Sejmu i Senatu RP w Liście otwartym z dnia 23 maja 2016 roku.

Środowisko nasze, oczekując na ostateczne uregulowanie kwestii statusu weteranów opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej oraz należnego im miejsca w suwerennej Rzeczypospolitej, uznaje niezwłoczne wprowadzenie proponowanych przez Grupę Roboczą poprawek w projekcie zmian do wyżej wspomnianej ustawy za konieczne minimum w sytuacji, gdy liczba osób obejmowanych tą ustawą z biegiem czasu szybko topnieje, zaś ich potrzeby materialne i zdrowotne rosną lawinowo.

========================

Oświadczenie
w szóstą rocznicę Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem

W szóstą rocznicę jednej z największych tragedii narodowych w ponad tysiącletniej historii Polski – tragicznej śmierci Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, prof. Lecha Kaczyńskiego, jego Żony Marii i ponad dziewięćdziesięciu czołowych osobistości polskiego życia publicznego, poległych podczas drogi do Katynia, gdzie udawali się celem upamiętnienia i uhonorowania polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów – członkowie Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Okresie Stanu Wojennego Województwa Podkarpackiego oddają najwyższy hołd wszystkim poległym w dniu 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem, niezależnie od ich opcji politycznych.

Wyrażamy najwyższy szacunek tym wszystkim Polskim Patriotom, którzy działając przez sześć lat w ekstremalnie trudnych warunkach, nie zważając na szykany, zniewagi i szerzone o nich haniebne kłamstwa, podjęli trud rzetelnego wyjaśnienia naszej wielkiej tragedii narodowej. Jesteśmy głęboko przekonani, że dzięki działaniom powołanej przez Ministra Obrony Narodowej, Antoniego Macierewicza, podkomisji do sprawy wyjaśnienia tragedii pod Smoleńskiem oraz ustanowionego przez Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, Zbigniewa Ziobrę, specjalnego zespołu prokuratorów, przyczyny i okoliczności, w jakich do niej doszło zostaną wkrótce dogłębnie wyjaśnione i podane do publicznej wiadomości.
Nie mając najmniejszej wątpliwości, że tragedia pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku nie była wynikiem zwyczajnej katastrofy lotniczej, lecz efektem podjętych z premedytacją działań, mających na celu eksterminację czołowych polskich polityków, najwyższych dowódców Wojska Polskiego i wybitnych ludzi polskiej kultury, wyrażamy skrajne oburzenie postawą prezentowaną przez zaprzańców, wywodzących się z rządzącego do niedawna Polską obozu politycznego, którzy swoimi działaniami do niej doprowadzili, a następnie przez sześć lat robili wszystko by nie została rzetelnie wyjaśniona, m.in. poprzez ukrywanie i niszczenie istotnych dowodów i obarczanie winą poległych. Jesteśmy przekonani, że należy bezwzględnie zrobić wszystko by ludzie ci jak najprędzej zostali doprowadzeni przed oblicze organów wymiaru sprawiedliwości i surowo ukarani!

Oświadczamy, że popieramy w całości wszelkie działania Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, dra Andrzeja Dudy, rządu Pani Premier Beaty Szydło oraz parlamentarzystów  z obozu Zjednoczonej Prawicy, zmierzające do naprawy Rzeczypospolitej Polskiej i zapewnienia jej godnego miejsca w Świecie, deklarując zarazem wspierania ich naszymi akcjami i modlitwą.

=========================

OŚWIADCZENIE z 3 sierpnia 2015 r.
ws. niszczących nasz kraj działań polityków koalicję PO-PSL

Wyrażamy najgłębsze oburzenie wobec poczynań polityków rządzącej koalicji PO-PSL, którzy w obliczu zbliżającej się nieuchronnie klęski ich partii w wyborach parlamentarnych przyśpieszyli gwałtownie proces niszczenia Polski, celem zapewnienia sobie wygodnego, dostatniego życia, uniknięcia odpowiedzialności za osiem lat niszczących Polskę rządów, a zarazem celem maksymalnego utrudnienia procesu ratowania kraju przez obóz  patriotyczny, złożony z PiS i współdziałających z nim partii Zjednoczonej Prawicy.
Ewidentnymi dowodami na to są m.in.: błyskawiczna sprzedaż za bezcen podejrzanym podmiotom zagranicznym przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla państwa (w tym spółek kolejowych PKP Energetyka i PKP Telekomunikacja); zakup dla wojska za horrendalne pieniądze przestarzałych śmigłowców francuskich, w sytuacji gdy za niższą cenę można było zamówić nowocześniejsze śmigłowce w polskich zakładach przemysłu lotniczego; niszczenie kas spółdzielczych SKOK, przy jednoczesnym faworyzowaniu zagranicznych banków; jawne promowanie przez premier Ewę Kopacz wielkiej zagranicznej sieci handlowej; przedterminowe osadzanie na ważnych urzędach, na których obowiązuje zasada kadencyjności, osób znanych z lewackich poglądów; wysyłanie na zagraniczne placówki dyplomatyczne polityków skompromitowanych udziałem w różnych aferach; przyśpieszone awanse na ważne stanowiska w wojsku; odznaczanie wysokimi odznaczeniami państwowymi osób niegodnych tych odznaczeń; obsadzanie polityków swoich partii w zarządach spółek skarbu państwa; przyznawanie wysokich nagród nieudolnym lecz przychylnym PO i PSL urzędnikom, etc.!

Za szczególnie haniebne uznajemy wypłacanie przez lata wysokich wynagrodzeń, a obecnie wysokich nagród, tzw. ekspertom z Zespołu Macieja Laska, których jedyną zasługą było zakłamywanie prawdy o katastrofie pod Smoleńskiem i znieważanie ludzi uczciwych, w tym zasłużonych naukowców, dążących do wyjaśnienia przyczyn i kulisów tej ewidentnej zbrodni.
Za niszczące resztki istniejącej jeszcze demokracji, rujnujące nasz kraj i ośmieszające Polaków jako naród, uznajemy organizowanie przez premier Ewę Kopacz kosztownych wyjazdowych posiedzeń rządu, jak również zarządzenie przez odchodzącego już na szczęście prezydenta Bronisława Komorowskiego kosztownego a zupełnie bezsensownego referendum.

Jako byli działacze opozycji antykomunistycznej z okresu PRL, walczący prze lata, mimo szykan i nakładanych na nas przez komunistów kar, o wolną i demokratyczną Polskę, mamy święty obowiązek jednoznacznie oświadczyć, że wszelkie wasze działania nie różnią się niczym od działań ludzi zbrodniczego reżimu komunistycznego, może tylko z wyjątkiem tego, że wasze służby siłowe nie strzelają do protestujących ostrą amunicją, tylko gumową. Natomiast w kłamstwie, arogancji i cynizmie przewyższyliście już dawno komunistów. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że sprawując przez osiem lat rządy w Polsce dążyliście jedynie do utrzymania się za wszelką cenę przy władzy i zapewnienia sobie korzyści materialnych, bez najmniejszego dbania o dobro Polski i Polaków.
Wielokrotnie zwracaliśmy się do was z dramatycznymi apelami byście zaprzestali niszczących Polskę działań, na które wy nie raczyliście nam nawet odpowiedzieć. Dziś już nie apelujemy do was o nic, gdyż uznajemy was za jawnych kłamców. Oświadczamy wam natomiast, że zrobimy wszystko co jest w naszej mocy żeby wasze partie z kretesem przegrały wybory parlamentarne i znalazły się na śmietniku historii, a wasze nazwiska wymieniane były obok nazwisk największych zdrajców w historii Polski.

==================

Oświadczenie z 25 września 2013 r. 
ws. brutalnych ataków na naukowców i inne osoby zaangażowane
w wyjaśnienie tragedii pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku

Wyrażamy najgłębsze oburzenie prowadzoną od ponad trzech lat przez polityków rządzącej koalicji i partii lewicowych, wspieranej przez wątpliwej jakości „autorytety” i większość mediów, brutalną nagonką na wszystkich uczciwych ludzi, którzy podjęli trud dotarcia do prawdy o rzeczywistych przyczynach tragedii narodowej, jaką była katastrofa samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku, w której zginął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński i 95 znamienitych obywateli naszego kraju.
W szczególności oburzeni jesteśmy serią szyderczych ataków na naukowców, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas i siły na badanie różnych aspektów tej wielkiej tragedii, w tym poprzez rozgłaszanie za pomocą mediów ewidentnych kłamstw, że nie mają oni żadnych poważniejszych osiągnięć naukowych i są dyletantami w sprawach lotnictwa.

Ofiarami tych haniebnych ataków stali się w ostatnim czasie profesorowie: Wiesław Bienienda, Jan Obrębski i Jacek Rońda. Głębokim smutkiem napawa nas fakt, że rektorzy uczelni, w których pracują dwaj ze wspomnianych profesorów nie tylko nie wzięli ich w obronę, ale dodatkowo oficjalnie odcięli się od ich działań, co musi nasuwać skojarzenia z czasami PRL. Ofiarą ataków stał się także prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber, jedynie z tej przyczyny, że złożył oficjalną propozycje zorganizowania debaty naukowej, w której eksperci z Zespołu Laska starliby się na argumenty z naukowcami z Zespołu Parlamentarnego kierowanego przez Antoniego Macierewicza. Wystarczyło to jednak by kilku prominentnych polityków zażądało pozbawienia prof. Kleibera funkcji prezesa PAN, „argumentując” to m.in. tym, że: „nie powinien pełnić funkcji, bo do niej nie dorósł”  i „w gruncie rzeczy szkodzi Polsce”.

To, co się od trzech lat dzieje wokół tragedii smoleńskiej uprawnia nas do jednoznacznego, mocnego  oświadczenia, że wieczystą hańbą okryli się:

 • politycy sprawujący najwyższe funkcje państwowe, którzy swoimi działaniami, mającymi ewidentnie znamiona zdrady narodowej, przyczynili się w istotny sposób do tragedii smoleńskiej, a gdy do niej doszło czynią wszystko by prawda o ich działaniach nie ujrzała nigdy światła dziennego;
 • członkowie Komisji Millera i Zespołu Laska, którzy wzorem funkcjonariuszy stalinowskiej Komisji Nikołaja Burdenki, mającej rzekomo wyjaśnić sprawę mordu w Katyniu, zamiast zająć się rzetelnym wyjaśnianiem przyczyn tragedii w Smoleńsku, powielają w swoich raportach i wystąpieniach tezy putinowskiej Komisji Tatiany Anodiny;
 • prokuratorzy, którzy zamiast dążyć do jej wyjaśnienia i ukarania winnych dopuszczają się nagminnie matactw, ukrywając niewygodne dla władzy dowody, upubliczniając mediom wybrane protokoły przesłuchań świadków, utrudniając rodzinom ofiar i ich pełnomocnikom prawnym dostęp do materiałów ze śledztwa;
 • rektorzy wyższych uczelni, którzy sprzeniewierzając się etosowi naukowca, zamiast bronić poniewieranych profesorów swoich uczelni, ostentacyjnie odcinają się od nich;
 • pracownicy mediów, którzy nieustannie dopuszczają się jawnych manipulacji i zamiast rzetelnie informować społeczeństwo o działaniach ludzi zaangażowanych w wyjaśnienie prawdy o tragedii smoleńskiej, znieważają ich, ośmieszają, posuwając się nawet do szczucia na nich!

Będąc w okresie PRL działaczami opozycji antykomunistycznej walczyliśmy o prawdę i prawo wszystkich obywateli do publicznego, nieskrępowanego głoszenia różnorakich poglądów, w tym niewygodnych dla osób sprawujących władzę. Spotykały nas z tego powodu różnorakie represje. Nie ugięliśmy się wtedy, nie ugniemy się i teraz!

Oświadczamy zatem z całą mocą!
Obecnie, w rzekomo wolnej i demokratycznej Polsce prawda znów jest brutalnie deptana, może nawet jeszcze bardziej niż w okresie PRL, a ludzie ośmielający się prezentować niewygodne dla rządzących fakty, w tym poparte rzetelnymi badaniami naukowymi, są wyszydzani, ośmieszani i narażeni na różnorakie szykany! W zaistniałej sytuacji mamy obowiązek, pomimo zaawansowanego wieku i często kiepskiego zdrowia wznowić walkę o prawdę.
Solidaryzujemy się w pełni ze znieważanymi i poddanymi bezprzykładnej presji naukowcami dążącymi do wyjaśnienia tragedii smoleńskiej, apelując zarazem do wszystkich uczciwych ludzi w Polsce i na całym świecie o wsparcie ich wysiłków i wzięcie w obronę przed bezprawnymi szykanami.
Prawda musi w Polsce zwyciężyć! Jeśli pozwolimy rządzącym by kłamstwo smoleńskie, podobnie jak kiedyś kłamstwo katyńskie, zakryło prawdę o naszej wielkiej narodowej tragedii, nie miejmy złudzeń, że wkrótce wprowadzony zostanie w Polsce system totalitarny, czego zaczątki są już dziś aż nadto widoczne, który może być jeszcze bardziej nieludzki niż komunizm z najczarniejszych czasów stalinowskich!

Stanowisko z 8 lutego 2013 r. 
ws. skandalicznego zachowania ministra Rządu RP i członków KRRiT podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji
w dniu 6 lutego 2013 roku, dyskryminacji  Telewizji Trwam oraz lekceważenia przez rządzących milionów Obywateli RP

Jesteśmy głęboko oburzeni skrajną arogancją, jaką wykazali się 6 lutego 2013 roku Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak, wiceprzewodniczący KRRiT Witold Graboś oraz członek KRRiT Krzysztof Luft, którzy ostentacyjnie zlekceważyli: posłów uczestniczących w posiedzeniu Sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji, zaproszonych na to posiedzenie przedstawicieli Fundacji Lux Veritatis i dwa i pół miliona Obywateli RP, którzy podpisali się pod żądaniem przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym. Minister Boni odmówił stawienia się na posiedzenie Komisji, argumentując, niezgodnie z prawdą, że sprawy związane z przyznawaniem koncesji na nadawanie należą do wyłącznej kompetencji przewodniczącego KRRiT, a nie ministra, natomiast trzej członkowie KRRiT opuścili posiedzenie, gdy posłowie i zaproszeni goście zaczęli im zadawać niewygodne pytania. Opuszczając posiedzenie Komisji, członkowie KRRiT obrazili pytających, zarzucając im niedopuszczalny lobbing na rzecz Telewizji Trwam.

Nie mamy wątpliwości, że za skandaliczne zachowanie Michała Boniego i członków KRRiT odpowiedzialność ponoszą premier Donald Tusk, który rekomendował byłego współpracownika SB na stanowisko Ministra Administracji i Cyfryzacji, dając mu tym samym możliwość faktycznego wywierania wpływu na decyzje koncesyjne KRRiT oraz prezydent Bronisław Komorowski, z którego rekomendacji członkami KRRiT zostali Jan Dworak i Krzysztof Luft. Przy czym, zarówno premier Tusk, jak  i prezydent Komorowski niejednokrotnie szkalowali publicznie osoby duchowne zaangażowane w działalność Telewizji Trwam, zarzucając im m.in. propagowanie nienawiści, szerzenie kłamstw i szkodzenie wizerunkowi Polski w świecie. Naigrywali się także z osób oglądających programy Telewizji Trwam, dając tym sygnał podległym im urzędnikom do dyskryminowania Telewizji Trwam i lekceważenia odbiorców jej programów.

Wyrażamy głęboki niepokój tym, co się obecnie dzieje na polskim rynku medialnym. Jesteśmy oburzeni jawnym dyskryminowaniem przez władze państwowe mediów niezależnych, zwłaszcza katolickich, przy jednoczesnym faworyzowaniu mediów sprzyjających obecnej ekipie rządowej. Protestujemy przeciwko: propagowaniu przez prorządowe media nieładu moralnego, drwieniu z wartości chrześcijańskich i narodowych, obrażaniu i ośmieszaniu osób prezentujących poglądy „niepoprawne politycznie”. Sprzeciwiamy się zdecydowanie utajnianiu przed Polakami wszelkich faktów niewygodnych dla obozu rządowego, w tym o prawdziwych przyczynach „katastrofy” pod Smoleńskiem i o rzeczywistej sytuacji gospodarczej Polski. Uznajemy wspomniane wyżej działania władz za niszczące istotę demokracji w Polsce i krok do przekształcania Rzeczpospolitej w kraj o ustroju autorytarnym, z cechami totalitaryzmu.

Będąc w okresie PRL działaczami opozycji antykomunistycznej, walczyliśmy przez długie lata o prawdę, wolne media i prawo do publicznego głoszenia różnorakich poglądów, byliśmy też za to wielokrotnie represjonowani.

Mamy zatem obowiązek, zdecydowanie przeciwstawiać się działaniom zmierzającym do zaprzepaszczenia pozytywnych zmian, do jakich doszło w Polsce po 1989 roku. Nasze milczenie oznaczałoby bowiem wyrażenie zgody na prowadzoną przez obecną ekipę rządową indoktrynację Polaków i łamanie ich sumień, a zarazem akceptację tego, że nasza długoletnia walka i poświęcenie idą na marne!

——————————————————————————————————————————

OŚWIADCZENIE
Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Okresie Stanu
Wojennego Województwa Podkarpackiego
ws. skandalicznej wypowiedzi Lecha Wałęsy dla telewizji TVN
z dnia 17 grudnia 2015 roku

Wydane w dniu 18 grudnia 2015 roku

W związku z wypowiedzią Lecha Wałęsy dla telewizji TVN z dnia 17 grudnia 2015 roku, w której skrytykował on Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę, mówiąc m.in., że wstydzi się za jego przemówienie wygłoszone podczas obchodów 45 rocznicy masakry robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku, oświadczamy:

 • wstydzimy się, że przed 27 laty oddaliśmy swoje głosy w wyborach prezydenckich na Lecha Wałęsę, który (jak się później okazało) był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa (o pseudonimie „Bolek”) i donosił za pieniądze na swoich kolegów i przyjaciół;
 • wstydzimy się, że jako byli działacze opozycji antykomunistycznej uczestniczyliśmy aktywnie w kampanii wyborczej Lecha Wałęsy, który później wyrządził wiele zła Rzeczpospolitej i jej obywatelom, m.in.: obalając wspólnie z postkomunistami i ich sojusznikami legalny rząd premiera Jana Olszewskiego, dążący do przeprowadzenia lustracji i dekomunizacji oraz zaprowadzenia porządku w Polsce; wykorzystywał swój urząd do ochrony zbrodniarzy komunistycznych i zapewnienia wysokich pozycji byłym aparatczykom PRL, jak również do wykradzenia tajnych dokumentów świadczących o jego współpracy z SB.

Podobnie jak my wstydzi się za Lecha Wałęsę znaczna część społeczeństwa polskiego, zwłaszcza ci, którzy podobnie jak my głosowali na niego i wspierali jego kampanię wyborczą.

Szanowny czytelniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  

Dajemy Państwu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Co prawda nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jednakże gdyby taki kwestia pojawiła się to wskazanie danych jest dobrowolną decyzją użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może żądać ich usunięcia w całości lub części, kierując stosowaną korespondencję na adres: rzesz@solidarnosc.org.pl  lub tradycyjnie na adres Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów  

Korzystający z naszego serwisów internetowego pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych itp.  

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl// przetwarzane są przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 14, NIP 813-12-88-922 będący w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.rzesz@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie: 513 168 307

Dane osobowe to, zgodnie z postanowieniami RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.  

Dane osobowe użytkowników - jeżeli będą zbierane - traktowane będą jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Regionu Rzeszowski NSZZ „Solidarność” w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych Jako administrator danych osobowych użytkowników wydawanego przez nas serwisu internetowego możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.  

Zbierane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, dlatego też podstawą i celem przetwarzania danych osobowych związane są niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również ewentualnego prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.  

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane będą przetwarzane przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” i ewentualnie przez Zaufanych Partnerów, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez nas. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.  

Jak już wspomniano, na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.  

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.